• KITYK Iwan, OŹGA Katarzyna, HALYAN V. V., IVASHCHENKO I. A., PIASECKI Michał: (Ga55In45)2S300 Nanocrystallites as Novel Materials for Nonlinear Optical Detection of Gamma Radiation, MRS Advances, Vol.3 Iss.31, s. 1783-1788, 2018;
 • ANTONY Albin, POORNESH P., KITYK Iwan, OŹGA Katarzyna, SANJEEV Ganesh, PETWAL Vikash Chandra, VERMA Vijay Pal, DWIVEDI Jishnu: A Novel Approach for Tailoring Structural, Morphological, Photoluminescence and Nonlinear Optical Features in Spray Coated Cu:ZnO Nanostructures via E-beam, CrystEngComm, Vol.20 Iss.41, s. 6502-6518, 2018;
 • SLYVKA Yu., FEDORCHUK A., POKHODYLO N. T., LIS T., KITYK Iwan, MYS'KIV M. G: A Novel Copper(I) Sulfamate π-Complex Based on the 5-(Allylthio)-1-(3,5-Dimethylphenyl)-1H-Tetrazole Ligand: Alternating-Current Electrochemical Crystallization, DFT Calculations, Structural and NLO Properties Studies, Polyhedron, Vol.147, s. 86-93, 2018;
 • JAKUBAS Adam, ŁADA-TONDYRA Ewa: A Study on Application of the Ribbing Stitch as Sensor of Respiratory Rhythm in Smart Clothing Designed for Infants, Journal of the Textile Institute, Vol.109 Iss.9, s. 1208-1216, 2018;
 • RUDYSH M. Ya., BRIK M.G., STADNYK V. Yo., BREZVIN R. S., SHCHEPANSKYI P. A., FEDORCHUK A.O., KHYZHUN Oleg Y., KITYK Iwan, PIASECKI Michał: Ab Initio Calculations of the Electronic Structure and Specific Optical Features of β-LiNH4SO4 Single Crystals, Physica B-Condensed Matter, Vol.528, s. 37-46, 2018;
 • BAMBYNEK Damian, JABŁOŃSKI Paweł, JAKUBAS Adam: Absorption of High Frequency Electromagnetic Radiation by Polymer Composites with Waste Materials, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 35-37, 2018;
 • MYRONCHUK Galina Leonidivna, LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, FEDORCHUK A.O., VLOKH R. O., KOZER V. R., PARASYUK Oleg V., PIASECKI Michał: AgGaGeS4 Crystal as Promising Optoelectronic Material, Chalcogenide Letters, Vol.15, nr 3, s. 151-156, 2018;
 • KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, JABŁOŃSKI Paweł, PIĄTEK Zygmunt: An Improved Solution for the Skin and Proximity Effects in a Tubular Screen, Mat. Konf.: IEEE, 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering, 2018;
 • POPENDA Andrzej: An Influence of Design Parameters on Dynamic and Static Behaviour of Brushless DC Motors, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 252-254, 2018;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt, KUSIAK Dariusz: Analityczne wyznaczanie temperatury w przewodzie walcowym (Analytical Calculations of the Temperature in the Cylindrical Conductor), Politechnika Śląska, Mat. Konf.: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów (41th Conference on Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory), s. 31-32, 2018;
 • KURKOWSKI Marek: Analiza parametrów oświetleniowych i elektrycznych w instalacjach drogowych z oprawami wyładowczymi i regulatorami napięcia, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 2, s. 134-137, 2018;
 • ZAGÓRDA Mirosław, KIEŁBASA Paweł, DRÓŻDŻ Tomasz, GĄSIORSKI Aleksander: Analiza spadków napięć w instalacjach elektrycznych ciągników rolniczych i ich konsekwencje na mechatroniczne układy sterujące, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 366-369, 2018;
 • MATUSZCZYK Paweł, FLASZA Janusz: Analiza teoretyczna uzysku energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych wykonanych z eksperymentalnych ogniw fotowoltaicznych, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 217-218, 2018;
 • NAJGEBAUER Mariusz, JAKUBAS Adam, SZCZYGŁOWSKI Jan: Analysis of Magnetic Losses in Fe-Polymer Composites, Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopism, Vol.69, nr 6, s. 454-457, 2018;
 • DUDEK Grzegorz, GAWLAK Anna, KORNATKA Mirosław, SZKUTNIK Jerzy: Analysis of Smart Meter Data for Electricity Consumers, Mat. Konf.: IEEE 15th International Conference on the European Energy Market, 2018;
 • OLESIAK Krzysztof: Analysis of the Energy Consumption by an Industrial Robot for the Angular Movement of Individual Axes, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 12, s. 218-221, 2018;
 • KORNATKA Mirosław: Analysis of the Exploitation Failure Rate in Polish MV Networks (Analiza eksploatacyjnej awaryjności krajowych sieci średniego napięcia) Eksploatacja i Niezawodność (Maintenance and Reliability), Vol.20, nr 3, s. 413-419, 2018;
 • JABŁOŃSKI Paweł: Analytical Approach to Boundary Integral Formulation for the Laplace, Poisson and Helmholtz Equations in Polar Coordinates, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 126-128, 2018;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, JABŁOŃSKI Paweł, PIĄTEK Zygmunt: Analytical-Numerical Solution for the Proximity Effect in a Tubular Screen, Mat. Konf.: IEEE, 19th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering, 2018;
 • ŻUREK Stanisław, BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Anizotropia stratności wybranych blach elektrotechnicznych, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 2, s. 96-99, 2018;
 • PTAK Paweł: Application of Multism and LTspice Software Packages to Simulate the Operation of Electronic Components as an Alternative to Measurements of Real Elements Society. Integration. Education, Vol.5, (International Scientific Conference on Society, Integration, Education 2018), s. 409-419, 2018;
