• KHATEB Fabian, KUMNGERN Montree, KULEJ Tomasz: 1-V Inverting and Non-inverting Loser-Take-All Circuit and Its Applications. Circuits, Systems and Signal Processing, Vol.35 Iss.5, 2016, s. 1507-1529;
 • GĄSIORSKI Aleksander: 50 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej nieznana prehistoria, czyli jak naprawdę powstał Wydział Elektryczny w Politechnice Częstochowskiej = 50 Years of the Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology Unknown Prehistory, How Truly Rose Faculty of Electrical Engineering Czestochowa University of Technology. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 4 (112), 2016, s. 19-33;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt, BARON Bernard, JABŁOŃSKI Paweł, KUSIAK Dariusz, PASIERBEK Artur: A Discrete Numerical Method for Magnetic Field Determination in Three-Phase Busbars of a Rectangular Cross-Section. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, Vol.24, nr 3, 2016, s. 1279-1291;
 • PARASYUK Oleg V., MYRONCHUK Galina Leonidivna, FEDORCHUK A.O., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KRYMUS A., KITYK Iwan: A Novel Effect of CO2 Laser Induced Piezoelectricity in Ag2Ga2SiS6 Chalcogenide Crystals. Crystals, Vol.6 Iss.9, 2016;
 • KCIUK M., CHWASTEK Krzysztof, KLUSZCZYŃSKI Krzysztof, SZCZYGŁOWSKI Jan: A Study on Hysteresis Behaviour of SMA Linear Actuators Based on Unipolar Sigmoid and Hyperbolic Tangent Functions. Sensors and Actuators A: Physical, Vol.243, 2016, s. 52-58;
 • SHCHUR Yaroslav, BRYK Taras, KLEVETS Ivan, KITYK Andriy: Ab Initio Study of Lattice Dynamics of CsH2PO4 and CsD2PO4 Crystals. Computational Materials Science, Vol.111, 2016, s. 301-309;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, WRÓBEL Marek: Aktywny korektor współczynnika mocy PFC w układach jednofazowych z prostownikiem dwupołówkowym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 109-110;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: An Integral Method for Determining the Parameters of the Universal Electric Arc Model Describing an Arc with a Hyperbolic-Linear Static Characteristic. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 7, 2016, s. 162-165;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, KRAWCZYK Andrzej, MURAWSKI Piotr, MIASKOWSKI Arkadiusz: Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 166-168;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, KRAWCZYK Andrzej, MURAWSKI Piotr, MIASKOWSKI Arkadiusz: Analiza gęstości prądów wirowych w modelu z implantem. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 177-180;
 • OLSZEWSKA Dominika, PRAUZNER Tomasz, PTAK Paweł, NOGA Henryk: Analiza i symulacja wpływu pola elektromagnetycznego na funkcje życiowe drobnoustrojów. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 214-216;
 • OLSZEWSKA Dominika, PRAUZNER Tomasz, PTAK Paweł, NOGA Henryk: Analiza i symulacja wpływu pola elektromagnetycznego na funkcje życiowe drobnoustrojów. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 191-193;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz, POPŁAWSKI Tomasz, POPOWICZ Marek: Analiza kosztów instalacji fotowoltaicznej dla mocy do 40 kW. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 82-91;
 • KURKOWSKI Marek, SITKO Dominik, WIŚNIEWSKI Łukasz: Analiza metodyki wyznaczania współczynnika efektywności energetycznej EEI źródeł i opraw oświetleniowych. Warszawa: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2016, s. 61-66;
 • KURKOWSKI Marek, MIROWSKI Jarosław: Analiza opłacalności stosowania pasywnych filtrów rezonansowych w oprawach i instalacjach oświetleniowych ze źródłami LED. Warszawa: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2016, s. 55-60;
 • FILIPIAK Jerzy, KOSTRZEWA Sebastian: Analiza parametrów czujników przyśpieszenia z akustyczną falą powierzchniową do zastosowań w telemetrii błotnej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 99-100;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Analiza parametrów elektrycznych systemów fotowoltaicznych różnych typów w warunkach rzeczywistych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 169;
 • CHLEWICKA Magdalena, KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz: Analiza parametrów fotometrycznych opraw drogowych ze źródłami wyładowczymi i LED stosowanych w oświetleniu przejść dla pieszych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 66-67;
 • CIEŚLAK Paweł, KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz, STEFAŃCZYK Mateusz: Analiza pracy układów sterowania oświetleniem. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 75-76;
 • TOMASZEWSKI Robert: Analiza struktury systemowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej – modelowanie cen paliw z wykorzystaniem modeli SDE. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 297-298;
 • MAZUREK Paweł A., KURKOWSKI Marek: Analiza wybranych parametrów modułów LED w aspekcie spełnienia wymagań dyrektywy EMC. Oświetlenie LED, nr 2 (22), 2016, s. 11-15;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa: Analiza zjawisk bioelektromagnetycznych u osób z implantami metalowymi. Częstochowa: Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, 2016, s. 133s.;
 • BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Analysis of Performance for the Direct Global Optimization Algorithm. Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of the Electrotechnical Institute, T.63, nr 273, 2016, s. 55-62;
 • DURAJ Agnieszka, KORZENIEWSKA Ewa, KRAWCZYK Andrzej: Analysis of Thermographic Image of Thin Metal Layers Using Grouping Algorithm. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 97-98;
 • KORZENIEWSKA Ewa, DURAJ Agnieszka, KRAWCZYK Andrzej, MURAWSKI Piotr: Analysis of Thermographic Images of Thin Metal Layers Using Grouping Algorithms. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 73-76;
 • PLUTA Wojciech: Angular Properties of Specific Total Loss Components under Axial Magnetization in Grain-Oriented Electrical Steel. IEEE Transactions on Magnetics, Vol.52, nr 4, 2016;
 • BOVGYRA O. V., KURLAK V. Y., CHRUNIK M., MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., OŹGA Katarzyna: Anisotropy of Inter-Band Transitions and Band Structure of Cs3Zn6B9O21 Nonlinear Optical Crystals. Optical Materials, Vol.56, 2016, s. 129-133;
 • CZAJA Paweł: Anti-Shock Safety of Industrial Electric Installations with Built-in Frequency Converters. New York: IEEE, 2016;
 • OLESIAK Krzysztof: Application of a Fuzzy Logic Controller for a Permanent Magnet Synchronous Machine Drive. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 113-116;
 • PTAK Paweł: Application of Software Packages in Research and Didactics. Society. Integration. Education = Sabiedriba. Integracija. Izglitiba, Vol.2, 2016, s. 589-597;
