Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

  1. Składanie wniosków o granty – do dnia 19 czerwca 2018 r. w Biurze Dziekana ds. Nauki WE (pokój B110, p. Ewelina Szymczykiewicz).
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 26 czerwca 2018 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu – 27 czerwca 2018r.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
na Wydziale Elektrycznym PCz
2.
Wzór wniosku o przyznanie grantu wydziałowego dla młodego naukowca lub uczestnika studiów doktoranckich

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.