• KULEJ Tomasz, KHATEB Fabian: 0.4-V Bulk-Driven Differential-Difference Amplifier. Microelectronics Journal, Vol.46 Iss.5, 2015, s. 362-369;
 • KULEJ Tomasz: 0.4-V Bulk-Driven Operational Amplifier with Improved Input Stage. Circuits, Systems and Signal Processing, Vol.34 Iss.4, 2015, s. 1167-1185;
 • KULEJ Tomasz: 0.5-V Bulk-Driven OTA and Its Applications. International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol.43 Iss.2, 2015, s. 187-204;
 • KHATEB Fabian, KULEJ Tomasz, KUMNGERN Montree: 0.5-V DTMOS Median Filter. International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol.69 Iss.11, 2015, s. 1733-1736;
 • KHATEB Fabian, VLASSIS S., KUMNGERN Montree, PSYCHALINOS C., KULEJ Tomasz, VRBA R., FUJCIK L.: 1V Rectifier Based on Bulk-Driven Quasi-Floating-Gate Differential Difference Amplifiers. Circuits, Systems and Signal Processing, Vol.34 Iss.7, 2015, s. 2077-2089;
 • KULEJ Tomasz, BLAKIEWICZ G.: A 0.5 V Bulk-Driven Voltage Follower/DC Level Shifter and Its Application in Class AB Output Stage. International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol.43 Iss.11, 2015, s. 1566-1580;
 • ŚLUSAREK B., SZCZYGŁOWSKI Jan, CHWASTEK Krzysztof, JANKOWSKI B.: A Correlation of Magnetic Properties with Material Density for Soft Magnetic Composite Cores. COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol.34 Iss.3, 2015, s. 637-646;
 • CHWASTEK Krzysztof, BAGHEL A., De CAMPOS M., KULKARNI S.V., SZCZYGŁOWSKI Jan: A Description for the Anisotropy of Magnetic Properties of Grain-oriented Steels. IEEE Transactions on Magnetics, Vol.51, nr 12, 2015;
 • KUMNGERN Montree, KHATEB Fabian, KULEJ Tomasz: A Digitally Programmable Gain Amplifier for Ultra-Low-Power Applications. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, Vol.85 Iss.3, 2015, s. 433-443;
 • RUSEK Andrzej, LIS Marek, NOWAK Marcjan, PATRO Marek: A Mathematical Model for Analysis of Dynamical States of a Drive System for a Rolling Mill-roller Table Including Elastic Connections During Rolling Process. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 443-446;
 • PIĄTEK Zygmunt, BARON Bernard, JABŁOŃSKI Paweł, SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, PASIERBEK Artur: A Numerical-Analytical Method for Magnetic Field Determination in Three-Phase Busbars of Rectangular Cross Section. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 193-197;
 • KUŹNIK W., FUKS-JANCZAREK I., WOJCIECHOWSKI Artur, KITYK Iwan, KIISK V., MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., BRIK M.G., NAGY NAGY G.U.L.: Absorption, Fluorescence and Second Harmonic Generation in Cr3+ -Doped BiB3O6 Glasses. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.145, 2015, s. 325-328;
 • PIĄTEK Mateusz: Actual Methods for Reducing Losses in the System and Provide Energy in the Future. (w:) Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2015 (red.) GWOŹDZIEWICZ Maciej Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 114-129;
 • CHWASTEK Krzysztof: Agresywna kolonia chwastów jako biomimetyczna metoda optymalizacji globalnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 59-61;
 • SOKALSKI Krzysztof: An Approach to Modeling and Scaling of Hysteresis in Magnetic Materials. Magnetization Curve. Acta Physica Polonica A, Vol.127, nr 3, 2015, s. 850-853;
 • BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Analiza działania algorytmu optymalizacji globalnej "branch-and-bound". Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, R.56, nr 12, 2015, s. 34-36;
 • SOWIŃSKI Janusz: Analiza energii z odnawialnych nośników. (w:) Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2015. Materiały i studia (red.) KAPROŃ Henryk Lublin: Kaprint, 2015, s. 161-173;
 • NOWAK Marcjan, JAKUBAS Adam, ŁADA-TONDYRA Ewa: Analiza mikroprocesorowych systemów pomiarowych do zastosowań w tekstronice. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 176-178;
 • KURKOWSKI Marek, CHLEWICKA Magdalena, POPŁAWSKI Tomasz: Analiza parametrów elektrycznych przekształtników opraw LED w zmiennych warunkach obciążenia. Warszawa: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2015, s. 130-139;
 • POPŁAWSKI Tomasz, POPŁAWSKI S., MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz: Analiza porównawcza wybranych OZE w mini CHP na terytorium Polski. (w:) Energetyka w czasach politycznej niestabilności. Bezpieczeństwo - Gospodarka - Ochrona Środowiska - Polityka - Technologia - Zarządzanie (red.) KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 445-467;
 • FLASZA Janusz, BATOR T., POPOWICZ Marek: Analiza sieciowej instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 94-106;
 • MAKARCHUK O., LIS Marek, KLATOW Karol, GASTOŁEK Andrzej, SOSNOWSKI Jarosław: Analiza stanu cieplnego wysokoobrotowych maszyn elektrycznych o wzbudzeniu od magnesów trwałych z chłodzeniem cieczowym = Thermal Analysis of High-Speed Permanent Magnet Electrical Machines with Liquid Cooling. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 1 (105), 2015, s. 7-13;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt, KUSIAK Dariusz: Analiza strat mocy w trójfazowych torach wielkoprądowych. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.81, 2015, s. 63-69;
 • SHCHUR Ihor, RUSEK Andrzej, KLYMKO V., GASTOŁEK Andrzej, SOSNOWSKI Jarosław: Analysis of Methods of Electrical Load of Permanent Magnet Synchronous Generator for Small Wind Turbines = Analiza sposobów elektrycznego obciążania generatora synchronicznego z magnesami trwałymi w elektrowniach wiatrowych z osiami pionowymi. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 1 (105), 2015, s. 75-81;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt, KUSIAK Dariusz: Analysis of the Power Losses in the Three-Phase High-Current Busducts. Computer Applications in Electrical Engineering, Vol.13, 2015, s. 21-27;
 • CHWASTEK Krzysztof, WODZYŃSKI A., BAGHEL A.P.S., KULKARNI S.V.: Anisotropic Properties of Electrical Steels. L'viv: Vidavnictvo L'vivs'koi Politechniki, 2015, s. 21-23;
 • BOROWIK Piotr, WEŻGOWIEC Zbigniew: Anonimowość w Internecie jednym z warunków bezpieczeństwa jednostki w cyberprzestrzeni. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - realizacja podstawowych celów (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 347-355;
 • PTAK Paweł: Application of DasyLab in Teaching Electrical Engineering. Society. Integration. Education = Sabiedriba. Integracija. Izglitiba, Vol.4, 2015, s. 490-499;
 • NAJGEBAUER Mariusz: Application of Fractional Scaling in Modelling of Magnetic Power Losses. Acta Physica Polonica A, Vol.128, nr 1, 2015, s. 107-110;
 • JABŁOŃSKI Paweł: Approximate Bem-Based Methods of Analysis of Static Electric and Magnetic Fields Nearby Thin Bodies. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 42-52;
 • MATUSZCZYK Paweł: Aspekty eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych. Kraków: CREATIVETIME, 2015, s. 149;
 • KORNATKA Mirosław: Assessment of Working Conditions of 110 kV Line - a Case Study. New York: IEEE, 2015, s. 296-300;
 • GRYŚ Sławomir, MINKINA Waldemar, VOKOROKOS L.: Automated Characterisation of Subsurface Defects by Active IR Thermographic Testing - Discussion of Step Heating Duration and Defect Depth Determination. Infrared Physics & Technology, Vol.68, 2015, s. 84-91;
 • POPŁAWSKI Tomasz, ŁYP Jacek, SZELĄG Piotr: Badania eksperymentalne dotyczące prognoz generacji wiatrowej dla wybranych farm w Polsce. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 55-65;
