Elektrotechnika

 • Modelowanie matematyczne łuku elektrycznego urządzeń elektrotechnologicznych – tworzenie modeli matematycznych łuku urządzeń elektrotermicznych i spawalniczych, opracowanie metod widmowych i całkowych eksperymentalnego wyznaczania parametrów modeli matematycznych, tworzenie bibliotek makromodeli łuków i urządzeń w językach symulacyjnych, symulacje procesów w obwodach urządzeń elektrotechnologicznych obciążanych łukami elektrycznymi.
 • Modelowanie procesów dynamicznych w transformatorach urządzeń elektrotechnologicznych – tworzenie modeli matematycznych transformatorów i dławików urządzeń elektrotermicznych i spawalniczych, opracowanie metod eksperymentalnego wyznaczania parametrów modeli matematycznych transformatorów, tworzenie bibliotek makromodeli transformatorów urządzeń w językach symulacyjnych, symulacje procesów w obwodach urządzeń elektrotechnologicznych z transformatorami i łukami elektrycznymi.
 • Modelowanie metodami analitycznymi i numerycznymi maszyn i urządzeń, w których występują obwody elektryczne i pola elektromagnetyczne.
 • Identyfikacja pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości wokół urządzeń technologicznych.
 • Identyfikacja pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych w środowisku pracy i życia człowieka.
 • Określanie poziomu zakłóceń przewodzonych i emitowanych przez urządzenia elektryczne.
 • Badania nad sprawnością i wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych.

Elektroenergetyka

 • Luminescencja materiałów izolacyjnych - pozyskiwanie wiedzy na temat zachodzących zjawisk na poziomie przerwy energetycznej materiałów izolacyjnych, charakterystyka struktury defektowej sieci krystalicznej izolatorów porcelanowych, analiza danych pomiarowych termoluminescencji oraz optycznie stymulowanej luminescencji, modelowanie numeryczne złożonych krzywych w oparciu o metodę dekonwolucji.
 • Budowa i konstrukcja silników indukcyjnych specjalnego wykonania w wersji samotokowej i w wersji rurowej do układów napędowych w przemyśle hutniczym i w przemyśle chemicznym.
 • Badania i pomiary prototypów silników indukcyjnych specjalnego wykonania w wersji samotokowej i w wersji rurowej w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w stanach ustalonych i w stanach dynamicznych.
 • Modele matematyczne i obliczenia symulacyjnych złożonych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania w wersji samotokowej i w wersji rurowej dla pracy w stanach dynamicznych.
 • Analiza obciążenia silników indukcyjnych specjalnego wykonania w zakresie zjawiska zlepiania się wirnika ze stojanem w układach napędowych reaktorów polimeryzacji.
 • Modele symulacyjno-komputerowe do analizy złożonych układów napędowych z silnikami indukcyjnymi specjalnego wykonania z podaniem podukładów charakterystycznych dla rozwiązań techniczno - konstrukcyjnych samotokowych linii transportowych.
 • Analiza i modele symulacyjno-komputerowe w układach napędowych z długimi elementami sprężystymi.
 • Analiza i modele symulacyjno-komputerowe silników z magnesami trwałymi o sterowaniu trapezoidalnym i sinusoidalnym.
 • Efektywność rozdziału energii elektrycznej – pozyskiwanie i analiza danych dotyczących przesyłu energii elektrycznej w zakresie strat energii elektrycznej, benchmarkingu oraz optymalizacji sieci dla określonych obszarów dystrybucji.