 • MOROZ Ewa, SZKUTNIK Jerzy, LAZANYI Kornelia: Application of the Theory of Constraints in Knowledge Management. Budapest: Obuda University, 2016, s. 205-214;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Applying a Modified Voronin Arc Model for Simulating Processes in Gliding Arc Plasma Generators. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 3, 2016, s. 144-147;
 • JABŁOŃSKI Paweł: Approximate BEM-Based Methods of EMF Analysis Nearby Thin Bodies. (w:) Algorithms, Networking and Sensing for Data Processing, Mobile Computing and Application (red.) ROMANOWSKI Andrzej, SANKOWSKI Dominik, SIKORA Jan Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 153-169;
 • HALTOF Maciej: Aproksymacja charakterystyk statycznych i modelowanie łuku elektrycznego w procesie spawania metodą TIG = Approximation of Static Characteristics and Modeling of an Electric Arc of the TIG Welding Device. Przegląd Spawalnictwa = Welding Technology Review, Vol.88, nr 2, 2016, s. 5-7;
 • MATUSZCZYK Paweł: Aspekty eksploatacyjne systemów fotowoltaicznych. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5. T.1 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 135-140;
 • JAGIEŁA Kazimierz, RAK Janusz, GAŁA Marek, KĘPIŃSKI Marian: Asymetria prędkości liniowych wielosilnikowego sterowanego napędu DC = Asymmetry of the Linear Speed of Multi-Motor Controlled DC Drive. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 3 (111), 2016, s. 121-127;
 • MINKINA Waldemar, KLECHA Daniel: Atmospheric Transmission Coefficient Modelling in the Infrared for Termovision Measurements. Journal of Sensors and Sensor Systems, Vol.5 Iss.1, 2016, s. 17-23;
 • MATUSZCZYK Paweł: Badania właściwości modułów fotowoltaicznych i wyznaczanie ich energii znamionowej według normy PN-EN 61853. Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 115;
 • MATUSZCZYK Paweł: Badania właściwości modułów fotowoltaicznych i wyznaczanie ich energii znamionowej według normy PN-EN 61853. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 7 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 187-190;
 • BAMBYNEK Damian, JAKUBAS Adam, JABŁOŃSKI Paweł: Badanie możliwości ekranowania pola elektromagnetycznego przez wybrane kompozyty polimerowe. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 41-43;
 • DAHMANE F., KHENATA R., DOUMI B., BIN OMRAN S., KITYK Iwan, SANDEEP C., TADJER A., SYROTYUK S. V., RAI D. P.: Band Structure Simulations of the Structural, Electronic, Magnetic and Half-Metallic Features of the Ti2CoAl1-xSnx (x = 0, 0.25, 0.50, 0.75, 1) Heusler Alloys. Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol.29 Iss.12, 2016, s. 3193-3199;
 • GRYŚ Sławomir, TKACZ Maciej, GANCARCZYK Marcin: Bezprzewodowy pomiar ciśnienia i temperatury powietrza w kole samochodowym. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 49, 2016, s. 25-31;
 • MATUSZCZYK Paweł: Budowa współczesnych ogniw fotowoltaicznych. (w:) Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika (red.) ĆWIK B., KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016, s. 441-454;
 • KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, JABŁOŃSKI Paweł: Calculations of the Magnetic Field of the Three-Phase 4-Conductor Line with Rectangular Busbars. Computer Applications in Electrical Engineering, Vol.14, 2016, s. 25-38;
 • KRAWCZYK Andrzej: Charles Proteus Steinmetz – a Genius from Wroclaw. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 147-148;
 • RODZIEWICZ Tadeusz, TENETA Janusz, ZAREMBA Aleksander, WACŁAWEK Maria: Cheap Sensor Made of Multicrystalline Silicon for Insolation and Temperature Measurements = Tani czujnik wykonany z krzemu krystalicznego do pomiarów nasłonecznienia i temperatury. Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna S, Vol.23 Iss.4, 2016, s. 583-591;
 • CAŁUS Sylwia, BUSCH Mark, KITYK Andriy, PIECEK Wiktor, HUBER Patrick: Chiral Phases of a Confined Cholesteric Liquid Crystal: Anchoring-Dependent Helical and Smectic Self-Assembly in Nanochannels. Journal of Physical Chemistry C, Vol.120 Iss.21, 2016, s. 11727–11738;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Chmura obliczeniowa w edukacji - stan obecny i perspektywy dalszego jej wykorzystania = Cloud Computing in the Education - Present State and Outlook. Dydaktyka Informatyki, nr 11, 2016, s. 76-83;
 • GAŁA Marek: Ciągłość zasilania jako podstawowe kryterium jakości dostaw energii elektrycznej. Nowa Energia, nr 5-6 (53-54), 2016, s. 17-28;
 • JAKUBIEC Beata: Computer Model of Electric Vehicle Drive System Fed from Hybrid Energy Storage System. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 57-60;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KAKY Kawa M., BAKI S.O., YE S., LIRA A., KITYK Iwan, MAHDI M.A.: Concentration Dependent Structural, Thermal, and Optical Features of Pr3+-Doped Multicomponent Tellurite Glasses. Journal of Alloys and Compounds, Vol.686, 2016, s. 769-784;
 • BOROWIK Lech, CYWIŃSKI Artur: Current-Carrying Capacity Parallel Single-Core LV Cable. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 71-74;
 • GAO Wu, HOU Wenjun, ZHEN Zhen, LIU Xiaoyang, LIU Jialei, FEDORCHUK A., CZAJA Paweł: Design and Preparation of Novel Polyarylene Ether Materials Based on Diels-Alder Reaction as the Crosslinker for Electrooptical Modulators. Optical Materials, Vol.57, 2016, s. 63-70;
 • KORZENIEWSKA Ewa, MURAWSKI Piotr, KRAWCZYK Andrzej, PAWLAK R.: Detekcja defektów cienkich struktur elektroprzewodzących z wykorzystaniem termografii. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 93-95;
 • ANDRUSHCHAK Nazariy A., BURYY Oleh A., ANDRUSHCHAK Anatoliy, ADAMIV V.T., TESLYUK I. M., KITYK Andriy: Development of Crystalline Nanocomposites with KDP Crystals as Nanofiller. New York: IEEE, 2016;
 • BARAN Janusz: Disturbance Observer Based Control of Active Suspension System with Uncertain Parameters. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 44-46;
 • BARAN Janusz: Disturbance Observer Based Control of Active Suspension System with Uncertain Parameters. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 194-197;
 • KRYMUS A. S., MYRONCHUK Galina Leonidivna, PARASYUK Oleg V., KITYK Iwan: Doslidzennja opticnogo poglinannja ta p'ezoelektricnogo efektu u monokristali tverdogo rozcinu AgGaGe3Se7.6Te0.4. Fizika i Chimija Tverdogo Tila = Physics and Chemistry of Solid State, T.17, nr 4, 2016, s. 539-543;
 • SZEWCZYK Krzysztof, WALASEK Tomasz, KUCHARCZYK Zygmunt, WIĘCKOWSKI Wojciech: Dynamiczna diagnostyka materiałów ferromagnetycznych w oparciu o zjawiska transformacji napięcia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 284-286;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: E-książki: wyzwania merytoryczne, kulturowe i organizacyjne. (w:) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja 3 (red.) WĘGLARZ Teresa, MAREK Helena Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 215-223;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: E-materiały dydaktyczne - wyzwania merytoryczne i organizacyjne = E-education: Substantive and Organizational - Challenges of Didactics Material. Dydaktyka Informatyki, nr 11, 2016, s. 61-69;
