Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Absolwenci naszego Wydziału po ukończeniu studiów mogą uzyskać atrakcyjną pracę, są cenionymi i poszukiwanymi specjalistami.

KIERUNKI STUDIÓW NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM:

Wydział Elektryczny posiada akredytację FEANI (Federacja Europejskich Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich) na kierunku Elektrotechnika, co pozwala jego absolwentom ubiegać się o zawodowy tytuł inżyniera europejskiego EUR ING, honorowany (bez dodatkowej nostryfikacji) w krajach Unii Europejskiej oraz niektórych innych krajach świata.Plany studiów na Wydziale Elektrycznym są systematycznie modernizowane i dostosowywane do wymagań współczesnego rynku pracy. Prowadzona jest wymiana studentów z uczelniami europejskimi w ramach programu SOCRATES-ERASMUS. Studenci mają możliwość działania w ramach studenckich organizacji naukowych, kulturalnych i sportowych. Europejski system transferu punktów (ECTS) umożliwia kontynuację studiów na uczelniach za granicą.

Zapraszamy i zachęcamy do studiowania na naszym Wydziale na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych!

Dr hab. inż. Katarzyna Oźga, prof. PCz.
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej


TRWA REKRUTACJA DO PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

Około 600 stypendiów pomostowych na pierwszy rok studiów czeka na ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Stypendia pomostowe w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy. Aplikacja on-line otwarta jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 roku.

„Stypendia Pomostowe” to rozbudowany program stypendialny dla studentów na pierwszy rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1688 zł brutto), którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w uczelniach publicznych. Poza tym osoby aplikujące o stypendium muszą spełniać jeden z czterech warunków:

  • pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR,
  • lub być finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej,
  • lub pochodzić z rodziny wielodzietnej,
  • albo być wychowankami rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka,
  • lub mieć rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie.

Rekrutacja do programu przebiega on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.

W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, przyznano ponad 22 700 różnego rodzaju stypendiów, w tym ponad 16 100 na pierwszy rok studiów. Partnerami programu są obecnie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, a także koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Na realizację siedemnastu edycji programu Partnerzy przeznaczyli ponad 110 milionów zł.

Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów (PDF)

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.