 • PTAK Paweł: Application of the Software Package LTspice for Designing and Analysing the Operation of Electronic Systems Society. Integration. Education, (International Scientific Conference on Society, Integration, Education 2018), Vol.5, s. 402-408, 2018;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej, Assessment of the Impact of Photovoltaic System on the Power Quality in the Distribution Network, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 98-100, 2018;
 • GAŁA Marek, JĄDERKO Andrzej, Assessment of the Impact of the Micro Wind Turbine on the Power Quality to the Distribution Network, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 95-97, 2018;
 • NOGA Henryk, OLSZEWSKA Dominika, PTAK Paweł, PRAUZNER Tomasz, MIGO Piotr: Badanie i symulacja oddziaływania zmiennego pola elektromagnetycznego na rozwój mikroorganizmów, Przegląd Elektrotechniczny, R.94, nr 1, s. 73-76, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, KURPASKA Sławomir: Badanie prototypu indukcyjnego urządzenia do podgrzewania ferromagnetycznego narzędzia do modelowania termicznego woskowych form stomatologicznych, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 114-116, 2018;
 • MAJCHROWSKI A., CHRUNIK M., RUDYSH M. Ya., PIASECKI Michał, OŹGA Katarzyna, LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan: Bi3TeBO9: Electronic Structure, Optical Properties and Photoinduced Phenomena, Journal of Materials Science, Vol.53 Iss.2, s. 1217-1226, 2018;
 • POPŁAWSKI Tomasz: Budowa scenariuszy zapotrzebowania na energię na przykładzie wybranych gmin jako element strategii gminy samowystarczalnej energetycznie, Rynek Energii nr 1 (134), s. 20-25, 2018;
 • PLUTA Wojciech: Calculating Power Loss in Electrical Steel Taking Into Account Magnetic Anisotropy, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 2, s. 100-103, 2018;
 • BEREŹNICKI Michał, JABŁOŃSKI Paweł: Calculation of Energy Loss Due to Macroscopic Eddy Currents in ferromagnetic Materials Considering Hysteresis Loop, ITM Web of Conferences, Vol.19, (23rd Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering), 2018;
 • BEREŹNICKI Michał, JABŁOŃSKI Paweł: Calculations of Macroscopic Eddy Current Losses in Ferromagnetic Materials Considering Hysteresis Loop, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.93, (23rd Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering), s. 205-214, 2018;
 • DUDEK Grzegorz, DUDZIK Sebastian: Classification Tree for Material Defect Detection Using Active Thermography, Information Systems Architecture and Technology: ISAT 2017. Part 1 (red.) BORZEMSKI Leszek, ŚWIĄTEK Jerzy, WILIMOWSKA Zofia Cham: Springer International Publishing, (38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology), s. 118-127, 2018;
 • KITYK Iwan, EL-NAGGAR Ahmed, ALBASSAM Abdullah, ANDRUSHCHAK Nazariy A., KULWAS Daniel, CZAJA Paweł, SAHRAOUI Bouchta: Coherent Laser Induced Synthesis of Rare Earth Doped Nanocrystallites of 50 PbO-25Bi2O3-20Ga2O3-5BaO, Mat. Konf.: IEEE, 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelecrtronics, Telecommunications and Computer Engineering, s. 488-491, 2018;
 • OLESIAK Krzysztof: Control and Diagnostics of an AC Servo Drive in Selected Operation Modes, Mat. Konf.: IEEE, 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), s. 171-174, 2018;
 • FEDORCHUK A., SLYVKA Yu., GORESHNIK E., KITYK Iwan, CZAJA Paweł, MYS'KIV M. G.: Crystal Structure and NLO Properties of the Novel Tetranuclear Copper(I) Chloride π-Complex with 3-Allyl-2-(Allylimino)-1,3-Thiazolidin-4-One, Journal of Molecular Structure, Vol.1171, s. 644-649, 2018;
 • MINKINA Waldemar, GRYŚ Sławomir: Czy plagiat można uznać jako najwyższy stopień cytowalności publikacji? - Artykuł dyskusyjny, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, nr 59, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 135-139, 2018;
 • KULEJ Tomasz, KHATEB Fabian, Design and Implementation of Sub 0.5‐V OTAs in 0.18‐μm CMOS, International Journal of Circuit Theory and Applications, Vol.46, Iss.6, s. 1129-1143, 2018;
 • GRYŚ Sławomir: Determining the Dimension of Subsurface Defects by Active Infrared Thermography - Experimental Research, Journal of Sensors and Sensor Systems, Vol.7 Iss.1, s. 153-160, 2018;
 • DUDZIK Sebastian, JAKUBAS Adam, Diagnostics of the Fe-Based Soft Magnetics Composites Using Active Thermography, Mat. Konf.: Diagnostika’18 (red.) TRNKA Pavel Pilsen: University of West Bohemia, (2018 International Conference on Diagnostics in Electrical Engineering), s. 188-191, 2018;
 • AZAM Sikander, IRFAN Muhammad, AYAZ KHAN Saleem, ALI Zaheer, KITYK Iwan, MUHAMMAD Shabbir, AL-SEHEMI Abdullah G.: Doping Induced Effect on Optical and Band Structure Properties of Sr2Si5N8 Based Phosphors: DFT Approach, Journal of Alloys and Compounds, Vol.771, s. 1072-1079, 2018;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S. O., LIRA A., CALDINO U., MEZA-ROCHA A. N., KITYK Iwan, ABAS A. F., ALRESHEEDI M. T., MAHDI M. A.: Effect of Alkali/Mixed Alkali Metal Ions on the Thermal and Spectral Characteristics of Dy3+:B2O3-PbO-Al2O3-ZnO Glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.481, s. 191-201, 2018;
 • IRFAN Muhammad, AZAM Sikander, HUSSAIN Safdar, AYAZ KHAN Saleem, SOHAIL Mohammad, MAKHDOOM Madiha, ALI Zaheer, KITYK Iwan, MUHAMMAD Shabbir, AL-SEHEMI Abdullah G.: Effect of Coulomb Interactions on Optoelectronic and Magnetic Properties of Novel A2V2O7 (A= Fe and Co) Compounds, Journal of Alloys and Compounds, Vol.766, s. 536-545, 2018;
