Dziekan Wydziału Elektrycznego:

dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

 

Prodziekan ds. Nauki:

dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof PCz

 

Prodziekan ds. Studenckich:

dr inż. Piotr Szeląg

 

Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju:

dr inż. Sylwia Całus