 • JAKUBAS Adam: Badania i pomiary wybranych parametrów elektrycznych tekstylnych linii sygnałowych naniesionych metodą maszynową. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 117-120;
 • JĄDERKO Andrzej: Badania symulacyjne układu sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 110-113;
 • PTAK Paweł, BOROWIK Lech: Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 209-211;
 • KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., OŹGA Katarzyna, ALZAYED Nasser Saleh: Band Structure Simulations of the Photoinduced Changes in the MgB2:Cr Films. Nanomaterials, Vol.5 Iss.2, 2015, s. 541-553;
 • BOROWIK Lech, RAKUS Piotr: Bezinwazyjna diagnostyka ultradźwiękowa wybranych urządzeń i podzespołów urządzeń elektroenergetycznych. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 137-153;
 • BOROWIK Lech, PTAK Paweł: Bezinwazyjne diagnozowanie rozwarstwienia antykorozyjnych powłok ochronnych. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 58-80;
 • MATUSZCZYK Paweł: Bezpieczeństwo systemów komputerowych. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - realizacja podstawowych celów (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 315-326;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Bezpieczna i przyjazna dla środowiska energia elektryczna wytwarzana z paneli fotowoltaicznych. (w:) Bezpieczeństwo – wielorakie perspektywy. Bezpieczeństwo z perspektywy środowisk i obszarów (red.) MAREK Helena, ZDUNIAK Andrzej Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 241-254;
 • KUŹNIK W., MAJCHROWSKI A., WOJCIECHOWSKI Artur, JAROSZEWICZ L. R.: BiB3O6:Pr3+ Partially Crystallized Glasses for Second Harmonic Generation. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.4, 2015, s. 2654-2657;
 • MINKINA Waldemar, DUDZIK Sebastian, GRYŚ Sławomir: Błędy pomiarów termowizyjnych. Praktyczne przykłady obliczeniowe. Utrzymanie Ruchu, nr 2, 2015, s. 23-26;
 • KULEJ Tomasz, KHATEB Fabian: Bulk-Driven Adaptively Biased OTA in 0.18 μm CMOS. Electronics Letters, Vol.51 Iss.6, 2015, s. 458-460;
 • DURAJ Agnieszka, KORZENIEWSKA Ewa, KRAWCZYK Andrzej: Classification Algorithms to Identify Changes in Resistance. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 80-82;
 • GAWLAK Anna, KORNATKA Mirosław: Comparative Analysis of Operating Conditions in Polish Medium-voltage and 110 kV Networks. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 57-60;
 • BAGHEL A., GUPTA A., CHWASTEK Krzysztof, KULKARNI S.V.: Comprehensive Modelling of Dynamic Hysteresis Loops in the Rolling and Transverse Directions for Transformer Laminations. Physica B: Condensed Matter, Vol.462, 2015, s. 86-92;
 • FLASZA Janusz, MATUSZCZYK Paweł: Czysta energia w aspekcie proponowanych scenariuszy rozwoju technologii dla Polski. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 83-93;
 • MARCINIAK Lubomir: Detection of High Resistance Earth Faults in Medium Voltage Networks. New York: IEEE, 2015, s. 111-115;
 • JANKOWSKI B., KAPELSKI D., ŚLUSAREK B., SZCZYGŁOWSKI Jan: Determination of Power Loss in Fe-Based Soft Magnetic Composites = Wyznaczanie strat mocy w kompozytach magnetycznie miękkich na bazie żelaza. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60 Iss.2, 2015, s. 1411-1415;
 • RUSEK Andrzej, LIS Marek, NOWAK Marcjan, PATRO Marek: Determination of Transients of a Drive System for a Roller Table Line Cooperating with a Rolling Mill using a Three Mass Model for a True Load. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 447-450;
 • SHCHUR Ihor, RUSEK Andrzej, KOVALCHUK A.: Development and Simulation of Special Rotary Transformer - Contactless Power Transmitter and Control Device for a Counter-Rotating Wind Turbine. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 2, 2015, s. 239-242;
 • RUSEK Andrzej, SHCHUR Ihor, LIS Marek, GASTOŁEK Andrzej, SOSNOWSKI Jarosław, KLATOW Karol: Development of a Method to Determine the Dependencies of Load Moments and Elastic Moments on Element Parameters During the Rolling Process for Dynamical States of a Drive System for the Rolling Machine-Roller Table. New York: IEEE, 2015, s. 513-518;
 • BOROWIK Lech, PLUTA Wojciech: Diagnostyka magnetowodów maszyn elektrycznych źródłem wiedzy diagnostycznej o maszynie. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 154-174;
 • BOROWIK Lech, CZAJA Paweł: Diagnostyka procesu aktywacji powierzchni folii polietylenowych. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 15-32;
 • (red.) BOROWIK Lech: Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 190;
 • KHATEB Fabian, LAHIRI A., PSYCHALINOS C., KUMNGERN Montree, KULEJ Tomasz: Digitally Programmable Low-Voltage Highly Linear Transconductor Based on Promising CMOS Structure of Differential Difference Current Conveyor. International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol.69 Iss.7, 2015, s. 1010-1017;
 • OLESIAK Krzysztof: Direct Torque Control of an Induction Motor Using the Fuzzy Controller. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 179-181;
 • GRISHKEVICH Andrey: Distributive Lattices in the Problems of Structural Reliability Analysis for Power Network Systems. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 396-398;
 • WALASEK Tomasz, KUCHARCZYK Zygmunt, MORAWSKA-WALASEK Dorota, MORYŃ-KUCHARCZYK Elżbieta, BARAN Janusz: Doskonalenie jakości kursu e-learningowego w oparciu o cykl Deminga. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 41, 2015, s. 57-62;
 • SZEWCZYK Krzysztof, WALASEK Tomasz, KUCHARCZYK Zygmunt: Dynamic Diagnosis of Conductive Materials on the Basis of Force Acting on the Sensor Made of Permanent Magnet. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 221-223;
 • ZIRKA S.E., MOROZ Y.I., STEENTJES S., HAMEYER K., CHWASTEK Krzysztof, ZUREK S.: Dynamic Magnetization Models for Soft Ferromagnetic Materials with Coarse and Fine Domain Structures. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol.394, 2015, s. 229-236;
 • ISKIERKA Iwona: Edukacja dorosłych w programie Erasmus+ = Adult Education in Erasmus+ Program. Dydaktyka Informatyki, nr 10, 2015, s. 38-46;
 • KURKOWSKI Marek: Efektywność energetyczna stałoprądowych układów zasilania źródeł i modułów LED. Oświetlenie LED, nr 1 (17), 2015, s. 12-15;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, DAO T.D., CHEN K., SHARMA M., TAKEDA T., BRIK M.G., KITYK Iwan, SINGH S., NAGAO T.: Effect of Different Surfactants on Structural and Optical Properties of Ce3+ and Tb3+ Co-Doped BiPO4 Nanostructures. Optical Materials, Vol.39, 2015, s. 110-117;
 • CZERWIENIEC R., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan, GRAF M., YERSIN H.: Electric-Field Induced Nonlinear Optical Materials Based on a Bipolar Copper (I) Complex Embedded in Polymer Matrices. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.11, 2015, s. 8394-8397;
 • WACHTARCZYK Artur: Elektroenergetyka kolejowa - prognozowanie i optymalizacja pracy urządzeń EOR.. Dokonania Naukowe Doktorantów III. Materiały Konferencyjne - Streszczenia., Kraków: CREATIVETIME, 2015, s. 63;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Elektryczne oświetlenie Częstochowy w latach 1887-1927 (prąd stały). Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 4, 2015, s. 153-158;
 • GAWLAK Anna, KORNATKA Mirosław: Energy Losses in Low-Voltage Networks. New York: IEEE, 2015, s. 73-76;