 • IRFAN Muhammad, ABBAS Zeesham, AYAZ KHAN Saleem, SOHAIL Mohammad, RANI Malika, AZAM Sikander, KITYK Iwan: Effects of Compressed Strain on Thermoelectric Properties of Cu3SbSe4, Journal of Alloys and Compounds, Vol.750, s. 804-810, 2018;
 • GĄSIORSKI Paweł, MATUSIEWICZ Marek, GONDEK Ewa, POKŁADKO-KOWAR Monika, ARMATYS Paweł, WOJTASIK Katarzyna, DANEL Andrzej, UCHACZ Tomasz, KITYK Andriy: Efficient Green Electroluminescence from 1,3-diphenyl-1H-pyrazolo[3,4-b] Quinoxaline Dyes in Dye-Doped Polymer Based Electroluminescent Devices Dyes and Pigments, Vol.151, s. 380-384, 2018;
 • KHYZHUN Oleg Y., FEDORCHUK A.O., KITYK Iwan, PIASECKI Michał, MOZOLYUK M.Yu., PISKACH Lyudmila V., PARASYUK Oleg V., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KARASIŃSKI P.: Electronic Structure and Laser Induced Piezoelectricity of a New Quaternary Compound TlInGe3S8, Materials Chemistry and Physics, Vol.204, s. 336-344, 2018;
 • FLASZA Janusz, MATUSZCZYK Paweł: Elektromobilność w Polsce a systemy OZE, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 33-36, 2018;
 • ANTONY Albin, POORNESH P., OŹGA Katarzyna, JĘDRYKA Jarosław, RAKUS Piotr, KITYK Iwan: Enhancement of the Efficiency of the Third Harmonic Generation Process in ZnO:F Thin Films Probed by Photoluminescence and Raman Spectroscopy, Materials Science in Semiconductor Processing, Vol.87, s. 100-109, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, Epokowe odkrycie związku między elektrycznością i magnetyzmem dokonane przez duńskiego naukowca Hansa Christiana Orsteda początkiem elektromagnetyzmu, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 51-56, 2018;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, MAHDI M. A., PLUCIŃSKI K. J.: Er/Pr-codoped Borotellurite Glasses as Efficient Laser Operated Nonlinear Optical Materials, Materials Letters, Vol.214, s. 23-25, 2018;
 • ALGARNI H., AL-ASSIRI M. S., REBEN Manuela, KITYK Iwan, BURTAN-GWIZDAŁA Bożena, HEGAZY H. H., UMAR Ahmad, YOUSEF E., LISIECKI R.: Erbium-Doped Fluorotellurite Titanate Glasses for Near Infrared Broadband Amplifiers, Optical Materials, Vol.83, s. 257-262, 2018;
 • SAWICKI Antoni: Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz.4. Wpływ reform systemów liczenia, mierzenia i pisania na etos inżyniera (Engineer Ethos in Modern Society. Part 4. The Impact of Calculation, Measurement and Writing Systems Reforms on Engineer Ethos), Śląskie Wiadomości Elektryczne (Silesian Electrical Journal), R.25, nr 1 (136), s. 30-36, 2018;
 • SAWICKI Antoni: Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz.5. Wpływ współczesnej polityki edukacyjnej na kreowanie etosu inżyniera (Engineer Ethos in Modern Society. Part 5. Influence of Contemporary Educational Politics on Creation of Engineer Ethos), Śląskie Wiadomości Elektryczne (Silesian Electrical Journal) R.25, nr 4 (139), s. 31-35, 2018;
 • KIEŁBASA Paweł, ZAGÓRDA Mirosław, OBLICKI Marek, POSYŁEK Zdzisław, DRÓŻDŻ Tomasz: Evaluation of the Use of Autonomous Driving Systems and Identification of Spatial Diversity of Selected Soil Parameters, s. 163-165, 2018;
 • DUDZIK Sebastian, MINKINA Waldemar: Examples of Uncertainty Calculations in Thermographic Measurements, Przegląd Elektrotechniczny, R.94, nr 12, s. 124-129, 2018;
 • SANTOSHKUMAR B., KALYANARAMAN S., THANGAVEL R., SANTHOSHKUMAR T., CHAKRABORTY Sourav, ANNADURAI G., KITYK Iwan, JĘDRYKA Jarosław, WOJCIECHOWSKI Artur, OŹGA Katarzyna, ŚLĘZAK Andrzej: Experimental and Theoretical Analyses of the Nonlinear Optical Effects in Magnesium and Copper Co-Doped Zinc Oxide Nanorods, Journal of Alloys and Compounds, Vol.734, 2018, s. 275-281, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, KIEŁBASA Paweł, POSYŁEK Zdzisław: Falownik o częstotliwości pracy 280 kHz do indukcyjnego lewitacyjnego topienia metali w próżni , Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 108-110, 2018;
 • OŹGA Katarzyna, FEDORCHUK A.O., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan: Formation of Surface Nanolayers in Chalcogenide Crystals Using Coherent Laser Beam, Physica E-Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.97, s. 302-307, 2018;
 • KHATEB Fabian, KULEJ Tomasz: Guest Editorial: Low Voltage Low Power Integrated Circuits and Systems, IET Circuits Devices & Systems, Vol.12 Iss.6, s. 669-670, 2018;
 • MINKINA Waldemar, GRYŚ Sławomir: Historia Międzyuczelnianych Konferencji Metrologów organizowanych przez Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej w latach 1979-2017, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Mat. Konf.: L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, s. 181-186, 2018;
 • RODZIEWICZ Tadeusz, NAKATA Josuke, TAIRA Kenichi, ZAREMBA Aleksander, WACŁAWEK Maria: Impact of the Solar Irradiation Angle on the Work of Modules with Spherical Cells - Simulation (Wpływ kąta padania promieni słonecznych na pracę modułów z ogniwami sferycznymi – symulacja), Ecological Chemistry and Engineering S (Chemia i Inżynieria Ekologiczna S), Vol.25 Iss.1, s. 35-50, 2018;
 • EBOTHE Jean, MICHEL Jean, KITYK Iwan, LAKSHMINARAYANA Gandham, YANCHUK O.M., MARCHUK O.V.: Influence of CdS Nanoparticles Grain Morphology on Laser-Induced Absorption, Physica E-Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.100, s. 69-72, 2018;
 • VIENNOIS R., KITYK Iwan, MAJCHROWSKI A., ŻMIJA J., MIERCZYK Z., PAPET P.: Influence of Cr3+ Doping on the Enhanced Dielectric and Nonlinear Optical Features of Pyroelectric Pb5Ge3O11 Single Crystals, Materials Chemistry and Physics, Vol.213, s. 461-471, 2018;