Informatyka

 • Data mining - pozyskiwanie wiedzy z danych, analiza danych pomiarowych, predykcja szeregów czasowych, klasyfikacja i grupowanie danych, modele regresyjne, rozpoznawanie wzorców.
 • Inteligencja obliczeniowa i uczenie maszynowe - metody inspirowane systemami biologicznymi, ewolucyjne metody optymalizacji, sieci neuronowe.
 • Modele prognostyczne dla energetyki - prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, prognozowanie generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, prognozowanie cen energii elektrycznej.
 • Metody algebry komputerowej w rozwiązywaniu nieliniowych cząstkowych i fraktalnych równań różniczkowych oraz w badaniach nowoczesnych materiałów.
 • Nowe metody kodowania w kryptografii.
 • System wizyjny do wykrywania momentu zaśnięcia kierowcy samochodu: kamera w paśmie wizyjnym, mini kamera w podczerwieni, fuzja obrazów, algorytmy rozpoznawania twarzy, klasyfikator.
 • System antykolizyjny do wykrywania obiektów przed samochodem przy ograniczonej widoczności: kamera w paśmie wizyjnym, mini kamera w podczerwieni, fuzja obrazów, rozpoznawanie obiektów, klasyfikator.
 • Algorytmy automatycznego wykrywania i charakteryzacji podpowierzchniowych wad materiałowych metodą aktywnej termografii w podczerwieni: wymuszenie zewnętrzne, system rejestracji termogramów, algorytmy przetwarzania danych, ekstrakcja danych, raportowanie.
 • Systemy kontroli stanu bezpieczeństwa punktów końcowych sieci teleinformatycznych.
 • Kontrola stanu ochrony urządzeń mobilnych podłączanych do sieci bezprzewodowych a zwłaszcza wykorzystywanych w systemie BOYD.
 • Systemy kontroli współczesnych serwerowni związanych z bezpiecznym dostępem do gromadzonych danych, pracy w chmurze obliczeniowej oraz zasilaniem w energię elektryczną.
 • Metody śledzenia w sieci Internet treści o charakterze terrorystycznym, ksenofobicznym, nacjonalistycznym i naruszającym inne podstawowe prawa i wartości obywatelskie.

Optoelektronika i Systemy Pomiarowe

 • Zastosowanie pasywnej i aktywnej termografii w podczerwieni do wykrywania defektów materiałowych i diagnostyki urządzeń.
 • Pomiary temperatury (termometria) termografia komputerowa.
 • Pomiary parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych.
 • Modelowanie i optymalizacja sterowania elektrycznych turbin wiatrowych.
 • Układy regulacji automatycznej z niepewnościami modeli obiektów i obserwatorami stanu.
 • Wpływ nieliniowych odbiorników dużej mocy na jakość energii elektrycznej w sieci zasilającej.
 • Aplikacje cyfrowych systemów sterowania z wykorzystaniem sterowników swobodnie programowalnych.
 • Metody i algorytmy sterowania rozmytego w odniesieniu do układów napędowych.
 • Algorytmy identyfikacji parametrów złożonych obiektów technologicznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod inżynierii wiedzy.

Inżynieria Materiałowa

 • Modelowanie kwantowo-chemiczne w nanostukturach krystalicznych. Eksploracja ich struktury elektronowej, własności optycznych oraz dielektrycznych z wykorzystaniem pakietu programów ABINIT. Weryfikacja modeli kwantowo-chemicznych w badaniach doświadczalnych.
 • Modelowania kwantowo-chemiczne barwników organicznych o strukturze heterocyklicznej metodami DFT/TDDFT z wykorzystaniem pakietu programów Gaussian. Obliczenia kwantowo-chemiczne ich struktury elektronowej oraz własności optycznych w tym widm absorpcji optycznej, fluorescencji oraz elektroluminescencji. Weryfikacja modeli kwantowo-chemicznych w badaniach doświadczalnych z zastosowaniem spektroskopowych metod optycznych.
 • Modelowanie oraz badania doświadczalne nanokompozytów ciekłokrystalicznych na podstawie matryc nanoporowatych SiO2 oraz Al2O3 wypełnionych kryształami ciekłymi, w tym polarymetria optyczna (liniowa oraz cyrkularna dwójłomność optyczna) spektroskopia dielektryczna oraz badania strukturalne (rentgen/synchrotron).
 • Modelowanie krystalicznych komórek elektrooptycznych, piezooptycznych oraz akustooptycznych do zastosowań optoelektronicznych. Optymalizacja ich podstawowych charakterystyk w modelowaniu komputerowym opartym na analizie tensorowej.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.