 • GAWLAK Anna, SZKUTNIK Jerzy: Energy Saving Possibilities in Distribution Networks. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 220-222;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz: Environmental Impact of Work Photovoltaic Cells. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2015, s. 29;
 • SULIGA Maciej, BOROWIK Lech, CHWASTEK Krzysztof: Estimation of the Level of Residual Stress in Wires with a Magnetic Method = Ocena poziomu naprężeń własnych w drutach metodą magnetyczną. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60 Iss.1, 2015, s. 411-415;
 • RESHAK A.H., KITYK Iwan, ALAHMED Z.A., LEVKOVETS S., FEDORCHUK A.O., MYRONCHUK Galina, PLUCIŃSKI K. J., KAMARUDIN H., AULUCK S.: Experimental and Theoretical Investigation of the Electronic Structure and Optical Properties of TlHgCl3 Single Crystal. Optical Materials, Vol.47, 2015, s. 445-452;
 • DUDEK Grzegorz: Extreme Learning Machine for Function Approximation - Interval Problem of Input Weights and Biases. New York: IEEE, 2015, s. 62-67;
 • POPŁAWSKI Tomasz, DUDEK Grzegorz, ŁYP Jacek: Forecasting Methods for Balancing Energy Market in Poland. International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol.65, 2015, s. 94-101;
 • DUDEK Grzegorz: Generalized Regression Neural Network for Forecasting Time Series with Multiple Seasonal Cycles. (w:) Intelligent Systems'2014 (red.) FILEV D., JABŁKOWSKI J., KACPRZYK Janusz, KRAWCZAK M., POPCHEV I., RUTKOWSKI L., SGUREV V, SOTIROVA E., SZYNKARCZYK P., ZADROZNY S. Cham: Springer, 2015, s. 839-846;
 • KUŹNIK W., RAKUS Piotr, PARASYUK Oleg V., KOZER V. R., FEDORCHUK A.O., FRANIV V.A.: Growth of AgGaGe3-xSnxSe8 Single Crystals with Light-Operated Piezoelectricity. Materials Letters, Vol.161, 2015, s. 705-707;
 • ALZAYED Nasser Saleh, SOLTAN S., SHAHABUDDIN M., EL-NAGGAR A., KITYK Iwan, QAID S.E., PARAKKANDY J.M., SHAH M.S., MADHAR N.A.: Growth of Stable Bilayer CrO2/MgB2 Films by Pulsed Laser Deposition. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol.28, 2015, s. 387-390;
 • KHYZHUN Oleg Y., KITYK Iwan, PIASECKI Michał, FEDORCHUK A.O., LEVKOVETS S.I., FOCHUK Petro M., MYRONCHUK Galina Leonidivna, PARASYUK Oleg V.: Growth, Structure and Optical Properties of Tl4HgBr6 Single Crystals. Physica B: Condensed Matter, Vol.479, 2015, s. 134-142;
 • MIROWSKI Jarosław, KURKOWSKI Marek, BIAŁOŃ Tadeusz, PASKO Marian: Harmoniczne prądu w instalacjach oświetleniowych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 8, 2015, s. 180-184;
 • CAŁUS Sylwia, KITYK Andriy, BOROWIK Lech, LEFORT R., MORINEAU D., KRAUSE C., SCHONHALS A., BUSCH Mark, HUBER Patrick: High-Resolution Dielectric Study Reveals Pore-Size-Dependent Orientational Order of a Discotic Liquid Crystal Confined in Tubular Nanopores. Physical Review E: Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, Vol.92, 2015, s. 012503-1 - 012503-6;
 • MARCINIAK Lubomir: Identyfikacja zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 8, 2015, s. 185-189;
 • PAVLOVA-MARCINIAK Iva: Implementation of Climate Policy Assumptions in Poland. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 455-458;
 • KITYK Iwan, ALZAYED Nasser Saleh, KOBAYASHI K., CHEN X., OYAMA M., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A.: Influence of Al-Doped ZnO and Ga-Doped ZnO Substrates on Third Harmonic Generation of Gold Nanoparticles. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.71, 2015, s. 91-95;
 • KALPANA T., BRIK M.G., SUDARSAN V., NARESH P., RAVI KUMAR V., KITYK Iwan, VEERAIAH N.: Influence of Al3+ Ions on Luminescence Efficiency of Eu3+ Ions in Barium Boro-Phosphate Glasses. Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.419, 2015, s. 75-81;
 • CAŁUS Sylwia, KITYK Andriy, EICH M., HUBER Patrick: Inhomogeneous Relaxation Dynamics and Phase Behaviour of a Liquid Crystal Confined in a Nanoporous Solid. Soft Matter, Vol.11, 2015, s. 3176-3187;
 • MATUSZCZYK Paweł: Innowacyjne zastosowania ogniw fotowoltaicznych. Poznań: Młodzi Naukowcy, 2015, s. 78;
 • BOROWIK Lech, BARASIŃSKI Adrian: Instalacje elektroenergetyczne w budownictwie energooszczędnym. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 118-121;
 • KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz, MIROWSKI Jarosław, CHLEWICKA Magdalena, WITKOWSKI Paweł: Instalacje oświetleniowe drogowe LED zasilane z paneli fotowoltaicznych. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 148-158;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej, RAK Janusz, JAGIEŁA Kazimierz: Integrated Multimotor Electrical DC Drive for Metallurgical Rolling Table. Acta Mechanica et Automatica, Vol.9, nr 2, 2015, s. 93-98;
 • GRISHKEVICH Andrey: Interval'nye ocenki pokazatelej strukturnoj nadeznosti elektriceskich sistem na osnove metodov optimizacii. (w:) Sintez, analiz i diagnostika elektronnych cepej. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.12 (red.) GORSKOV K. S., GRISHKEVICH Andrey, KURGANOV S. A., MAUKO G., SOLOV'EVA E. B., FILARETOV V. V., JAGUP V. G. Ulyanovsk: Ul'janovskij Gosudarstvennyj Techniceskij Universitet, 2015, s. 164-174;
 • BOROWIK Lech, TŁUSTOCHOWICZ K.: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń elektrycznych źródłem wiedzy o ich stanie. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 175-190;
 • WALASEK Tomasz, MORAWSKA-WALASEK Dorota, KUCHARCZYK Zygmunt, SZEWCZYK Krzysztof: Komunikacja w e-kursie. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, nr 1 (9), 2015, s. 12-18;
 • OLESIAK Krzysztof: Koncepcja doboru nastaw oraz strojenia regulatora rozmytego przy zastosowaniu konwencjonalnego kryterium symetrii. TTS Technika Transportu Szynowego, R.22, nr 12 (261), 2015, s. 1156-1159;
 • JAKUBAS Adam, ŁADA-TONDYRA Ewa, NOWAK Marcjan, MARGOL Monika, LIPIŃSKA-OPAŁKA A.: Koncepcja tekstronicznego systemu do pomiarów funkcji życiowych małych dzieci. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 121-124;
 • CHUDZIK Stanisław: Koncepcja testowania parametrów cieplnych materiałów termoizolacyjnych w przegrodach budowlanych. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 11-20;
 • FILIPIAK Jerzy, STECZKO G., KOSTRZEWA Sebastian: Koncepcja wykorzystania czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową w telemetrii błotnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 83-86;
 • POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Krótkoterminowe prognozy cen na Towarowej Giełdzie Energii z wykorzystaniem modelu trendu pełzającego. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 267-270;
 • ALZAYED Nasser Saleh, KITYK Iwan, SOLTAN S., EL-NAGGAR A.M., SHAHABUDDIN M.: Laser Induced Infrared Spectral Shift of the MgB2:Cr Superconductor Films. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.136, 2015, s. 1698-1701; r
 • MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., FEDORCHUK A.O., KITYK Iwan: Laser Operated Optical Features in β-BaTeMo2O9:Cr3+ Nanocrystallites. Journal of Alloys and Compounds, Vol.649, 2015, s. 327-331;
 • PLUCIŃSKI K., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., FEDORCHUK A.O., ALZAYED Nasser Saleh, KRYMUS A., KITYK Iwan, MYRONCHUK Galina: Laser Operation by Photovoltaic Features of Kesterite Cu2ZnSnSexS4-x Crystalline Films. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.7, 2015, s. 5259-5262;
 • PLUCIŃSKI K. J., EL-NAGGAR A.M., ALZAYED Nasser Saleh, ALBASSAM A.A., FEDORCHUK A.O., KULWAS D., KITYK Iwan: Laser Stimulated Changes of the Effective Energy Gap in Chalcogenide CuInS2 Photovoltaic Films. Materials Science in Semiconductor Processing, Vol.38, 2015, s. 184-187;