 • JAKUBAS Adam, NAJGEBAUER Mariusz: Influence of Manufacturing Parameters on Magnetic Parameters of Soft Magnetic Composites Cores, Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopism, Vol.69, nr 6, s. 442-444, 2018;
 • ŚWIEBODA Cezary, GRYBOŚ Dominik, LESZCZYŃSKI Jacek, PLUTA Wojciech: Influence of Normal-Compressed Stresses on Measurement Precision of Toroidal and Oval Nanocrystalline Cut Cores Used for Metering, IEEE (X Science and Technology Conference Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering), 2018;
 • JAKUBAS Adam, ŁADA-TONDYRA Ewa: Integrated Textronic System to Control Health of Small Children, Trends in Textile Engineering & Fashion Technology, Vol.2 Iss.1, 2018;
 • CHABAN Andriy, SZAFRANIEC Andrzej, CHRZAN Marcin, LIS Marek, LEVONIUK Vitaliy: Interdisciplinary Modelling of Transient Processes in Local Electric Power Systems Including Long Supply Lines of Distributed Parameters, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 53-56, 2018;
 • MIROWSKI Jarosław, BIAŁOŃ Tadeusz, PASKO Marian, POPŁAWSKI Tomasz, KURKOWSKI Marek: Interpretacja składowych mocy chwilowej według normy IEEE 1459 (Interpretation of Instantaneous Power Components According to IEEE 1459 Standard), Politechnika Śląska, Mat. Konf.: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, s. 71-72 2018;
 • SAYYED M. I., LAKSHMINARAYANA Gandham, DONG M. G., CELIKBILEK ERSUNDU M., ERSUNDU A. E., KITYK Iwan: Investigation on Gamma and Neutron Radiation Shielding Parameters for BaO/SrO-Bi2O3-B2O3 Glasses, Radiation Physics and Chemistry, Vol.145, s. 26-33, 2018;
 • MOROZ Ewa: Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych z zastosowaniem metod Lean Management i Lean Manufacturing (Computer Aided Manufacturing Processes Using Lean Management and Lean Manufacturing Methods), Mat. Konf.: XXII Międzynarodowa Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, s. 278-285, 2018;
 • MOROZ Ewa: Komputerowe wspomaganie procesów produkcyjnych z zastosowaniem metod Lean Management i Lean Manufacturing = Computer Aided Manufacturing Processes Using Lean Management and Lean Manufacturing Methods, Mechanik R.91, nr 7, s. 535-537, 2018;
 • CHUDZIK Stanisław: Koncepcja metody pomiarowej szacowania wielkości defektów podpowierzchniowych w materiałach, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 9, s. 91-94, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Konstanty Zbigniew Bielański, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 44, 2018;
 • JĄDERKO Andrzej, BARAN Janusz: Laboratory Setup with Squirrel Cage Motors for Wind Turbine Emulation, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 131-133, 2018;
 • ZAAROUR H., IDRISSI O., KITYK Iwan, LAKSHMINARAYANA Gandham, OŹGA Katarzyna, JĘDRYKA Jarosław, HASSANAIN N., TAIBI M., ABD-LEFDIL M.: Laser Operated Nonlinear Optical Studies of BiFe0,9Cr0,1O3 and BiFe0,9Al0,1O3 Multiferroics, Materials Chemistry and Physics, Vol.218, s. 28-33, 2018;
 • SIVA SESHA REDDY A., JĘDRYKA Jarosław, OŹGA Katarzyna, RAVI KUMAR V., PURNACHAND N., KITYK Iwan, VEERAIAH N.: Laser Stimulated Third Harmonic Generation Studies in ZnO-Ta2O5-B2O3 Glass Ceramics Entrenched with Zn3Ta2O8 Crystal Phases, Optical Materials, Vol.76, s. 90-96, 2018;
 • UCHACZ Tomasz, SZLACHCIC P., FEDORCHUK A., GONDEK Ewa, DANEL Andrzej, JAROSZ B., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., KITYK Iwan, LAKSHMINARAYANA Gandham, CZAJA Paweł, KARASIŃSKI P.: Laser-Induced Linear and Non-Linear Optical Features in Novel Benzoxazole-Based on Donor-Acceptor Chromophores, Journal of Molecular Structure, Vol.1173, s. 531-540, 2018;
 • KHATEB Fabian, KUMNGERN Montree, KULEJ Tomasz, KLEDROWETZ Vilem: Low-Voltage Fully Differential Difference Transconductance Amplifier, IET Circuits Devices & Systems, Vol.12 Iss.1, s. 73-81, 2018;
 • NAJGEBAUER Mariusz, SZCZYGŁOWSKI Jan, ŚLUSAREK Barbara, PRZYBYLSKI Marek, KAPŁON Andrzej, ROLEK Jarosław: Magnetic Composites in Electric Motors Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems (red.) MAZUR Damian, GOŁĘBIOWSKI Marek, KORKOSZ Mariusz Cham: Springer International Publishing, (13th Selected Issues of Electrical Engineering and Electronics), s. 15-28, 2018;
 • KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt: Magnetic Field of a Ribbon Busbar of Finite Length, ITM Web of Conferences, Vol.19, ( 23rd Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering), 2018;
 • GRYBOŚ Dominik, LESZCZYŃSKI Jacek, ŚWIEBODA Cezary, KWIECIEŃ Marcin, RYGAŁ Roman, SOIŃSKI Marian, PLUTA Wojciech: Magnetic Properties of Composite Cores Made of Nanocrystalline Material for High Frequency Inductors and Transformers, Mat. Konf.: IEEE, (X Science and Technology Conference Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering), 2018;
 • KRAWCZYK Andrzej, KORZENIEWSKA Ewa, ŁADA-TONDYRA Ewa: Magnetofosfeny - historia i współczesne implikacje, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 61-64, 2018;
 • KORZENIEWSKA Ewa, KRAWCZYK Andrzej, ŁADA-TONDYRA Ewa: Magnetofosfeny – studium przypadku,Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 185-187, 2018;
 • KORZENIEWSKA Ewa, KRAWCZYK Andrzej, ŁADA-TONDYRA Ewa, Magnetophosphenes - Case Study, s. 125-128, Mat. Konf.: IEEE 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), 2018;
 • CZABAN Andriy, LIS Marek, CHRZAN Marcin, SZAFRANIEC Andrzej, LEVONIUK Vitaliy: Mathematical Modelling of Transient Processes in Power Supply Grid with Distributed Parameters, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 17-20, 2018;