 • BOROWIK Lech, WŁODARZ R., CHWASTEK Krzysztof: Eco-Efficient Control of the Cooling Systems for Power Transformers. Journal of Cleaner Production, Vol.139, 2016, s. 1551–1562;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Edukacja społeczeństwa dla świadomego korzystania z cyberprzestrzeni. (w:) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja (red.) STARIK Natasza, ZDUNIAK Andrzej Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 337-346;
 • BURES F., CVEJN D., MELANOVA K., BENES L., SVOBODA J., ZIMA V., PYTELA O., MIKYSEK T., RUZICKOVA Z., KITYK Iwan, WOJCIECHOWSKI Artur, ALZAYED N.: Effect of Intercalation and Chromophore Arrangement on the Linear and Nonlinear Optical Properties of Model Aminopyridine Push-Pull Molecules. Journal of Materials Chemistry C, Iss.4, 2016, s. 468-478;
 • OPALIŃSKI Artur, DUDEK Grzegorz: Electricity Demand Prediction by Multi-Agent System with History-Based Weighting. New York: IEEE, 2016, s. 53-57;
 • SOWIŃSKI Janusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: Electricity Generation from RES under Uncertainty. New York: IEEE, 2016, s. 176-179;
 • KRAWCZYK Andrzej: Electromagnetic Hypersensitivity – Facts and Myths. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 149-150;
 • KURKOWSKI Marek: Energooszczędność retrofitów - tub LED w różnych konfiguracjach układów elektrycznych opraw oświetleniowych. elektro.info, nr 6 (145), 2016, s. 74-77;
 • RESHAK A.H., PARASYUK Oleg V., KAMARUDIN H., KITYK Iwan, ALAHMED Z.A., ALZAYED Nasser Saleh, AULUCK S., FEDORCHUK A.O., CHYSKY J.: Experimental and Theoretical Study of the Electronic Structure and Optical Spectral Features of PbIn6Te10. RSC Advances, Iss.77, 2016, s. 73107-73117;
 • DUDEK Grzegorz: Extreme Learning Machine as a Function Approximator: Initialization of Input Weights and Biases. Cham: Springer International Publishing, 2016, s. 59-69;
 • NAYAR P., ZHU X.-Y., YANG F., LU M., LAKSHMINARAYANA Gandham, PING LIU X., CHEN Y.-F., KITYK Iwan: Fabrication and Characterization of Highly Luminescent Er3+:Al2O3 Thin Films with Optimized Growth Parameters. Optical Materials, Vol.60, 2016, s. 57-61;
 • PYDYCH Tadeusz, SZYDŁOWSKI Mateusz, SOWIŃSKI Janusz: Forecast of Power Generation and Heat Production from Renewable Energy Sources. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2016, s. 56;
 • POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Funkcjonowanie giełdy energii w Polsce na tle giełd w UE. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 92-102;
 • ALBRITHEN H.A., EL-NAGGAR A.M., OŹGA Katarzyna, ALSHAHRANI H., ALANAZI A., ALFAIFI E., LABIS J., ALYAMANI A., ALBADRI A., ALKAHTANI M.H., ALAHMED Z.A., JĘDRYKA Jarosław, FEDORCHUK A.O.: Giant Increase of Optical Transparency for Zn-rich CaxZn1-xO on Al2O3 (0001) Grown by Pulsed Laser Deposition. Optical Materials, Vol.52, 2016, s. 1-5;
 • DUDEK Grzegorz: Heterogeneous Ensembles for Short-Term Electricity Demand Forecasting. New York: IEEE, 2016, s. 21-26;
 • PIASECKI Michał, MYRONCHUK Galina Leonidivna, ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, KHYZHUN Oleg Y., PARASYUK Oleg V., FEDORCHUK A.O., ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., KITYK Iwan: Huge Operation by Energy Gap of Novel Narrow Band Gap Tl1−xIn1−xBxSe2 (B = Si, Ge): DFT, X-ray Emission and Photoconductivity Studies. Materials Research Express, Vol.3, nr 2, 2016;
 • BAGHEL A.P.S., SAI RAM B., CHWASTEK Krzysztof, DANIEL L., KULKARNI S.V.: Hysteresis Modelling of GO Laminations for Arbitrary In-Plane Directions Taking Into Account the Dynamics of Orthogonal Domain Walls. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol. 418, 2016, s. 14-20;
 • MOROZ Ewa: Implementacja teorii ograniczeń w procesach wdrażania systemów komputerowego zarządzania procesem produkcyjnym = Application of Theory of Constraints in the Implementation of Computer Management Systems for the Production Process. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2016, s. 13-18;
 • MOROZ Ewa: Implementacja teorii ograniczeń w procesach wdrażania systemów komputerowego zarządzania procesem produkcyjnym = Application of Theory of Constraints in the Implementation of Computer Management Systems for the Production Process. Mechanik, R.89, nr 7, 2016, s. 772-773;
 • ANTONY Albin, PRAMODINI S., POORNESH P., KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., SANJEEV Ganesh: Influence of Electron Beam Irradiation on Nonlinear Optical Properties of Al Doped ZnO Thin Films for Optoelectronic Device Applications in the cw Laser Regime. Optical Materials, Vol.62, 2016, s. 64-71;
 • ANDRUSHCHAK Anatoliy, BURYY Oleh A., MYTSYK Bohdan G., ANDRUSHCHAK Nazariy A., DEMYANYSHYN Nataliya M., CHABAN Kseniia O., RUSEK Andrzej, KITYK Andriy: Information Technology for Most Efficient Application of Bulk and Nanocrystalline Materials as Sensitive Elements for Optoelectronic Devices. New York: IEEE, 2016, s. 395-398;
 • MATUSZCZYK Paweł: Innowacyjna energetyka w kontekście ekologicznym i ekonomicznym. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5. T.1 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 141-146;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Internet Rzeczy a bezpieczeństwo obywateli. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa (red.) LYMAR Andrey, ILNICKI Marek Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 105-112;
 • MANDOWSKI Arkadiusz, SOBOTA Rafał, MANDOWSKA Ewa, KORNATKA Mirosław: Investigation of Selected Ceramic Insulators Using Radiation-Induced Thermoluminescence. Niš: University of Niš, 2016, s. 226;
 • MOROZ Ewa: Komputerowo wspomagane zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych w systemach PPC w oparciu o metodologię DBR = Computer Aided Manufacturing Process Management in PPC Systems Based on the DBR Methodology. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2016, s. 19-24;
 • MOROZ Ewa: Komputerowo wspomagane zarządzanie przebiegiem procesów produkcyjnych w systemach PPC w oparciu o metodologię DBR = Computer Aided Manufacturing Process Management in PPC Systems Based on the DBR Methodology. Mechanik, R.89, nr 7, 2016, s. 774-775;
 • ISKIERKA Iwona: Komunikacja infograficzna jako efektywny środek przekazu informacji. (w:) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja 3 (red.) WĘGLARZ Teresa, MAREK Helena Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 379-388;
 • PLUTA Wojciech, RYGAŁ Roman, SOIŃSKI Marian, LESZCZYŃSKI Jacek: Labview Based Testing System for the Aim of Construction of Energy Efficient Magnetic Cores. Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 2016, s. 46;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KAKY Kawa M., JĘDRYKA Jarosław, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., MYRONCHUK Galina, MAHDI M.A.: Laser Induced Elastooptics in Novel Bi2O3 and Pr2O3 Doped Tellurite Rich Glasses. Materials Letters, Vol.183, 2016, s. 322-324;