 • NAFISAH S., SAAD S.K.M., UMAR A.A., PLUCIŃSKI K., LIS Marek, MACIĄG Artur, MIEDZIŃSKI R.: Laser Stimulated Nonlinear Optics of Ag Nanoparticle-Loaded Poriferous TiO2 Microtablet. Optica Applicata, Vol.45, nr 2, 2015, s. 263-271;
 • KUŹNIK W., RAKUS Piotr, OŹGA Katarzyna, PARASYUK Oleg V., FEDORCHUK A.O., PISKACH L.V., KRYMUS A., KITYK Iwan: Laser-Induced Piezoelectricity in AgGaGe3-xSixSe8 Chalcogenide Single Crystals. The European Physical Journal Applied Physics, Vol.70, nr 3, 2015, s. 30501-p1 - 30501-p6;
 • SHCHUR Yaroslav, KITYK Andriy: Lattice Dynamics Study of the Ferroelectric Glycinium Hydrogenphosphite (GPI) Crystal. Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics, Vol.252, nr 3, 2015, s. 476-483;
 • POPŁAWSKI Tomasz: Long-Term Forecasts of Peak Power Demand for Planning the Development of Power Systems in Poland. New York: IEEE, 2015, s. 152-157;
 • SZCZYGŁOWSKI Jan: Loss Prediction in 6.5% Electrical Sheets. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 56;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt: Magnetic Field Around Flat High-Current Gas-Isolated Three-Phase Enclosed Busducts. Plzen: University of West Bohemia, 2015, s. 2s.;
 • PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, JABŁOŃSKI Paweł: Magnetic Field of a Shielded Three-Phase Busbar System. L'viv: Vidavnictvo L'vivs'koi Politechniki, 2015, s. 146-148;
 • RUSEK Andrzej, SHCHUR Ihor, LIS Marek, KLATOW Karol, GASTOŁEK Andrzej, SOSNOWSKI Jarosław: Mathematical Model for Analysis of Dynamical States of a Drive System Containing Rolling Mill and Roller Table Including the Selected Parameters of a Rolling Process. New York: IEEE, 2015, s. 256-261;
 • RUSEK Andrzej, CHABAN Andriy, LIS Marek, PATRO Marek, NOWAK Marcjan: Mathematical Model of Electric Drive for Rolling Mill. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 4, 2015, s. 53-55;
 • CHABAN Andriy, RUSEK Andrzej, LIS Marek, POPENDA Andrzej, LIS Tomasz: Mathematical Modelling of Induction Generator Electrical Circuits using Hamilton’s Formalism. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 451-454;
 • POPENDA Andrzej: Mathematical Modelling of Induction Motor with a Saturated Magnetic Circuit During Changes in Moment of Inertia. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 201-204 ;
 • GOZDUR R., NAJGEBAUER Mariusz: Measurements and Scaling Analysis of Power Losses in La-Containing Alloys. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 34;
 • GOZDUR R., NAJGEBAUER Mariusz: Measurements and Scaling Analysis of Power Losses in La-containing Alloys. Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, Vol.66, 2015, s. 37-40;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Metoda widmowa wyznaczania parametrów modeli Mayra i Cassiego łuku elektrycznego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.59, nr 2, 2015, s. 54-60;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Metoda wyznaczania parametrów modelu Pentegowa opisującego łuk elektryczny o charakterystyce statycznej typu Ayrton. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 5, 2015, s. 117-120;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Metoda wyznaczania parametrów modelu Pentegowa opisującego łuk elektryczny o charakterystyce statycznej hiperboliczno-liniowej. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.59, nr 3, 2015, s. 71-75;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ T.: Mikrofalowa metoda określania wilgotności lignocelulozowych paliw stałych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 99-101;
 • RUSEK Andrzej, CHABAN Andriy, LIS Marek, PATRO Marek, ŚLIWIŃSKI T.: Model matematyczny walcarki z elementami sprężystymi w linii transmisji ruchu o rozłożonych parametrach mechanicznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 195-198;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, POPENDA Andrzej, PATRO Marek, NOWAK Marcjan: Model matematyczny zespołu elektrycznego składającego się z transformatora mocy, silników indukcyjnych, odciążenia nieliniowego RL oraz baterii kompensacyjnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 129-132;
 • SZKUTNIK Jerzy, SOROCZYŃSKI B.: Model zarządzania procesowego w Smart Cities. (w:) Metody podejścia procesowego w organizacjach. Teoria i praktyka (red.) BITKOWSKA Agnieszka, WEISS Elżbieta Warszawa: Vizja Press & IT, 2015, s. 391-398;
 • ŚLUSAREK B., CHWASTEK Krzysztof, SZCZYGŁOWSKI Jan, JANKOWSKI B.: Modeling Hysteresis Loops of SMC Cores. Solid State Phenomena, Vols.220-221, 2015, s. 652-660;
 • MINKINA Waldemar, KLECHA Daniel: Modeling of Atmospheric Transmission Coefficient in Infrared for Thermovision Measurements. Wunstorf: AMA Service, 2015, s. 903-907;
 • BOROWIK Lech, JAKUBAS Adam: Modeling of Four-Electrode System to Determine the Resistance of Antistatic Coatings - Optimization of the Dimensions of the Electrode System. Journal of Electrostatics, Vol.75, 2015, s. 54-62;
 • JAKUBAS Adam, JABŁOŃSKI Paweł: Modeling of Four-Electrode System to Determine the Resistance of Antistatic Coatings - Optimizing the Size of the Measurement Area. Journal of Electrostatics, Vol.77, 2015, s. 130-138;
 • JANKOWSKI B., ŚLUSAREK B., SZCZYGŁOWSKI Jan, CHWASTEK Krzysztof: Modelling Hysteresis Loops in Fe-Based Soft Magnetic Composites Using Takacs Description. Acta Physica Polonica A, 128, 1, 2015, s. 116-119;
 • BAGHEL A., CHWASTEK Krzysztof, KULKARNI S.V.: Modelling of Minor Hysteresis Loops in Rolling and Transverse Directions of Grain-Oriented Laminations. IET Electric Power Applications, Vol.9 Iss.4, 2015, s. 344-348;
 • SOWIŃSKI Janusz, TOMASZEWSKI Robert: Modelling of Power Engineering Processes under Risk. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 408-411;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, POPENDA Andrzej, ŚLIWIŃSKI T., PATRO Marek: Modelling of Three-Phase Transformer's Operation Using Variational Methods. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 5, 2015, s. 88-91;
 • TOMASZEWSKI Robert: Modelowanie rozwoju systemu elektroenergetycznego programowanie i optymalizacja dynamiczna.. Dokonania Naukowe Doktorantów III. Materiały Konferencyjne - Streszczenia., Kraków: CREATIVETIME, 2015, s. 212;
 • BOROWIK Lech, KURKOWSKI Marek: Monitoring, diagnostyka i sterowanie oświetleniem drogowym. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 93-103;
 • (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław: Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 201;
 • BAHRAOUI T.E., TAIBI M., EL-NAGGAR A.M., SLIMANI TLEMCANI T., ALBASSAM A.A., ABD-LEFDIL M., KITYK Iwan, ALZAYED Nasser Saleh, FEDORCHUK A.O.: Multiferroic Eu Doped BiFeO3 Microparticle Polymer Composites as Materials for Laser Induced Gratings. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.12, 2015, s. 9949-9954;
 • JAKUBIEC Beata: Napęd pojazdu elektrycznego z wielofazowym silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 125-128;
 • JAGIEŁA Kazimierz, GAŁA Marek, RAK Janusz, KĘPIŃSKI Marian: Napędy przemiennikowe suwnicy chwytakowej = Variable Frequency Drives of Overhead Crane with Gripper. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 2 (106), 2015, s. 239-245;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Nauczanie programowania w polskim szkolnictwie = Programming Teaching in the Polish Education. Dydaktyka Informatyki, nr 10, 2015, s. 99-107;