 • DRÓŻDŻ Tomasz, GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław: Metoda redukcji zakłóceń w układach z dwoma torami sygnałów, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 81-83, 2018;
 • LIS Marek, SZAFRANIEC Andrzej: Model matematyczny synchronicznego układu pompowego o podatnej transmisji ruchu (Mathematical Model of a Synchronic Pump System with a Susceptible Movement Transmission), Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe nr 2 (118), s. 165-170, 2018;
 • GĘBARA Piotr, GOZDUR Roman, CHWASTEK Krzysztof: Modeling Dynamic Hysteresis Curves of La(Fe,Co,Si)13 Compound, IEEE, (2018 Progress in Applied Electrical Engineering), 2018;
 • GOZDUR Roman, GĘBARA Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Modeling Hysteresis Curves of La(FeCoSi)13 Compound Near the Transition Point with the GRUCAD Model, Open Physics, Vol.16 Iss.1, s. 266-270, 2018;
 • JAKUBAS Adam: Modeling of the Effect of Grain Size on Hysteresis Curves Using the Takacs Model, IEEE, (2018 Progress in Applied Electrical Engineering), 2018;
 • POPENDA Andrzej: Modelling of BLDC Motor Energized by Different Converter Systems, Przegląd Elektrotechniczny, R.94, nr 1, s. 81-84, 2018;
 • POPENDA Andrzej: Modelling of Multi-Phase BLDC Motor, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 85-88, 2018;
 • PRAUZNER Tomasz, PTAK Paweł: Modelowanie i symulacja działania czujnika indukcyjnego pola magnetycznego, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 89-92, 2018;
 • SAWICKI Antoni: Modified Arc Models in a SF6 Power Circuit Breaker, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 4, s. 91-94, 2018;
 • DUDEK Grzegorz: Multivariate Regression Tree for Pattern-Based Forecasting Time Series with Multiple Seasonal Cycles, Information Systems Architecture and Technology: ISAT 2017. Part 1 (red.) BORZEMSKI Leszek, ŚWIĄTEK Jerzy, WILIMOWSKA Zofia Cham: Springer International Publishing, (38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology), s. 85-94, 2018;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, KAKY Kawa M., BAKI S. O., LIRA A., MEZA-ROCHA A. N., FALCONY C., CALDINO U., KITYK Iwan, MENDEZ-BLAS A., ABAS A. F., ALRESHEEDI M. T., MAHDI M. A.: Nd3+-Doped Heavy Metal Oxide Based Multicomponent Borate Glasses for 1.06 μm Solid-State NIR Laser and O-band Optical Amplification Applications, Optical Materials, Vol.78, s. 142-159, 2018;
 • PEŁKA Paweł, DUDEK Grzegorz: Neuro-Fuzzy System for Medium-Term Electric Energy Demand Forecasting, Information Systems Architecture and Technology: ISAT 2017. Part 1 (red.) BORZEMSKI Leszek, ŚWIĄTEK Jerzy, WILIMOWSKA Zofia Cham: Springer International Publishing, (38th International Conference on Information Systems Architecture and Technology), s. 38-47, 2018;
 • KITYK Iwan, HALYAN V. V., YUKHYMCHUK V. O., STRELCHUK V. V., IVASHCHENKO I. A., ZHYDACHEVSKYY Ya., SUCHOCKI A., OLEKSEYUK I.D., KEVSHYN A. H., PIASECKI Michał: NIR and Visible Luminescence Features of Erbium Doped Ga2S3-La2S3 Glasses, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.498, s. 380-385, 2018;
 • EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., JĘDRYKA Jarosław, WOJCIECHOWSKI Artur: Novel Temperature Operated Electrooptical Materials Based on K2ZnCl4: PVA Polymer Nanocomposites, Materials Letters, Vol.228, s. 172-174, 2018;
 • MARCINIAK Lubomir, PIĄTEK Mateusz: Nowoczesne metody detekcji zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć, Energetyka na skalę XXI w. - osiągnięcia i perspektywy (red.) MACIĄG Kamil, MACIĄG Monika, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, s. 118-128, 2018;
 • SZCZEGIELNIAK Tomasz, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt: Obliczenia temperatury w torze wielkoprądowym z przewodami rurowymi w układzie płaskim, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering,Iss.93, s. 99-108, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Od Królestwa Partów do 1820 roku, czyli rozwój elektryki i magnetyzmu jako działów fizyki, odkrycie elektromagnetyzmu przez Hansa Christiana Orsteda a w latach następnych elektrodynamiki oraz podstawowych praw obwodów elektrycznych (od 250 lat p.n.e. do około 1850 roku), Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Mat. Konf.: L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów, s. 235-276, 2018;
 • OŹGA Katarzyna, YANCHUK O.M., TSURKOVA L. V., MARCHUK O.V., URUBKOV I. V., ROMANYUK Y.E., FEDORCHUK O., LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan: Operation by Optoelectronic Features of Cadmium Sulphide Nanocrystallites Embedded Into the Photopolymer Polyvinyl Alcohol Matrices, Applied Surface Science, Vol.446, s. 209-214, 2018;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, SAYYED M. I., BAKI S. O., LIRA A., DONG M. G., KAKY Kawa M., KITYK Iwan, MAHDI M. A.: Optical Absorption and Gamma-Radiation-Shielding Parameter Studies of Tm3+-doped Multicomponent Borosilicate Glasses, Applied Physics A-Materials Science and Processing, Vol.124 Iss.5, 2018;
 • MOHAMMED Al-B. F.A., LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S. O., BASHAR Kh. A., KITYK Iwan, MAHDI M. A.: Optical and Dielectric Studies for Tb3+/Sm3+ Co-Doped Borate Glasses for Solid-State Lighting Applications, Optical Materials, Vol.86, s. 387-393, 2018;
 • EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PARASYUK Oleg V., KITYK Iwan, MYRONCHUK Galina Leonidivna, ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, KOT Yu., MYRONCHUK D., WOJNAROWSKA-NOWAK Renata, PROKHORENKO Serhii, PIASECKI Michał: Optical and Non-Linear Optical Properties of the Solid Solutions AgGaGe3(1-x)Si3xSe8, Optik, Vol.168, s. 397-402, 2018;
 • SANTOSHKUMAR B., KALYANARAMAN S., THANGAVEL R., SANTHOSHKUMAR T., ANNADURAI G., KITYK Iwan, JĘDRYKA Jarosław, OŹGA Katarzyna, ŚLĘZAK Andrzej: Optically Poled SHG and THG Effects in Cesium Doped Zinc Oxide Nanorods, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2018;
 • FEDORCHUK A.O., PARASYUK Oleg V., CHERNIUSHOK O., ANDRIYEVSKY Bohdan, MYRONCHUK Galina Leonidivna, KHYZHUN Oleg Y., LAKSHMINARAYANA Gandham, JĘDRYKA Jarosław, KITYK Iwan, EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PIASECKI Michał: PbGa2GeS6 Crystal as a Novel Nonlinear Optical Material: Band Structure Aspects Journal of Alloys and Compounds, Vol.740, s. 294-304, 2018;
 • KITYK Iwan, PARASYUK Oleg, FEDORCHUK A.O., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PIASECKI Michał, KHYZHUN Oleg Y., VEREMCHUK I.: PbGa6Te10 Crystals for IR Laser Operated Piezoelectricity, Materials Research Bulletin, Vol.100, s. 131-137, 2018;
 • ISKIERKA Sławomir, WEŻGOWIEC Zbigniew: Personalizacja profili internetowych wyzwaniem dla współczesnej edukacji = Personalisation of Internet Profiles as a Challenge for Contemporary Education, Dydaktyka Informatyki nr 13, s. 32-39, 2018;
 • MAKHNOVETS G., MYRONCHUK Galina Leonidivna, PISKACH Lyudmila V., PARASYUK Oleg, KITYK Iwan, PIASECKI Michał: Phase Diagram and Specific Band Gap Features of Novel TlGaSe2: Zn+2(Cd+2, Hg+2) Crystals, Journal of Alloys and Compounds, Vol.768, s. 667-675, 2018;
 • EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., MYRONCHUK Galina Leonidivna, ZAMURUEVA Oksana Valeriivna, KITYK Iwan, RAKUS Piotr, PARASYUK Oleg V., JĘDRYKA Jarosław, PAVLYUK V., PIASECKI Michał: Photoconductivity and Laser Operated Piezoelectricity the Ag-Ga-Ge-(S,Se) Crystals and Solid Solutions, Materials Science in Semiconductor Processing, Vol.86, s. 101-110, 2018;
 • RASHAD M., ALI Atif Mossad, SAYYED M. I., KITYK Iwan: Photoluminescence Features of Magnetic Nano-Metric Metal Oxides, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Vol.29 Iss.12, s. 10123-10128, 2018;
 • SAYYED M. I., LAKSHMINARAYANA Gandham, MOGHADDASI M., KITYK Iwan, MAHDI M. A.: Physical Properties, Optical Band Gaps and Radiation Shielding Parameters Exploration for Dy3+-doped Alkali/Mixed Alkali Multicomponent Borate Glasses, Glass Physics and Chemistry,Vol.44, nr 4, s. 279-291, 2018;
 • SIVA SESHA REDDY A., KOSTRZEWA Marek, INGRAM Adam, PURNACHAND N., BRĄGIEL Piotr, RAVI KUMAR V., KITYK Iwan, VEERAIAH N.: Positron Annihilation Exploration of Voids in Zinc Zirconium Borate Glass ceramics Entrenched with ZnZrO3 Perovskite Crystal Phases, Journal of the European Ceramic Society, Vol.38 Iss.4, s. 2010-2016, 2018;
 • PLUTA Wojciech, MOSES Anthony J.: Prediction of Angular Variation of Specific Total Loss of Goss Oriented Electrical Steel, Physica B-Condensed Matter, Vol.544, s. 28-33, 2018;
 • ZUREK Stan, BOROWIK Piotr, CHWASTEK Krzysztof: Prediction of Anisotropic Properties of Grain-Oriented Steels Based on Magnetic Measurements, Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopism, Vol.69, nr 6, s. 470-473, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, POSYŁEK Zdzisław, KIEŁBASA Paweł: Problemy asymetrii napięciowej baterii kondensatorów wielkoczęstotliwościowych stosowanych przy grzaniu indukcyjnym, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 37-40, 2018;
 • ISKIERKA Sławomir, WEŻGOWIEC Zbigniew: Problemy informatyzacji współczesnego społeczeństwa (Problems with the Computerization of the Modern Society), Dydaktyka Informatyki nr 13,, s. 11-17, 2018;
 • GRYBOŚ Dominik, LESZCZYŃSKI Jacek, KWIECIEŃ Marcin, ŚWIEBODA Cezary, LASAK Patryk, PLUTA Wojciech, RYGAŁ Roman, SOIŃSKI Marian: Properties of Fe-Based Nanocrystalline Magnetic Powder Cores (MPC) and Structure of Particle Size Distribution (PSD), Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis, Vol.69, nr 2, s. 163-169, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, GLINIAK Maciej, POSYŁEK Zdzisław: Prototypowy jednofazowy optymalizowany piecyk indukcyjny o częstotliwości pracy 250 kHz pracujący z podstawową harmoniczną obwodu wzbudzenia, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 105-107, 2018;
 • ISKIERKA Iwona: Przetwarzanie danych biometrycznych w usługach elektronicznych = Processing of Biometric Data in Electronic Services, Dydaktyka Informatyki nr 13, s. 47-54, 2018;
 • SENTKER Katrin, ZANTOP Arne W., LIPPMANN Milena, HOFMANN Tommy, SEECK Oliver H., KITYK Andriy, YILDIRIM Arda, SCHONHALS Andreas, MAZZA Marco G., HUBER Patrick:Quantized Self-Assembly of Discotic Rings in a Liquid Crystal Confined in Nanopores, Physical Review Letters, Vol.120 Iss.6, s. 067801-1 - 067801-7, 2018;
 • CZAJA Paweł: Reception and Exploitation Tests of Photovoltaic Installations, IEEE, (2018 Progress in Applied Electrical Engineering), 2018;
 • SOWIŃSKI Janusz: RES Investor’s Strategies in the Auction System, Mat. Konf.: IEEE, 15th International Conference on the European Energy Market, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander: Roman Wiktor Janiczek, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 55, 2018;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, JAKUBAS Adam: Selected Applications of Modern Textronic Systems, Mat. Konf.: IEEE 2018 Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine (PTZE), s. 150-154, 2018;