 • CHRUNIK M., EBOTHE J., ALOUFY A., MAJCHROWSKI A., JAROSZEWICZ L. R., KITYK Iwan: Laser Induced Third Harmonic Generation in δ-Bi1-xNdxB3O6. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.78, 2016, s. 31-34;
 • KOGUT Y., FEDORCHUK A.O., PARASYUK Oleg V., ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., KITYK Iwan: Laser Operated Piezoelectricity in Ag0.5Pb1.75GeS4 and Ag0.5Pb1.75GeS3Se Crystals. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.27 Iss.9, 2016, s. 9589-9592;
 • CHWASTEK Krzysztof, BAGHEL A.P.S., BOROWIK Piotr, RAM B. S., KULKAMI S. V.: Loss Separation in Chosen Grades of Grain-Oriented Steel. New York: IEEE, 2016;
 • BOROWIK Lech, CYWIŃSKI Artur: Low Voltage Cable Lines Made of Parallel Wires – Modelling of Spatial Configuration. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 2, 2016, s. 148-151;
 • KHATEB Fabian, KUMNGERN Montree, ABO DABBOUS Salma Bay, KULEJ Tomasz: Low-Voltage Low-Power Bulk-Driven Analog Median Filter. International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol.70 Iss.5, 2016, s. 698-706;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt, KUSIAK Dariusz: Magnetic Field Around the Screened Three-Phase High-Current Busducts. Computer Applications in Electrical Engineering, Vol.14, 2016, s. 14-24;
 • LAVRENTYEV Anatoliy A., GABRELIAN Boris V., VU Tuan V., SHKUMAT Peter N., FOCHUK Petro M., PARASYUK Oleg V., KITYK Iwan, LUZHNYI Ivan V., KHYZHUN Oleg Y., PIASECKI Michał: Manifestation of Anomalous Weak Space-Charge-Density Acentricity for a Tl4HgBr6 Single Crystal. Inorganic Chemistry, Vol.55 Iss.20, 2016, s. 10547-10557;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Mathematical Models of Electric Arc with Variable Plasma Column Length Used for Simulations of Processes in Gliding Arc Plasmatrons. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 2, 2016, s. 193-196;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Media a dokument TTIP. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa (red.) LYMAR Andrey, ILNICKI Marek Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 345-354;
 • ŻELAZNY Robert, KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz: Metodologia pomiarów harmonicznych w instalacjach PKP PLK dla odbiorników o prądzie obciążenia > 16 A. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 326-327;
 • HALTOF Maciej: Metody wyznaczania parametrów modeli łuku elektrycznego urządzeń elektrycznych. Częstochowa: Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, 2016, s. 149s.;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, SOSNOWSKI Jarosław, LEWONIUK Witaliy: Model matematyczny dwuprzewodowej linii zasilania z wykorzystaniem modyfikowanej zasady Hamiltona = Mathematical Model of the Double Conductor Power Line Using a Modified Hamilton's Principle. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 1 (109), 2016, s. 31-36;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, KLATOW Karol, SOSNOWSKI Jarosław, GASTOŁEK Andrzej: Model matematyczny generatora wiatrowego z wariatorem przy asymetrycznym obciążeniu R-L = Mathematical Model of Electric Power Generator with Variator Driven by Wind Turbine and Loaded by Unbalanced Three-Phase Circuit RL. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 2 (110), 2016, s. 103-109;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, KLATOW Karol, NOWAK Marcjan, PATRO Marek: Model matematyczny napędu synchronicznego o podatnej transmisji ruchu w fizycznych współrzędnych prądów (A-model). Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 29-32;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, KLATOW Karol, NOWAK Marcjan, PATRO Marek: Model matematyczny napędu z silnikiem synchronicznym o podatnej transmisji ruchu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 83-84;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, KLATOW Karol, PATRO Marek, GASTOŁEK Andrzej: Model matematyczny układu energetycznego składającego się z transformatora mocy, linii długiej oraz obciążenia RLC. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 85-86;
 • JAKUBIEC Beata: Model napędu pojazdu elektrycznego z hybrydowym zasobnikiem energii. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 120-121;
 • JAKUBAS Adam, BOROWIK Lech: Model of Four-Point Method for Measuring Resistance of the Anti-Static Coatings. New York: IEEE, 2016;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Modeling the Gliding Discharge in GA Plasma Generators. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 117-119;
 • GRISHKEVICH Andrey: Modelirovanie funkcionirovanija elementov elektroenergeticeskoj sistemy s tocki zrenija nadeznosti pri pomosci graficeskogo processora. (w:) Sintez, analiz i diagnostika elektronnych cepej. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.13 (red.) GORSKOV K. S., GRISHKEVICH Andrey, KURGANOV S. A., MAUKO G., SOLOV'EVA E. B., FILARETOV V. V., JAGUP V. G. Ul'janovsk: Ul'janovskij Gosudarstvennyj Techniceskij Universitet, 2016, s. 61-71;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz, POPŁAWSKI Tomasz, KOŁOCZEK Jacek: Modelowanie matematyczne funkcjonowania ogniw, modułów i paneli fotowoltaicznych. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 59-69;
 • CHABAN Andriy, LIS Marek, GASTOŁEK Andrzej, SOSNOWSKI Jarosław: Modelowanie matematyczne pracy generatorów indukcyjnych w złożonych układach energetycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 82-85;
 • POPENDA Andrzej: Modelowanie matematyczne rzeczywistych wałów napędowych oraz transmisji mocy mechanicznej z luzami. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 239-240;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Modelowanie wpływu zaburzeń na charakterystyki dynamiczne łuku elektrycznego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 263-265;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Modelowanie wpływu zaburzeń zewnętrznych na charakterystyki dynamiczne łuku elektrycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 161-164;
 • BOROWIK Lech, CYWIŃSKI Artur: Modernization of a Trolleybus Line System in Tychy as an Example of Eco-Efficient Initiative Towards a Sustainable Transport System. Journal of Cleaner Production, Vol.117, 2016, s. 188-198;
 • SZCZEPAŃSKI Krystian, MICHALSKI Artur, LUFT Radosław (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz: Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 199;
 • PIĄTEK Mateusz: Możliwości rozwoju energetyki przy minimalizacji kosztów wytwarzania. Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 85;
 • DUDEK Grzegorz: Multilayer Perceptron for GEFCom2014 Probabilistic Electricity Price Forecasting. International Journal of Forecasting, Vol.32 Iss.3, 2016, s. 1057-1060;