 • KITYK Iwan, ALZAYED Nasser Saleh: Nd3+ Doped LiB3O5 Polymer Laser Operated Nanocomposites. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.3, 2015, s. 1581-1584;
 • SOROCZYŃSKI B., SZKUTNIK Jerzy: New Possibilities in Electrical Energy Efficiency. New York: IEEE, 2015, s. 13-16;
 • MINKINA Waldemar: Nieinwazyjne metody badań termowizyjnych - cz.1. Stal, Metale & Nowe Technologie, nr 5-6, 2015, s. 146-148;
 • MINKINA Waldemar: Nieinwazyjne metody badań termowizyjnych - cz.2. Stal, Metale & Nowe Technologie, nr 9-10, 2015, s. 150-153;
 • GAWLAK Anna: Noninvestment Forms of Reducing Energy Losses in Distribution Networks. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 61-64;
 • PILC D., SZELĄG Piotr: Nowa metoda analizy danych - połączenie technologii Big Data i GIS. ArcanaGIS, nr 18, 2015, s. 30-32;
 • MURAWSKI Piotr, KRAWCZYK Andrzej, KOWALSKI A., KALICKI B., MRÓZ J., IWANISZCZUK A., ŁADA-TONDYRA Ewa: Nowe podejście do projektowania urządzeń używanych w terapii polem elektromagnetycznym. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 170-172;
 • PTAK Paweł: Ocena jakości wyników pomiarów grubości powłok na podłożach ferromagnetycznych = Evaluation of the Quality Results of the Thickness Measurement of Coatings on Ferromagnetic Substrates. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa = Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering, T.3, 2015, s. 191-200;
 • GAŁA Marek: Ocena wpływu pracy turbiny wiatrowej FL MD 77 na jakość energii elektrycznej w węźle przyłączenia w sieci dystrybucyjnej średniego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 91-94;
 • KALICKI B., MRÓZ J., KRAWCZYK Andrzej, JUNG A., LIPIŃSKA-OPAŁKA A., IWANISZCZUK A., ŻUBER J., MURAWSKI Piotr: Odległe efekty leczenia wielomiejscowego zespołu odruchowego typu I z zastosowaniem magnetoterapii uzyskane w badaniu termowizyjnym. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 159-161;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Oprogramowanie antywirusowe w percepcji współczesnego społeczeństwa. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze (2) (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 93-100;
 • ALZAYED Nasser Saleh, EBOTHE J., MICHEL J., KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., PARASYUK Oleg V., MYRONCHUK Galina: Optically Stimulated IR Non-Linear Optical Effects in the Tl3PbCl5 Nanocrystallites. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.65, 2015, s. 130-134;
 • ALOUFY A., EBOTHE J., DUMELIE N., CHAKI I., ABD-LEFDIL M., ALZAYED Nasser Saleh, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan: Optically Stimulated Optical Effects in the ZnO:Tm Nanorods. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.73, 2015, s. 96-99;
 • LIU Jialei, GAO Wu, KITYK Iwan, LIU Xiaoyang, ZHEN Zhen: Optimization of Polycyclic Electron-Donors Based on Julolidinyl Structure in Push-Pull Chromophores for Second Order NLO Effects. Dyes and Pigments, Vol.122, 2015, s. 74-84;
 • MAKARCHUK O., RUSEK Andrzej, SHCHUR Ihor, KLYMKO V.: Optimization of the Design of Electromagnetic Transformer of Mechanical Energy Into Heat for VAWT. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 151-154;
 • JĄDERKO Andrzej, SWADOWSKI Maciej, ZYGOŃ Krzysztof: Optymalizacja nowoczesnych zasilaczy impulsowych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 152-155;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz: Organiczne ogniwa fotowoltaiczne uczulane barwnikiem. (w:) Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T.2. Zrównoważony rozwój - OZE - Elektroenergetyka - Prawo - Ochrona Środowiska - Ekologia - Biomasa - Odpady komunalne (red.) MAJ J., KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 67-85;
 • BABUKA T., KITYK Iwan, PARASYUK Oleg V., MYRONCHUK Galina, KHYZHUN Oleg Y., FEDORCHUK A.O., MAKOWSKA-JANUSIK M.: Origin of Electronic Properties of PbGa2Se4 Crystal: Experimental and Theoretical Investigations. Journal of Alloys and Compounds, Vol.633, 2015, s. 415-423;
 • FILIPIAK Jerzy, STECZKO G., KOSTRZEWA Sebastian, WCISŁO Łukasz: Parametry czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 136-139;
 • GAŁA Marek, JAGIEŁA Kazimierz, KĘPIŃSKI Marian: Parametry pracy zespołu prostownikowego pieca grafityzacyjnego. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 10, 2015, s. 71-75;
 • DUDEK Grzegorz: Pattern Similarity-Based Methods for Short-Term Load Forecasting - Part 1: Principles. Applied Soft Computing, Vol.37, 2015, s. 277-287;
 • DUDEK Grzegorz: Pattern Similarity-Based Methods for Short-Term Load Forecasting - Part 2: Models. Applied Soft Computing, Vol.36, 2015, s. 422-441;
 • FILIPIAK Jerzy, STECZKO G., KOSTRZEWA Sebastian, WCISŁO Łukasz: Perimeter Security System Based on SAW Vibration Sensor. Acta Physica Polonica A, Vol.128, nr 3, 2015, s. 408-413;
 • POPŁAWSKI Tomasz, POPOWICZ Marek: Perspektywy rozwoju prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w świetle aktualnych rozwiązań legislacyjnych. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 76-82;
 • FUCHS I., ALUMA Y., ILAN M., KITYK Iwan, MASTAI Y.: Photoinduced Electro-Optics Measurements of Biosilica Transformation to Cristobalite. Journal of Solid State Chemistry, Vol.226, 2015, s. 231-236;
 • MYRONCHUK Galina Leonidivna, ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, OŹGA Katarzyna, SZOTA Michał, EL-NAGGAR A.M., ALZAYED Nasser Saleh, PISKACH L.V., PARASYUK Oleg V., ALBASSAM A.A., FEDORCHUK A.O., KITYK Iwan: Photoinduced Optical Properties of Tl1-xIn1-xSixSe2 Single Crystals = Indukowane światłem właściwości optyczne monokryształów Tl1-xIn1-xSixSe2. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60 Iss.2A, 2015, s. 1051-1055;
 • OŹGA Katarzyna, FEDORCHUK A.O., ARMAND P.: Photoinduced Piezooptics Effect in TeO2-Ga2O3 Glasses. Solid State Sciences, Vol.46, 2015, s. 56-61;
 • BOROWIK Lech, MROŻEK Janusz: Pirometry w diagnostyce stanu termicznego powierzchni urządzeń energetycznych. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 107-123;
 • FILIPIAK Jerzy, STECZKO G., KOSTRZEWA Sebastian, WCISŁO Łukasz: Podzespoły z akustyczną falą powierzchniową. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 140-143;
 • PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz: Pole magnetyczne trójfazowego szynoprzewodu ekranowanego. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka, nr 1198 z.126, 2015, s. 199-207;
 • MICHALSKI A., LUFT Radosław, CAŁUS Dariusz: Polityka ekologiczna Unii Europejskiej. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 192-201;
 • GAŁA Marek: Pomiary i analiza wpływu pracy turbin wiatrowych na jakość energii elektrycznej w węzłach ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. (w:) Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T.2. Zrównoważony rozwój - OZE - Elektroenergetyka - Prawo - Ochrona Środowiska - Ekologia - Biomasa - Odpady komunalne (red.) MAJ J., KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 353-367;
 • BOROWIK Lech, JAKUBAS Adam: Pomiary parametrów określających właściwości elektryczne powłok antyelektrostatycznych. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 140;
 • BOROWIK Lech, JAKUBAS Adam: Pomiary wybranych parametrów elektrycznych materiałów włókienniczych do zastosowań w odzieży inteligentnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 115-117;