 • IRFAN Muhammad, AZAM Sikander, HUSSAIN Safdar, AYAZ KHAN Saleem, ZAHEER Ali, KITYK Iwan, MUHAMMAD Shabbir, AL-SEHEMI Abdullah G.: Specific Features of Structural, Electronic, Optical and Elastic Properties of the Cubic Calcium Pyroniobate Ca2Nb2O7 Crystals, Physica B-Condensed Matter, Vol.545, s. 69-75, 2018;
 • POPŁAWSKI Tomasz, CAŁUS Sylwia, CHABECKI Piotr: Stanowisko pomiarowe do badań superkondensatorów, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 157-160, 2018;
 • OLESIAK Krzysztof: Sterowanie i diagnostyka serwonapędu prądu przemiennego dla wybranych trybów pracy, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 235-237, 2018;
 • CHABECKI Piotr, IVASHCHYSHYN Fedir, BORDUN Ihor: Study of Efficiency of Tribo-Electrostatic Separation of Finely Dispersed Carbon Powders, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 60-62, 2018;
 • DENG Guowei, CHUN Xiang, LI Zhonghui, ZHANG Xiaoling, YANG Youzhe, HUO Fuyang, ZHANG Guilan, FEDORCHUK A., KITYK Iwan: Synthesis and Features of Nonlinear Optical Switches Based on Dithienylethene Unit, Tetrahedron Letters, Vol.59 Iss.37, s. 3448-3452, 2018;
 • LIU Jialei, ZHANG Maolin, GAO Wu, FEDORCHUK A., KITYK Iwan: Synthesis and Nonlinear Optical Properties of Novel Conjugated Small Molecules Based on Indole Donor, Journal of Molecular Structure, Vol.1165, s. 223-227, 2018;
 • GĄSIORSKI Paweł, MATUSIEWICZ Marek, GONDEK Ewa, UCHACZ Tomasz, WOJTASIK Katarzyna, DANEL Andrzej, SHCHUR Yaroslav, KITYK Andriy: Synthesis and Spectral Properties of Halogen Methyl-Phenyl-Pyrazoloquinoxaline Fluorescence Dyes: Experiment and DFT/TDDFT Calculations, Journal of Luminescence, Vol.198, s. 370-377, 2018;
 • GĄSIORSKI Paweł, MATUSIEWICZ Marek, GONDEK Ewa, UCHACZ Tomasz, WOJTASIK Katarzyna, DANEL Andrzej, SHCHUR Yaroslav, KITYK Andriy: Synthesis and Spectral Properties of Methyl-Phenyl Pyrazoloquinoxaline Fluorescence Emitters: Experiment and DFT/TDDFT Calculations, Optical Materials, Vol.75, s. 719-726, 2018;
 • SLYVKA Yu., FEDORCHUK A., GORESHNIK E., LAKSHMINARAYANA Gandham, KITYK Iwan, CZAJA Paweł, MYS'KIV M. G.: Synthesis, Structural and NLO Properties of the Novel Copper(I) p-Toluenesulfonate π-Complex with 1-Allyloxybenzotriazole, Chemical Physics Letters,Vol.694, s. 112–119, 2018;
 • KHYZHUN Oleg Y., BABIZHETSKYY Volodymyr S., KITYK Iwan, MYRONCHUK Galina Leonidivna, JĘDRYKA Jarosław, LAKSHMINARAYANA Gandham, LEVYTSKYY Volodymyr O., TSISAR Oksana V., PISKACH Lyudmila V., PARASYUK Oleg V., EL-NAGGAR A.M., ALBASSAM A.A., PIASECKI Michał: Thallium Indium Germanium Sulphide (TlInGe2S6) as Efficient Material for Nonlinear Optical Application, Journal of Alloys and Compounds, Vol.735, s. 1694-1702, 2018;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, JAKUBAS Adam: The Concept of a Textronic System Limiting Bacterial Growth, IEEE, (2018 Progress in Applied Electrical Engineering), 2018;
 • JABŁOŃSKI Paweł, KUSIAK Dariusz, PIĄTEK Zygmunt, SZCZEGIELNIAK Tomasz: The Effect of Busbar Shape and Arrangement on Currents and Power Losses in 3-Phase Busducts with Two Busbars Per Phase, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 41-44, 2018;
 • SZCZYGŁOWSKI Jan: The Effect of Material Structure on the Formalism of the Bertotti Energy Losses Model, Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopism, Vol.69, nr 6, s. 467-469, 2018;
 • DUDEK Grzegorz, GAWLAK Anna, KORNATKA Mirosław, SZKUTNIK Jerzy: The Method of Detecting Illegal Electricity Consumption Using the AMI System, Mat. Konf.: IEEE, 15th International Conference on the European Energy Market, 2018;
 • WYCZÓŁKOWSKI Rafał, WYLECIAŁ Tomasz, GAŁA Marek: The Possibility of Simplified Modelling of Radiation Heat Transfer within a Steel Porous Charge, MATEC Web of Conferences, Vol.240, (XI International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer), 2018;
 • GAWLAK Anna, SĘPEK Maria: The Use of Modern Metering and Billing Systems to Increase the Efficiency of Electricity Distribution in the Distribution Network, Mat. Konf.: IEEE, 15th International Conference on the European Energy Market, 2018;
 • SOLTANI Alireza, TAGHARTAPEH Mohammad Ramezani, BEZI JAVAN Masoud, MAHON Peter J., AZMOODEH Zivar, TAZIKEH LEMESKI E., KITYK Iwan: Theoretical Studies of Hydrazine Detection by Pure and Al Defected MgO Nanotubes, Physica E-Low-Dimensional Systems and Nanostructures, Vol.97, s. 239-249, 2018;
 • CZABAN Andriy, SZAFRANIEC Andrzej, LIS Marek, LEVONIUK Vitaliy, LYSIAK Heorgiy, FIGURA Radosław: Transient Processes Analysis in a Part of an Power Grid during a Automatic Reclosing Cycle, Control of Power Systems 2018 (red.) BELAN Anton, ELESCHOVA Żaneta Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, Mat. Konf.: 13th International Conference Control of Power Systems, s. 43-48, 2018;
 • NAJGEBAUER Mariusz, GRYŚ Sławomir, HIERGEIST Robert: Uncertainty of Hysteresis Loop Measurements in Magnetic Materials, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59,(L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 149-152, 2018;
 • GĄSIORSKI Aleksander, NAWARA Piotr, POSYŁEK Zdzisław: Urządzenie do badania topliwości popiołu węgla kamiennego metodą rurową, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 111-113, 2018.