 • MAIRYCHOVA B., KITYK Iwan, MACIĄG Artur, BURES F., KLIKAR M., RUZICKA A., DOSTAL L., JAMBOR R.: N→Sn-Coordinated Stannaoxidoborates Containing a SnB4O6 Unit. Inorganic Chemistry, Vol.55 Iss.4, 2016, s. 1587-1594;
 • MATUSZCZYK Paweł: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sprawności ogniw i modułów fotowoltaicznych. (w:) Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 7 (red.) KUCZERA Marcin, PIECH Krzysztof Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 191-193;
 • WRÓBEL Marek, MUDRYK Krzysztof, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ Tomasz: Nakłady energetyczne podczas mielenia biomasy przygotowywanej do procesu peletowania. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 309-310;
 • MUDRYK Krzysztof, WRÓBEL Marek, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ Tomasz: Nakłady energetyczne procesu peletowania wybranych rodzajów biomasy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 190-191;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Nauka programowania a bezpieczeństwo aplikacji komputerowych. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa (red.) LYMAR Andrey, ILNICKI Marek Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 129-137;
 • DUDEK Grzegorz: Neural Networks for Pattern-Based Short-Term Load Forecasting: a Comparative Study. Neurocomputing, Vol.205, 2016, s. 64-74;
 • HALTOF Maciej: Nieliniowe i parametryczne modele matematyczne łuku elektrycznego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.60, nr 1, 2016, s. 59-63;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Nieliniowe modele matematyczne łuku elektrycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 11, 2016, s. 257-261;
 • SOWIŃSKI Janusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników - studium przypadku. Rynek Energii, nr 2 (123), 2016, s. 33-39;
 • SOWIŃSKI Janusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: Niepewność i ryzyko w analizie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych nośników – studium przypadku. (w:) Rynek energii elektrycznej. Energetyka rozproszona (red.) POŁECKI Zbigniew Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, s. 90-101;
 • ZYGOŃ Krzysztof, SWADOWSKI Maciej, JĄDERKO Andrzej: Niskonapięciowy prostownik synchroniczny z wykorzystaniem nowoczesnych tranzystorów GaN. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 322-325;
 • KUŹNIK W., EL-NAGGAR A.M., RAKUS Piotr, OŹGA Katarzyna, PARASYUK Oleg V., FEDORCHUK A.O., PISKACH L.V., ALZAYED Nasser Saleh, ALBASSAM A.M., KOZER V. R., KRYMUS A., KITYK Iwan: Novel AgGa0.95In0.05Ge3Se8 Crystalline Alloys for Light-Operated Piezoelectricity. Journal of Alloys and Compounds, Vol.658, 2016, s. 408-413;
 • CAŁUS Sylwia, KITYK Andriy, CHABECKI Piotr, FIGAT Paweł: Nowe materiały nanostrukturalne w aspekcie zastosowania w magazynach energii. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 25-48;
 • WOJCIECHOWSKI Artur: Nowe zasady pomiaru drugiej harmonicznej światła (SHG) w materiałach o zróżnicowanej wartości podatności nieliniowooptycznej. Elektronika: konstrukcje, technologie, zastosowania, Vol.57, nr 11, 2016, s. 71-74;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz, POPŁAWSKI Tomasz: Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jak rozliczyć prosumenta? (w:) Energetyka w odsłonach. Ochrona środowiska - Logistyka - OZE - Technika - Finanse - Bezpieczeństwo (red.) ĆWIK Dariusz, KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016, s. 417-425;
 • BARASIŃSKI Adrian: Obciążalność prądowa instalacji elektrycznych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego budownictwa energooszczędnego. Częstochowa: Politechnika Częstochowska Wydział Elektryczny, 2016, s. 155s.;
 • POPENDA Andrzej: Obliczanie mocy biernej w modelach matematycznych maszyn elektrycznych prądu przemiennego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 241-243;
 • KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, JABŁOŃSKI Paweł: Obliczenia pola magnetycznego linii trójfazowej czteroprzewodowej o szynoprzewodach prostokątnych. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.85, 2016, s. 73-84;
 • KORZENIEWSKA Ewa, MURAWSKI Piotr, KRAWCZYK Andrzej: Ocena udziału warstwy ochronnej w odprowadzaniu ciepła z cienkich warstw przewodzących z wykorzystaniem termografii. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 140-141;
 • JĄDERKO Andrzej, GAŁA Marek: Odtwarzanie zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 122-124;
 • JĄDERKO Andrzej, GAŁA Marek: Odtwarzanie zmiennych stanu w układzie sterowania turbiną wiatrową z generatorem indukcyjnym. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 53-56;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Odwzorowanie wpływu zaburzeń kolumny plazmowej na charakterystyki statyczne i dynamiczne łuku opisanego za pomocą modelu Pentegowa. Cz.1. Modelowanie wpływu zaburzeń jednoparametrowych na charakterystyki łuku elektrycznego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.60, nr 2, 2016, s. 52-58;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Odwzorowanie wpływu zaburzeń kolumny plazmowej na charakterystyki statyczne i dynamiczne łuku opisanego za pomocą zmodyfikowanego modelu Pentegowa. Cz.2. Modelowanie wpływu szybkich zaburzeń na charakterystyki łuku elektrycznego. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, R.60, nr 6, 2016, s. 52-57;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Opis budowy i początków działania telegrafów elektromagnetycznych na odcinku częstochowskim Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Przegląd Zachodniopomorski, R.31 z.3, 2016, s. 87-142;
 • CHRUNIK M., EBOTHE J., MAJCHROWSKI A., MICHEL J., JAROSZEWICZ L. R., KITYK Iwan: Optically Operated Linear Electrooptical Effect in δ-Bi-xNdxB3O6/Polymer Composites. Optics Communications, Vol.364, 2016, s. 13-17;
 • POKLADKO-KOWAR M., NOSIDLAK N., GONDEK Ewa, KITYK Iwan, BURES F., KULHANEK J., KARASIŃSKI P.: Optoelectronic Features of Y-shaped Push-Pull Molecules Based on Imidazole. Optical and Quantum Electronics, Vol.48, 2016;
 • ISKIERKA Sławomir, KRZEMIŃSKI Janusz, WEŻGOWIEC Zbigniew: Organizacje pozarządowe w systemie globalnej edukacji. (w:) Patologie edukacji: ideologia, polityka, biurokracja 2 (red.) FLATOW-KALETA Ewelina, MAJCHRZAK Natalia Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 445-452;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Oświetlenie miasta Częstochowy do roku 1927, piorunochrony, telegrafy, telefony (prąd stały). (w:) Monografia II Kongresu Elektryki Polskiej. T.2 (red.) WINCENCIAK Stanisław, SZYMCZAK Piotr, KOPYCIŃSKA Aleksandra, BARTOSIK Marek, KAŹMIERKOWSKI Marian, PERLICKI Krzysztof, STRUPCZEWSKI Andrzej, WOLIŃSKI Krzysztof, WILK Andrzej Maria, SZCZUROWSKI Jerzy, PASKA Józef, SZELĄG Adam, CHMIELEWSKI Andrzej Grzegorz, KLUSZCZYŃSKI Krzysztof, ŁUKASIK Zbigniew, WOJCIECHOWSKI Jerzy, ZAKONNIK Łukasz, MARUSAK Andrzej Warszawa: Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP, 2016, s. 616-648;