 • BEREŹNICKI Michał: Porównanie formuł stosowanych w predykcji strat energii w materiałach magnetycznych. (w:) Generacja – Przesył – Wykorzystanie GPW 2015 (red.) GWOŹDZIEWICZ Maciej Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2015, s. 20-23;
 • SOBOTA Rafał, MANDOWSKI A.: Possible Relation between Thermoluminescence and Chemical Composition of Electrical Porcelain. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 327-330;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Potencjał i możliwości energii promieniowania elektromagnetycznego Słońca. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 183-187;
 • GAWLAK Anna, SZKUTNIK Jerzy: Potencjał oszczędności energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. (w:) Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2015. Materiały i studia (red.) KAPROŃ Henryk Lublin: Kaprint, 2015, s. 57-64;
 • SHCHUR Ihor, RUSEK Andrzej, MANDZYUK M.: Power Effective Work of PMSM in Electric Vehicles at the Account of Magnetic Saturation and Iron Losses. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 199-202;
 • BOROWIK Lech, POPENDA Andrzej: Pozyskiwanie wiedzy diagnostycznej o układach napędowych drogą estymacji niemierzalnych wielkości. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 33-57;
 • SOWIŃSKI Janusz, PYDYCH Tadeusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka. (w:) Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki (red.) POŁECKI Zbigniew Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 196-208;
 • SOWIŃSKI Janusz, PYDYCH Tadeusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: Produkcja energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych nośników w warunkach ryzyka. Rynek Energii, nr 2 (117), 2015, s. 59-65;
 • POPCZYK Jan, FICE M., POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz, MATUSZCZYK Paweł: ProEnergo laboratoria rozproszonych sieci prosumenckich wykorzystujące technologie teleinformatyczne. (w:) Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 2015 (3) (red.) STARIK Natasza, WĘGLARZ T. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 313-322;
 • ŁYP Jacek, POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Prognozy generacji wiatrowej metodą adaptacyjnej krzywej mocy z zastosowaniem aglomeracyjnego grupowania wektorów zmiennych. (w:) Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki (red.) POŁECKI Zbigniew Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 85-96;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ T.: Prototypowe stanowisko laboratoryjne do badania topliwości popiołu metodą rurową. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 144-147;
 • WALASEK Tomasz, KUCHARCZYK Zygmunt, SZEWCZYK Krzysztof, MORAWSKA-WALASEK Dorota: Rapid E-learning Tools on the Moodle Platform = Narzędzia do szybkiego przygotowywania e-materiałów na platformie Moodle. Czasopismo Techniczne. Mechanika = Technical Transactions. Mechanics, R.113 z.4-M, 2015, s. 165-176;
 • LIU Jialei, XU G., LIU F., KITYK Iwan, LIU Xiaoyang, ZHEN Zhen: Recent Advances in Polymer Electro-Optic Modulators. RSC Advances, Vol.5 Iss.21, 2015, s. 15784-15794;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław: Rezonansowy falownik prądowy pracujący z trzecią harmoniczną obwodu wzbudzania. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 95-98;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Rola systemu edukacji i szkoleń w cyfrowej aktywizacji społeczeństwa. (w:) Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 2015 (4) (red.) FECHNER Anna Fechner, ZDUNIAK Andrzej Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 209-216;
 • SEMENOV A.S., PUZIKO V., SKORIK S. N., WOJCIECHOWSKI Artur, FEDORCHUK A.O., MACIĄG Artur: Role of Polytypism and Degree of Hexagonality on the Photoinduced Optical Second Harmonic Generation in SiC Nanocrystalline Films. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.69, 2015, s. 378-383;
 • GRISHKEVICH Andrey: Rozproszone modele symulacyjne pozwalające oszacować wskaźniki niezawodności strukturalnej systemów elektroenergetycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 106-109;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Rozwój otwartych zasobów naukowych uwarunkowany wykorzystaniem współczesnych technologii teleinformatycznych. (w:) Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku. 2015 (4) (red.) FECHNER Anna Fechner, ZDUNIAK Andrzej Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 313-319;
 • KRAWCZYK Andrzej, CIOSK K., GROCHOWICZ B.: Ryzyko i zagrożenie w polu elektromagnetycznym - krytyczna analiza pojęć. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 166-168;
 • SOWIŃSKI Janusz, PYDYCH Tadeusz, SZYDŁOWSKI Mateusz: Scenariusze pozyskania energii pierwotnej i końcowego zużycia energii z odnawialnych nośników w Polsce. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 169-178;
 • KITYK Iwan, CHRUNIK M., MAJCHROWSKI A., GUIDI M.C., ANGELUCCI M., KAMEL G., FEDORCHUK A.O., PĘPCZYŃSKA M., JAROSZEWICZ L. R., PARASYUK Oleg, BOLESTA I.M., KOWERDZIEJ R.: Second-Order Susceptibility Spectra for δ-BiB3O6 Polymer Nanocomposites Deposited on the Chalcogenide Crystals. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.146, 2015, s. 187-191;
 • DUDEK Grzegorz: Short-Term Load Cross-Forecasting Using Pattern-Based Neural Models. New York: IEEE, 2015, s. 179-183;
 • DUDEK Grzegorz: Short-Term Load Forecasting Using Random Forests. (w:) Intelligent Systems'2014 (red.) FILEV D., JABŁKOWSKI J., KACPRZYK Janusz, KRAWCZAK M., POPCHEV I., RUTKOWSKI L., SGUREV V, SOTIROVA E., SZYNKARCZYK P., ZADROZNY S. Cham: Springer, 2015, s. 821-828;
 • TOMASZEWSKI Robert: Silnik elektryczny - aspekty teoretyczne i rzeczywistość obiektowa. Industrial Monitor, nr 4 (14), 2015, s. 70-73;
 • CZAJA Paweł, BOROWIK Piotr: Skuteczność wyłączników różnicowoprądowych w obwodach instalacji elektrycznej z przemiennikami częstotliwości. Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of the Electrotechnical Institute, R.62 z.270, 2015, s. 109-120;
 • NAJGEBAUER Mariusz, SZCZYGŁOWSKI Jan, KAPŁON Andrzej: Soft Magnetic Materials for Energy-Efficient Electric Motors. New York: IEEE, 2015, s. 115-118;
 • ANDRUSHCHAK Anatoliy, YURKEVYCH O.V., BURYY Oleh A., ANDRUSHCHAK V.S., KOLODIY R.S., SOLSKII I.M., CAŁUS Dariusz, RUSEK Andrzej: Spatial Anisotropy of the Linear Electro-Optic Effect in Lithium Niobate Crystals: Analytical Calculations and Their Experimental Verification. Optical Materials, Vol.45, 2015, s. 42-46;
 • OŹGA Katarzyna, WOJCIECHOWSKI Artur, NABIAŁEK Marcin, SZOTA Michał, DOŚPIAŁ Marcin, KAPUSTIANYK V., RUDYK V., FEDORCHUK A.O.: Specific Features of Photoinduced Absorption and Second Harmonic Generation of Ferroic Organic Nanocomposites [C3H7NH3]2MnCl4. Optical and Quantum Electronics, Vol.47 Iss.3, 2015, s. 743-753;
 • JAKUBIEC Beata: Sposoby poprawy efektywności energetycznej i ekologii miejskiego transportu zbiorowego. Logistyka, nr 3, 2015, s. 1897-1906;
 • CHUDZIK Stanisław, MINKINA Waldemar: Sposób wyznaczania dyfuzyjności cieplnej materiałów. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01N 25/18 (2006.01), G01K 17/00 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 219752 B1. Zgłosz. nr 397760 z dn. 09.01.2012. Opubl. 31.07.2015 WUP 07/15.. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2015, s. 3s.;
 • JAKUBIEC Beata: Sterowanie rozmyte w napędzie z wielofazowym PMSM. TTS Technika Transportu Szynowego, R.22, nr 12 (261), 2015, s. 687-690;