 • OLSZEWSKA Dominika, PRAUZNER Tomasz, KRUPA Piotr, PTAK Paweł: Use of Modern Information Technology in Microbiological Laboratory Society. Integration. Education, Vol.5, (International Scientific Conference on Society, Integration, Education 2018), s. 380-389, 2018;
 • BEREŹNICKI Michał, JABŁOŃSKI Paweł, NAJGEBAUER Mariusz: Using Measured Hysteresis Loop Family in Calculating the Eddy Current Losses, IEEE (2018 Progress in Applied Electrical Engineering), 2018;
 • OŹGA Katarzyna: UV-Laser Induced Birefringence in Olygoetheracrylate Photopolymers, Optics and Laser Technology, Vol.98, s. 404-408, 2018;
 • LAKSHMINARAYANA Gandham, BAKI S. O., SAYYED M. I., DONG M. G., LIRA A., NOOR A.S. M., KITYK Iwan, MAHDI M. A.: Vibrational, Thermal Features, and Photon Attenuation Coefficients Evaluation for TeO2-B2O3-BaO-ZnO-Na2O-Er2O3-Pr6O11 Glasses as Gamma-Rays Shielding Materials, Journal of Non-Crystalline Solids, Vol.481, s. 568-578, 2018;
 • KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt: Wizualizacja pola magnetycznego cienkiego przewodu o skończonej długości (Visualisation of the Magnetic Field of a Thin Wire with a Finite Lenght), Politechnika Śląska, Mat. Konf.: XLI Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, s. 29-30, 2018;
 • KUSIAK Dariusz, SZCZEGIELNIAK Tomasz, PIĄTEK Zygmunt: Wizualizacja pola magnetycznego przewodu taśmowego o skończonej długości, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.93, s. 109-120, 2018;
 • JAKUBAS Adam, DĄBROWSKI Rafał: Wpływ zastosowania różnego rodzaju osnowy w materiałach kompozytowych na ich właściwości magnetyczne, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59,(L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 65-68, 2018;
 • BOROWIK Piotr” Wybrane metody pomiarowe parametrów linii opóźniających z akustyczną falą powierzchniową, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 2, s. 92-95, 2018;
 • SAWICKI Antoni: Wybrane zagadnienia diagnostyki imitatorów łuku spawalniczego, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 169-174, 2018;
 • ŁADA-TONDYRA Ewa, JAKUBAS Adam: Wybrane zastosowania nowoczesnych systemów tekstronicznych, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 210-212, 2018
 • KIEŁBASA Paweł, DRÓŻDŻ Tomasz, ZAGÓRDA Mirosław, KURPASKA Sławomir, POSYŁEK Zdzisław: Wykorzystanie tensometrii oporowej do przestrzennej identyfikacji zróżnicowania wybranych właściwości gruntu, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 170-173, 2018;
 • SWADOWSKI Maciej, ZYGOŃ Krzysztof, JĄDERKO Andrzej: Wysokoczęstotliwościowy przekształtnik z obwodami rezonansowymi pracującymi z wielokrotnością częstotliwości przekształtnika na przykładzie zastosowania w nagrzewnicach indukcyjnych, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 5, s. 143-146, 2018;
 • ANTONY Albin, POORNESH P., KITYK Iwan, OŹGA Katarzyna, JĘDRYKA Jarosław, RAKUS Piotr, WOJCIECHOWSKI Artur: XPS, Raman and Photoluminescence Studies on Formation of Defects in Cu:ZnO Thin Films and its Role in Nonlinear Optical Features, Laser Physics, 2018;
 • CZABAN Andriy, LIS Marek, Zastosowanie formalizmu Hamiltona do modelowania układów energetycznych z silnikami synchronicznymi o podatnej transmisji ruchu, Przegląd Elektrotechniczny R.94, nr 1, s. 21-24, 2018;
 • DUDZIK Sebastian, SOCHACKA Olga: Zastosowanie metod progowania lokalnego do wykrywania defektów z użyciem termografii aktywnej, Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej nr 59, (L Międzyuczelniana Konferencja Metrologów), s. 43-46, 2018;
 • JAKUBIEC Beata: Zastosowanie regulatora rozmytego w układzie sterowania manipulatora, Mat. Konf.: XXVIII Sympozjum Środowiskowe PTZE Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Medycynie, s. 134-135, 2018
 • KUSIAK Dariusz: Znaczenie wpływu odległości między przewodami na pole magnetyczne trójfazowego jednobiegunowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, Iss.93, s. 121-130, 2018;

PATENTY

 • CHUDZIK Stanisław, DUDZIK Sebastian: Stanowisko do bezdotykowego wykrywania defektów struktury badanego przedmiotu, zwłaszcza wygarbowanych skór naturalnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01N 21/88 (2006.01), G01N 25/72 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 229341 B1. Zgłosz. nr 417565 z dn. 12.06.2016. Opubl. 31.07.2018 WUP 07/18, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, s. 4, 2018;
 • CHUDZIK Stanisław, DUDZIK Sebastian: Stanowisko do bezdotykowego wykrywania defektów struktury badanego przedmiotu, zwłaszcza wygarbowanych skór naturalnych. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01N 21/88 (2006.01), G01N 25/72 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 229340 B1. Zgłosz. nr 417564 z dn. 12.06.2016. Opubl. 31.07.2018 WUP 07/18, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, s. 4, 2018;
 • PLUTA Wojciech, RYGAŁ Roman, ŻUREK Stanisław: Układ do pomiaru napięcia przemiennego z separacją galwaniczną. Politechnika Częstochowska, Częstochowa. Int.Cl.: G01R 15/18 (2006.01). Rzeczpospolita Polska. Opis patentowy. PL 229896 B1. Zgłosz. nr 420750 z dn. 06.03.2017. Opubl. 28.09.2018 WUP 09/18, Warszawa: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, s. 4, 2018;
 • KAPUSTIANIK V.B., ELIJASEVSKIJ Jurij Igorovic, SEMAK Svitlana Igorivna, KITYK Iwan: Visokocastotnij p'ezoelektricnij peretvorjuvac gigagercovogo diapazonu. L'vivs'kij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka. Int.Cl.: H04R 17/00, H04R 17/10 (2006.01), G01N 29/12 (2006.01). Ukraina. Opis patentowy. UA 124018 U. Zgłosz. nr u 2017 11211 z dn. 16.11.2017. Opubl. 12.03.2018 Biul. no 5, Kijów: Derzavna Sluzba Intelektual'noi Vlasnosti Ukraini, s. 6, 2018;
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.