 • SOWIŃSKI Janusz, PYDYCH Tadeusz, TOMASZEWSKI Robert, WACHTARCZYK Artur: OZE na rynku energii elektrycznej. Rynek Energii, nr 1 (122), 2016, s. 34-40;
 • DUDEK Grzegorz: Pattern-Based Local Linear Regression Models for Short-Term Load Forecasting. Electric Power Systems Research, Vol.130, 2016, s. 139-147;
 • EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., OŹGA Katarzyna, JĘDRYKA Jarosław, SZOTA Michał, MYRONCHUK Galina: Photoinduced Operation by Absorption of the Chalcogenide Nanocrystallite Containing Solar Cells. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.61, nr 4, 2016, s. 1953-1956;
 • RODZIEWICZ Tadeusz, ZAREMBA Aleksander, WACŁAWEK Maria: Photovoltaics: Solar Energy Resources and the Possibility of Their Use = Fotowoltaika: zasoby energii słonecznej i możliwości ich wykorzystania. Ecological Chemistry and Engineering S = Chemia i Inżynieria Ekologiczna S, Vol.23 Iss.1, 2016, s. 9-32;
 • KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz: Pole magnetyczne oddziaływania zwrotnego w trójfazowym jednobiegunowym torze wielkoprądowym = Reverse Reaction Magnetic Field in a 3-Phase Single-Pole Gas Insulated Line. Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 37-38;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt: Pole magnetyczne wokół ekranowanych trójfazowych torów wielkoprądowych. Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.85, 2016, s. 61-72;
 • PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz: Pole magnetyczne wokół trójfazowego okapturzonego szynoprzewodu = Magnetic Field Around Screened Three-Phase High-Current Busbar. Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 35-36;
 • KURKOWSKI Marek, MIROWSKI Jarosław, POPŁAWSKI Tomasz, PASKO Marian, BIAŁOŃ Tadeusz: Pomiary energii biernej w instalacjach niskiego napięcia. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 4, 2016, s. 144-147;
 • GAŁA Marek: Pomiary i analiza wpływu pracy turbin wiatrowych na jakość energii elektrycznej w węzłach ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. (w:) Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach (red.) MAJ J., KWIATKIEWICZ Piotr Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016, s. 213-232;
 • GAŁA Marek: Pomiary i analiza wpływu pracy turbin wiatrowych na jakość energii elektrycznej w węzłach ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Edukacja dla Bezpieczeństwa. Przegląd Naukowo-Metodyczny, R.9, nr 1 (30), 2016, s. 1353-1367;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej: Pomiary parametrów elektrycznych charakteryzujących intensywność rażenia wybranych typów paralizatorów. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 104-106;
 • POPŁAWSKI Tomasz, WEŻGOWIEC Monika: Porównanie funkcjonowania giełdy energii elektrycznej w Polsce z wybranymi giełdami w UE. Rynek Energii, nr 1 (122), 2016, s. 3-10;
 • CAŁUS Dariusz, GAŁUSZKIEWICZ Zbigniew, GAŁUSZKIEWICZ Patryk: Porównanie systemów magazynowania energii elektrycznej. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 10-24;
 • POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz, MATUSZCZYK Paweł: Poziomy cen referencyjnych dla elektrowni fotowoltaicznych a opłacalność inwestycji. (w:) Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym (red.) POPCZYK Jan, KUCĘBA Robert, DĘBOWSKI Krzysztof, JĘDRZEJCZYK Waldemar Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2016, s. 195-202;
 • GAŁA Marek: Praca turbin wiatrowych w systemie elektroenergetycznym oraz ich wpływ na jakość energii elektrycznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 101-103;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Problemy opredelenija parametrov matematiceskich modelej elektriceskich dug v cepjach s istocnikami toka. Elektrichestvo = Electricity, nr 1, 2016, s. 25-34;
 • KURKOWSKI Marek, MIROWSKI Jarosław: Prognozowanie zużycia energii elektrycznej na cele oświetleniowe z uwzględnieniem udziału światła dziennego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 159-160;
 • BOROWIK Lech, CYWIŃSKI Artur: Projektowanie linii kablowych niskiego napięcia wykonanych z żył układanych równolegle. Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of the Electrotechnical Institute, R.63, z.272, 2016, s. 189-204;
 • OLEJNICZAK Agnieszka, KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz: Projektowanie oświetlenia wnętrz w aspekcie efektywności energetycznej instalacji. Warszawa: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2016, s. 81-84;
 • KALISZ-DEREŃ Anna, ADAMIEC Dariusz: Przeciwdziałanie i diagnostyka procesu korozji przy spalaniu trudnych i wymagających biopaliw na bazie doświadczeń eksploatacyjnych = Counteraction and Diagnostics of Corrosion Process During Combustion of Hard and Demanding Biofuels on the Basis of Operational Experience. Wiadomości Elektrotechniczne, R.84, nr 4 (1073), 2016, s. 29-34;
 • MARCINIAK Lubomir: Przepięcia ziemnozwarciowe w kompensowanych sieciach średnich napięć - teoria i badania symulacyjne. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 153-163;
 • SHCHUR Ihor, RUSEK Andrzej: Pulsacja mocy elektromagnetycznej prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi w dwuwirnikowej elektrowni wiatrowej z osią pionową dla różnych rozwiązań konstrukcyjnych transmisji ruchu. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 268-270;
 • JABŁOŃSKI Paweł, KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt: Reduction of Impedance Matrices of Power Busducts. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 49-52;
 • JABŁOŃSKI Paweł, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz: Redukcja macierzy impedancji torów wielkoprądowych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 118-119;
 • ISKIERKA Iwona: Rola infografik w projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej. (w:) Edukacja dla bezpieczeństwa. Paradygmaty kultury bezpieczeństwa (red.) LYMAR Andrey, ILNICKI Marek Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2016, s. 159-168;
 • MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz, FLASZA Janusz: Rozwój energetyki prosumenckiej na przykładzie kogeneracji CHP. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 105-108;
 • FLASZA Janusz, POPOWICZ Marek, MATUSZCZYK Paweł, POPŁAWSKI Tomasz: Rozwój prosumenckich instalacji fotowoltaicznych w świetle najnowszych rozwiązań legislacyjnych. (w:) Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia. Logistyka - ekonomia - prawo - polityka - bezpieczeństwo - obronność - technika (red.) ĆWIK B., KWIATKIEWICZ Piotr, SZCZERBOWSKI Radosław Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016, s. 227-239;
 • MIASKOWSKI Arkadiusz, GAS Piotr, KRAWCZYK Andrzej: SAR Calculations for Titanium Bar-Implant Subjected to Microwave Radiation. New York: IEEE, 2016;