 • BOROWIK Lech, WŁODARZ R.: Sterowniki układu chłodzenia źródłem wiedzy diagnostycznej o transformatorze energetycznym. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 124-136;
 • OLESIAK Krzysztof: Strojenie regulatorów rozmytych układu napędowego z wykorzystaniem metody sekwencyjnego programowania kwadratowego. Logistyka, nr 3, 2015, s. 3622-3629;
 • MANDOWSKI A., MANDOWSKA Ewa, SOBOTA Rafał, KORNATKA Mirosław: Struktura pułapkowa izolatorów ceramicznych sieci energetycznych średnich napięć. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 9, 2015, s. 121-124;
 • KHATEB Fabian, KUMNGERN Montree, VLASSIS S., PSYCHALINOS C., KULEJ Tomasz: Sub-Volt Fully Balanced Differential Difference Amplifier. Journal of Circuits, Systems and Computers, Vol.24 Iss.1, 2015, s. 1550005-1 - 1550005-18;
 • BOROWIK Lech, LIS Marek: Subinwazyjna diagnostyka on-line elektrycznych układów napędowych. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 81-92;
 • KOZLOWSKI G., CHAUDHARY V., TURGUT Z., KOSAI H., SHEETS A., BIXEL T., WHEATLEY A., ABDULKIN P., KNAPPETT B., JEFFERSON D., MATUSIEWICZ Marek, KASPERCZYK J., MAKOWSKA-JANUSIK M.: Surface Effects and Critical Dimensions of Iron Nanoparticles. Diffusion Foundations, Vol.4, 2015, s. 71-99;
 • BALOUCH A., ALI UMAR A., MAWARNIS E.R., SAAD S.K.M., SALLEH M.M., ABD RAHMAN M.Y., KITYK Iwan, OYAMA M.: Synthesis of Amorphous Platinum Nanofibers Directly on an ITO Substrate and Its Heterogeneous Catalytic Hydrogenation Characterization. ACS Applied Materials and Interfaces, Vol.7 Iss.14, 2015, s. 7776-7785;
 • GAŁA Marek: Systemy pomiaru energii elektrycznej stosowane w elektrycznych pojazdach kolejowych. Logistyka, nr 3, 2015, s. 1404-1413;
 • PAVLOVA-MARCINIAK Iva: Szczyty klimatyczne, dyrektywy UE i ustawa o OZE oraz realizacja ich założeń. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 66-75;
 • CZAJA Paweł: Środki ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach fotowoltaicznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 73-76;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Świadome i bezpieczne korzystanie z bankowych kart płatniczych. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - społeczne i gospodarcze wsparcie wykonawcze (2) (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 85-91;
 • PIASECKI Michał, MANDOWSKA Ewa, HERRMANN A., EHRT D., MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., BRIK M.G., KITYK Iwan: Tailoring Nd3+ Luminescence Characteristics by Yb3+ Doping in K5Nd(MoO4)4, RbNd(WO4)2 and NdAl3(BO3)4 Crystal Matrices. Journal of Alloys and Compounds, Vol.639, 2015, s. 577-582;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Technologia BYOD w polskich szkołach = BYOD Technology (Bring Your Own Device) at Polish Schools. Dydaktyka Informatyki, nr 10, 2015, s. 80-89;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Telegraf elektromagnetyczny na Drodze Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej w Częstochowie i okolicy do 1864 roku. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 43, 2015, s. 139-146;
 • NAJGEBAUER Mariusz: The Concept of Scaling Analysis Describing the Properties of Soft Magnets. Solid State Phenomena, Vols.220-221, 2015, s. 646-651;
 • GOZDUR R., CHWASTEK Krzysztof, NAJGEBAUER Mariusz, LEBIODA M., BERNACKI Ł., WODZYŃSKI A.: The Effect of Temperature on Magnetic Properties of LaFeCoSi Near the Transition Point. Łódź: Lodz University of Technology, 2015, s. 66-70;
 • ŚLUSAREK B., SZCZYGŁOWSKI Jan, CHWASTEK Krzysztof, JANKOWSKI B.: The Effects of Excitation Conditions and Annealing Temperature on Power Loss in SMC Cores. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 4, 2015, s. 14-19;
 • MAKARCHUK O., RUSEK Andrzej, SHCHUR Ihor, SHCHUR V.: The Electromagnetic Transformer of Mechanical Energy Into Heat for Wind Turbine. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 179-182;
 • CZAJA Paweł, BOROWIK Piotr: The Influence of Frequency Converters on the Release Threshold of Residual Current Devices = Wpływ przemienników częstotliwości na próg wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, R.56, nr 12, 2015, s. 37-40;
 • GAWLAK Anna: The Influence of Investment on Reducing Energy Losses in Distribution Networks. New York: IEEE, 2015, s. 315-319;
 • RESHAK A.H., ALAHMED Z.A., BARCHIY I. E., SABOV M.Yu., PLUCIŃSKI K. J., KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O.: The Influence of Replacing Se by Te on Electronic Structure and Optical Properties of Tl4PbX3 (X = Se or Te): Experimental and Theoretical Investigations. RSC Advances, Vol.5 Iss.124, 2015, s. 102173-102181;
 • BEREŹNICKI Michał: The Influence of Skin Effect on the Accuracy of Eddy Current Energy Loss Calculation in Electrical Steel Sheets. New York: IEEE, 2015, s. 73-76;
 • NAJGEBAUER Mariusz, SOKALSKI Krzysztof, SZCZYGŁOWSKI Jan: The Modified Procedures in Coercivity Scaling. Archives of Electrical Engineering = Archiwum Elektrotechniki, Vol.64, nr 3, 2015, s. 351-359;
 • SZEWCZYK Krzysztof: The Shape of Surface in Rotors Pole as a Forming Element of Torque and Braking Torque in Hybrid Step Motor with Permanent Magnets. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 205-207;
 • SZEWCZYK Krzysztof, WALASEK Tomasz, KUCHARCZYK Zygmunt: The Use of Shaping Face of Pole in Rotor as a Component of Molding Cogging Torque in Permanent Magnet Motor in Self-Breaking Systems. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 5, 2015, s. 97-99;
 • SOBOTA Rafał: Thermoluminescence Phenomena of Electrical Porcelain. Kosice: Technical University of Kosice, 2015, s. 323-326;
 • CAŁUS Sylwia, BOROWIK Lech, KITYK Andriy, EICH M., BUSCH Mark, HUBER Patrick: Thermotropic Interface and Core Relaxation Dynamics of Liquid Crystals in Silica Glass Nanochannels: a Dielectric Spectroscopy Study. Physical Chemistry Chemical Physics, Vol.17 Iss.34, 2015, s. 22115-22124;
 • KORZENIEWSKA Ewa, DURAJ Agnieszka, KONECZNY C., KRAWCZYK Andrzej: Thin Film Electrodes as Elements of Telemedicine Systems. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 162-165;
 • PIASECKI Michał, BRIK M.G., KITYK Iwan: Tl4CdI6 - Wide Band Gap Semiconductor: First Principles Modelling of the Structural, Electronic, Optical and Elastic Properties. Materials Chemistry and Physics, Vol.163, 2015, s. 562-568;
 • ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, MYRONCHUK Galina Leonidivna, OŹGA Katarzyna, SZOTA Michał, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PARASYUK Oleg V., PISKACH L.V., KITYK Iwan: Transport Phenomena in Single Crystals Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0.1, 0.2) = Zjawisko transportu w monokryształach Tl1-xIn1-xGexSe2 (x=0.1, 0.2). Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60 Iss.3, 2015, s. 2025-2028;
 • SOROCZYŃSKI B., SZKUTNIK Jerzy: Trendy w systemach oświetleniowych w szpitalach przyszłości = Lighting Systems Trends in Hospitals of the Future. Inżynieria Stomatologiczna - Biomateriały, T.12, nr 1, 2015, s. 22-23;
 • KARASIŃSKI P., TYSZKIEWICZ C., MACIĄGA A., KITYK Iwan, GONDEK Ewa: Two-Component Waveguide SiO2:TiO2 Films Fabricated by Sol-Gel Technology for Optoelectronic Applications. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.5, 2015, s. 2733-2736;
 • DUDZIK Sebastian: Two-Stage Neural Algorithm for Defect Detection and Characterization Uses an Active Thermography. Infrared Physics & Technology, Vol.71, 2015, s. 187-197;