 • SOKALSKI Krzysztof, ŚLUSAREK Barbara, SZCZYGŁOWSKI Jan: Scaling in Magnetic Materials, (w:) Magnetic Materials (red.) MAAZ Khan Rijeka: InTech, 2016, s. 1-40;
 • PIĄTEK Mateusz: Selected Effects of the Use of an External Battery with a Photovoltaic Farm. Technical Issues, nr 3, 2016, s. 93-98;
 • POPENDA Andrzej: Simple Mathematical Models of Transmission Shafts and Gear Trains. Electrical and Mechanical Circuits. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 137-140;
 • KHYZHUN Oleg Y., FOCHUK Petro M., KITYK Iwan, PIASECKI Michał, LEVKOVETS S.I., FEDORCHUK A.O., PARASYUK Oleg V.: Single Crystal Growth and Electronic Structure of TlPbI3. Materials Chemistry and Physics, Vol.172, 2016, s. 165-172;
 • (red.) GORSKOV K. S., GRISHKEVICH Andrey, KURGANOV S. A., MAUKO G., SOLOV'EVA E. B., FILARETOV V. V., JAGUP V. G.: Sintez, analiz i diagnostika elektronnych cepej. Mezdunarodnyj sbornik naucnych trudov. Vyp.13 = Synthesis, Analysis and Diagnosis of Electronic Networks. Ulyanovsk: Ul'janovskij Gosudarstvennyj Techniceskij Universitet, 2016, s. 264;
 • MYRONCHUK Galina Leonidivna, KITYK Iwan, PISKACH L.V., KHYZHUN Oleg Y., FEDORCHUK A.O., ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, DANILCHUK M, MOZOLYUK M.Yu.: SistemiTlInX2-DIVX2: fazovi rivnovagi ta optoelektronni vlastivosti tverdich rozciniv. Łuck: Veza-Druk, 2016, s. 148;
 • CZAJA Paweł, JĄDERKO Andrzej: Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w tyrystorowych układach napędowych z silnikiem prądu stałego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 87-89;
 • CZAJA Paweł, JĄDERKO Andrzej: Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w tyrystorowych układach napędowych z silnikiem prądu stałego. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 33-36;
 • CZAJA Paweł, JĄDERKO Andrzej: Skuteczność działania zabezpieczeń przeciwporażeniowych RCD w układach napędowych z falownikiem napięcia PWM. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 89-92;
 • RODZIEWICZ Tadeusz, ZAREMBA Aleksander, WACŁAWEK Maria, JEZBERA Daniel: Solar Energy, Limitations and Risks = Solarni energie, omezeni a rizika. (w:) Monitoring Systems of Environmental Protection and Health Promotion. Handbook for Professional Practice of Students (red.) KRIZ Jan Hradec Kralove: Gaudeamus, 2016, s. 284-308;
 • GAWLAK Anna, PONIATOWSKI Leszek: Spadki napięć oraz straty mocy w linii średniego napięcia z generacją rozproszoną. elektro.info; nr 5 (144), 2016, s. 25-27;
 • BAHRAOUI T.E., SEKKATI M., TAIBI M., ABD-LEFDIL M., EL-NAGGAR A.M., ALZAYED Nasser Saleh, ALBASSAM A.A., KITYK Iwan, MACIĄG Artur: Specific Features of Nonlinear Optical Properties of Eu3+ Doped BiFeO3 Nanopowders Near Antiferromagnetic Transition. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Vol.398, 2016, s. 127-130;
 • SAWICKI Antoni, HALTOF Maciej: Spectral and Integral Methods of Determining Parameters in Selected Electric Arc Models with a Forced Sinusoid Current Circuit. Archives of Electrical Engineering = Archiwum Elektrotechniki, Vol.65 Iss.1, 2016, s. 87-103;
 • ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, MYRONCHUK Galina Leonidivna, KITYK Iwan, PIASECKI Michał: Sposib pidviscennja fotoprovidnosti kristaliv chal'kogenidu indinatu taliju (TllnSe2). Schidnoevropejs'kij Nacional'nij Universitet im. Lesi Ukrainki, . Int.Cl.: C30B 31/00, C22C 45/00, H01L 31/00. Ukraina. Opis patentowy. UA 109140 U. Zgłosz. nr u 2016 02141 z dn. 04.03.2016. Opubl. 10.08.2016 Biul. no 15. Kijów: Derzavna Sluzba Intelektual'noi Vlasnosti Ukraini, 2016, s. 4s.;
 • CHUDZIK Stanisław, MINKINA Waldemar: Sposób wyznaczania parametrów cieplnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01N 25/18 (2006.01), G01K 17/00 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 221837 B1. Zgłosz. nr 397759 z dn. 09.01.2012. Opubl. 30.06.2016 WUP 06/16. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016, s. 4s.;
 • KURKOWSKI Marek, POPŁAWSKI Tomasz, KURKOWSKA Katarzyna: Sterowanie w instalacjach oświetlenia drogowego a koszty energii elektrycznej. Rynek Energii, nr 3 (124), 2016, s. 108-111;
 • SANTOSHKUMAR B., KALYANARAMAN S., VETTUMPERUMAL R., THANGAVEL R., KITYK Iwan, VELUMANI S.: Structure-Dependent Anisotropy of the Photoinduced Optical Nonlinearity in Calcium Doped ZnO Nanorods Grown by Low Cost Hydrothermal Method for Photonic Device Applications. Journal of Alloys and Compounds, Vol.658, 2016, s. 435-439;
 • PARASYUK Oleg V., PAVLYUK V.V., KHYZHUN Oleg Y., KOZER V. R., MYRONCHUK Galina Leonidivna, SACHANYUK V.P., DMYTRIV G. S., KRYMUS A., KITYK Iwan, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PIASECKI Michał: Synthesis and Structure of Novel Ag2Ga2SiSe6 Crystals: Promising Materials for Dynamic Holographic Image Recording. RSC Advances, Iss.93, 2016, s. 90958-90966;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, NAGAO T.: Synthesis, Structural and Electrical Characterization of RuO2 Sol-Gel Spin-Coating Nano-Films. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.27 Iss.10, 2016, s. 10791-10797;
 • FLASZA Janusz, POPOWICZ Marek, SEKUŁA Monika: Szacowanie produkcji energii dla domowej mikroelektrowni PV. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 103-111;
 • ISKIERKA Iwona: Środki komunikacji wizualnej i infografiki w edukacji, biznesie i innych obszarach życia społecznego = Visual Communication and Infographics in Education, Business, and Other Areas of Social Life. Dydaktyka Informatyki, nr 11, 2016, s. 138-147;
 • MATUSZCZYK Paweł: Technologia produkcji ogniw fotowoltaicznych = The Production Technology of Photovoltaic Cells. (w:) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Techniczne i Inżynieryjne. Cz.2 (red.) LEŚNY Jacek, NYĆKOWIAK Jędrzej Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 54-62;
 • PIĄTEK Mateusz: The Application of Programmable Relays in Domestic Electrical Installations. Kraków: CREATIVETIME, 2016, s. 156;
 • PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz: The Current Density Distribution in the Three-Phase Bus-Bars System. New York: IEEE, 2016;
 • SEME Sebastijan, KRAWCZYK Andrzej, ŁADA-TONDYRA Ewa, STUMBERGER Bojan, HADZISELIMOVIC Miralem: The Efficiency of Different Orientations of Photovoltaic Systems. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 266-267;
 • MURAWSKI Piotr, KRAWCZYK Andrzej, KOWALSKI Andrzej, KORZENIEWSKA Ewa, ŁADA-TONDYRA Ewa: The Physical and Computer Modelling of Novel Devices Proposed in Magnetotherapy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 192-194;
 • LIU Jialei, OŹGA Katarzyna, LIU Xiaoyang, ZHEN Zhen, PLUCIŃSKI K. J., SZOTA Michał, KITYK Iwan: The Relationship between the Monomer Chain Length and the Electro-Optical Properties of Polymer Dispersed Liquid Crystals. Archives of Metallurgy and Materials, Vol.61 Iss.1, 2016, s. 457-460;
 • MURAWSKI Piotr, KRAWCZYK Andrzej, KOWALSKI Andrzej, MRÓZ Józef, ŁADA-TONDYRA Ewa: The Therapist Recommendations or Time Constant in Physiotheraphy. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 195-196;
 • KORNATKA Mirosław: The Weighted Kernel Density Estimation Methods for Analysing Reliability of Electricity Supply. New York: IEEE, 2016, s. 2-5;
 • EL-BEY A., BAHRAOUI T.E., TAIBI M., BELAYACHI A., ABD-LEFDIL M., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., FEDORCHUK A.O., LAKSHMINARAYANA Gandham, CZAJA Paweł, KITYK Iwan: Third Order Nonlinear Optical Features of Bi2Fe4O9 Multiferroic Near Antiferromagnetic Phase Transitions. Journal of Alloys and Compounds, Vol.684, 2016, s. 412-418;
 • SOBOTA Rafał: TL Tests Results for C120 Insulators. Prague: Czech Technical University in Prague, 2016, s. 392-395;
 • KHYZHUN Oleg Y., PIASECKI Michał, KITYK Iwan, LUZHNYI Ivan V., FEDORCHUK A.O., FOCHUK Petro M., LEVKOVETS S.I., KARPETS M.V., PARASYUK Oleg V.: Tl10Hg3Cl16: Single Crystal Growth, Electronic Structure and Piezoelectric Properties. Journal of Solid State Chemistry, Vol.242, 2016, s. 193-198;
 • BARCHIY I. E., SABOV M.Yu., EL-NAGGAR A.M., ALZAYED Nasser Saleh, ALBASSAM A.A., FEDORCHUK A.O., KITYK Iwan: Tl4SnS3, Tl4SnSe3 and Tl4SnTe3 Crystals as Novel IR Induced Optoelectronic Materials. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.27 Iss.4, 2016, s. 3901-3905;
 • SZKUTNIK Jerzy, FILIPIAK Jerzy, STECZKO Grzegorz: Układ do wykrywania nielegalnego poboru energii elektrycznej w sieci jednofazowej. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01R 11/24 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 221406 B1. Zgłosz. nr 395438 z dn. 27.06.2011. Opubl. 29.04.2016 WUP 04/16. Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 2016, s. 4s.;
 • SHCHUR Ihor, LIS Marek, PAVLIV Yurii, SOSNOWSKI Jarosław: Układ dwustrefowego sterowania napędu bezprzekładniowego dla tramwaju niskopodłogowego = Control System of Flux Weakening for Direct Drive of Low-Floor Tram. Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, nr 2 (110), 2016, s. 31-37;
 • POPENDA Andrzej: Uproszczone modele matematyczne wałów napędowych oraz przekładni mechanicznych. Obwody elektryczno mechaniczne. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 244-246;
 • JAGIEŁA K., GAŁA Marek, RAK Janusz: Use of Orthogonal Components to Determine the Active Power of AC Arc Furnace Based on Measurements of Voltages and Currents. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 1, 2016, s. 186-191;
 • POSYŁEK Zdzisław, WRÓBEL Marek, MUDRYK Krzysztof, GĄSIORSKI Aleksander, DRÓŻDŻ Tomasz, KIEŁBASA Paweł: Wave Channel Moisture Sensor for Biomass Materials. New York: IEEE, 2016, s. 34-39;
 • JĄDERKO Andrzej, KOWALEWSKI M. K.: Wiatr i jego parametry w energetyce odnawialnej. (w:) Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach (red.) MAJ J., KWIATKIEWICZ Piotr Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, 2016, s. 179-211;
 • NOWAK Marcjan: Wpływ algorytmu sterowania silnikiem indukcyjnym na amplitudę drgań w układzie elektromechanicznym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 210-211;
 • WITKOWSKI Paweł: Wpływ parametrów widma światła emiterów LED stosowanych w doświetlaniu roślin na ich budowę i rozwój. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 304-306;
 • KURKOWSKI Marek: Wpływ regulatorów oświetlenia na parametry elektryczne instalacji oświetlenia drogowego z oprawami ze źródłami wyładowczymi. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 157-158;
 • BIAŁOŃ Tadeusz, MIROWSKI Jarosław, PASKO Marian, KURKOWSKI Marek: Wpływ źródeł światła z diodami LED na jakość energii elektrycznej = The Impact of LED Light Source on the Electrical Energy Quality. Gliwice: Politechnika Śląska, 2016, s. 85-86;
 • MATUSZCZYK Paweł: Wybrane parametry i charakterystyki ogniw fotowoltaicznych = The Selected Parameters and Characteristics of Photovoltaic Cells. (w:) Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Techniczne i Inżynieryjne. Cz.2 (red.) LEŚNY Jacek, NYĆKOWIAK Jędrzej Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s. 44-53;
 • PIEKARSKA Agnieszka, KORZENIEWSKA Ewa, KRAWCZYK Andrzej: Wykorzystanie elektroporatorów w przemyśle spożywczym. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 235-236;
 • DRÓŻDŻ Tomasz, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław: Wykorzystanie fal elektromagnetycznych do określania wilgotności biosurowców nieżywnościowych metodą falowodową. Kraków: Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2016, s. 134;
 • KURKOWSKI Marek, SOBOLEWSKI Radosław, STROJECKI Jarosław: Wzrost kosztów eksploatacji modernizowanych instalacji oświetleniowych - analiza wybranych rozwiązań. Warszawa: Polski Komitet Oświetleniowy SEP, 2016, s. 67-72;
 • GAŁA Marek, JAGIEŁA Kazimierz: Zapady napięcia i przerwy w zasilaniu oraz ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej = Voltage Dips and Interruptions and Their Impact on the Operation of Selected Electric Power Loads. Poznań: ASTAT, 2016, s. 162-186;
 • DUDZIK Sebastian, JĄDERKO Andrzej, POPŁAWSKI Tomasz, SZELĄG Piotr, JEDLIŃSKI Ryszard: Zastosowanie magazynu energii wykorzystującego technologię AHI do współpracy z odnawialnym mikroźródłem energii elektrycznej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 94-96;
 • SZELĄG Piotr, DUDZIK Sebastian, KOPICA Joanna, TURSKI Radosław: Zastosowanie platformy PI System do zarządzania instalacją prosumencką. (w:) Możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności. Energetyka odnawialna i magazynowanie energii (red.) CAŁUS Dariusz, FLASZA Janusz Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, 2016, s. 72-81;
 • OLESIAK Krzysztof: Zastosowanie regulatora rozmytego w napędzie z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 212-213;
 • PTAK Paweł, BOROWIK Lech: Zastosowanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w analizie stanu powłok ochronnych. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 250-252;
 • PTAK Paweł: Zastosowanie sygnałów wieloczęstotliwościowych w analizie stanu powłok ochronnych. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 145-148;
 • OŹGA Katarzyna, MICHEL J., NECHYPORUK B.D., EBOTHE J., KITYK Iwan, ALBASSAM A.A., EL-NAGGAR A.M., FEDORCHUK A.O.: ZnS/PVA Nanocomposites for Nonlinear Optical Applications. Physica E: Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.81, 2016, s. 281-289;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, MUDRYK Krzysztof: Zoptymalizowany jednofazowy falownik do grzania indukcyjnego pracujący z trzecią harmoniczną. Warszawa: Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu, 2016, s. 107-108;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, MUDRYK Krzysztof: Zoptymalizowany jednofazowy falownik do grzania indukcyjnego pracujący z trzecią harmoniczną. Przegląd Elektrotechniczny, R.92, nr 12, 2016, s. 37-40;
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.