 • KURKOWSKI Marek: Układy zasilania diod LED. Oświetlenie LED, nr 1 (17), 2015, s. 22-27;
 • KHATEB Fabian, KUMNGERN Montree, ABO DABBOUS Salma Bay, KULEJ Tomasz, LAHIRI A.: Ultra Low-Voltage Low-Power Current Conveyor Transconductance Amplifier. Indian Journal of Pure and Applied Physics, Vol.53, 2015, s. 478-487;
 • RUSZCZYK A., SOKALSKI Krzysztof: Unified Model of Temperature Dependence of Core Losses in Soft Magnetic Materials Exposed to Non-Sinusoidal Flux Waveforms and DC Bias Conditions. COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol.34, nr 1, 2015, s. 371-379;
 • EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., OŹGA Katarzyna, SZOTA Michał, KITYK Iwan: UV-Induced Anisotropy in CdBr2-CdBr2: Cu Nanostructures = Anizotropia wywołana promieniowaniem UV w nanostrukturach CdBr2-CdBr2: Cu. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.60 Iss.3, 2015, s. 2029-2032;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Wpływ natężenia promieniowania słonecznego i temperatury modułu na wybrane parametry i moc znamionową paneli fotowoltaicznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 159-162;
 • POPŁAWSKI Tomasz, ŁYP Jacek, ŚLEMP Sebastian: Wpływ preprocessingu na dokładność krótkoterminowych obciążeń KSE. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 159-166;
 • KURKOWSKI Marek: Wpływ zmian wartości napięcia zasilania na parametry elektryczne opraw LED. Oświetlenie LED, nr 3 (19), 2015, s. 10-12;
 • BOROWIK Lech: Wprowadzenie. (w:) Diagnostyka urządzeń elektrycznych i procesów - wybrane problemy i metody (red.) BOROWIK Lech Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 7-11;
 • RAK Janusz, GAŁA Marek, JAGIEŁA Kazimierz, KĘPIŃSKI Marian: Wskaźniki elektroenergetyczne charakteryzujące proces wytopu stali dla różnych mocy transformatorów piecowych. (w:) Procesy elektrotechnologiczne. Modelowanie i sterowanie (red.) WCIŚLIK M., KAZAŁ R., ŁASKAWSKI M. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2015, s. 111-126;
 • ISKIERKA Iwona: Współczesne zagrożenia dla informacji i systemów informatycznych. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - realizacja podstawowych celów (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 327-334;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Wybrane metody eksperymentalnego wyznaczania przyelektrodowych spadków napięcia łuków elektrycznych. Cz.1. Metody bezpośrednie wyznaczania przyelektrodowych spadków napięcia. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.59, nr 6, 2015, s. 61-68;
 • JĄDERKO Andrzej, SWADOWSKI Maciej, ZYGOŃ Krzysztof: Wydajne metody chłodzenia małogabarytowych przekształtników o wysokiej gęstości mocy. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 114-116;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Wykorzystanie cyberprzestrzeni w działaniach wojennych. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - realizacja podstawowych celów (red.) ILNICKI Marek, KUFEL J. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2015, s. 371-379;
 • IMIELSKI Tomasz: Wykorzystanie spektroskopii podczerwieni pasywnej FTIR do zdalnej detekcji gazów niebezpiecznych w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej - możliwości, doświadczenie, ograniczenia. Kraków: CREATIVETIME, 2015, s. 283;
 • MARCINIAK Lubomir: Wykrywanie zwarć doziemnych wysokorezystancyjnych w sieciach średnich napięć. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 31-41;
 • DUDZIK Sebastian: Wyznaczanie głębokości defektów materiałowych z zastosowaniem termografii aktywnej i statystycznej metody klasyfikacji. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Zrównoważony rozwój i ekoinnowacyjność w elektroenergetyce (red.) POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz, MICHALSKI A., LUFT Radosław Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2015, s. 21-30;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Wyznaczanie parametrów modeli matematycznych łuku elektrycznego w wybranych stanach pracy urządzeń TIG. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 212-217;
 • JĄDERKO Andrzej, KOWALEWSKI M. K.: Wyznaczanie parametrów wiatru w energetyce odnawialnej. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 1, 2015, s. 148-151;
 • KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, JABŁOŃSKI Paweł: Wyznaczanie pola magnetycznego w nieekranowanym trójfazowym czteroprzewodowym torze wielkoprądowym o szynach prostokątnych. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.81, 2015, s. 55-62;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Zagadnienia metrologiczne badań eksperymentalnych urządzeń spawalniczych. Cz.1. Błędy i niepewności w pomiarach prądu, napięcia i mocy z zastosowaniem czujników hallotronowych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.59, nr 4, 2015, s. 57-65;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Zagadnienia metrologiczne badań eksperymentalnych urządzeń spawalniczych. Cz.2. Błędy i niepewności pomiarów parametrów wybranych przebiegów okresowych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.59, nr 5, 2015, s. 48-62;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Zagadnienia wyboru modelu łuku elektrycznego i metody wyznaczania jego parametrów. (w:) Procesy elektrotechnologiczne. Modelowanie i sterowanie (red.) WCIŚLIK M., KAZAŁ R., ŁASKAWSKI M. Kielce: Politechnika Świętokrzyska, 2015, s. 73-88;
 • GAŁA Marek, JAGIEŁA K.: Zapady napięcia i przerwy w zasilaniu oraz ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej. (w:) Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T.1. Polityka - Gospodarka - Technika - Transport (red.) MAJ J., KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2015, s. 507-528;
 • PTAK Paweł: Zastosowanie systemu komputerowego przy projektowaniu i symulacji prac układów pomiarowych = Application of Computer System Design and Simulation of Measurement Systems. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa = Scientific Issues Jan Długosz University in Częstochowa. Technology, Computer Science, Safety Engineering, T.3, 2015, s. 201-208;
 • CHUDZIK Stanisław: Zastosowanie tanich czujników inercyjnych w układzie regulacji kąta pochylenia pojazdu balansującego. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 6, 2015, s. 177-180;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław: Zastosowanie toru falowodowego o przekroju prostokątnym z przelotowym otworem poprzecznym do badania przenikalności elektrycznej ciał stałych. Przegląd Elektrotechniczny, R.91, nr 12, 2015, s. 102-105;
 • POPŁAWSKI Tomasz, ŁYP Jacek, SZELĄG Piotr: Zastosowanie wymiaru Hausdorffa w prognozowaniu generacji wiatrowej. (w:) Rynek energii. Rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki (red.) POŁECKI Zbigniew Lublin: Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2015, s. 156-171;
 • FUKS-JANCZAREK I., MIEDZIŃSKI R., CHRUNIK M., MAJCHROWSKI A., KOBAYASHI K., CHEN X.M., OYAMA M., JAROSZEWICZ L. R., PĘPCZYŃSKA M., WOJCIECHOWSKI Artur: δ-BiB3O6:Pr3+: Polymer Nanocomposites Deposited on Substrates with Silver Nanoparticles for Nonlinear Optics. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.26 Iss.9, 2015, s. 7134-7139;
 • MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., KITYK Iwan: δ-BIBO:Nd Crystals as Promising Laser Operated Piezoelectric Materials. Journal of Alloys and Compounds, Vol.620, 2015, s. 337-339;
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.