Jak zostać studentem Wydziału Elektrycznego

KROK 1

Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), dostępnym pod adresem https://rekrutacja.pcz.pl

KROK 2

Uzupełnij swoje dane osobowe, wskaż dokument uprawniający Cię do podjęcia studiów i wypełnij kwestionariusz ocen.
(Wprowadzone do systemu IRK oceny ze świadectwa maturalnego zostaną zweryfikowane z ocenami, które znajdują się w bazie Krajowego Rejestru Egzaminów Maturalnych lub z przekazanymi w późniejszym etapie rekrutacji dokumentami do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).

KROK 3

Wybierz kierunek studiów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, w oparciu o przebieg dotychczasowej edukacji, weryfikuje czy kandydat może podjąć studia na wybranym kierunku.

KROK 4

Dokonaj opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł za każdy wybrany kierunek studiów na podany w systemie IRK numer rachunku bankowego (inny dla każdego kandydata). Pamiętaj o wpisaniu w opisie przelewu IDENTYFIKATORA WPŁATY, który jest generowany na blankiecie przelewu w systemie IRK!

Po odnotowaniu Twojej wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym.

UWAGA! Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej tak, by twoja wpłata mogła ukazać się w systemie IRK przed upływem terminu zapisów, tj. do 12.09.2019 r.

Jeśli dokonałeś wpłaty, a po upływie trzech dni nie została ona odnotowana w systemie IRK, załącz potwierdzenie dokonania opłaty do systemu IRK lub przynieś osobiście do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

KROK 5

Wydrukuj podany w systemie IRK kwestionariusz osobowy podpisz i złóż razem z kompletem wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach i miejscu jej dyżurowania.

Dokumenty możesz również przesłać:

  1. pocztą, najlepiej za potwierdzeniem odbioru. Pamiętaj, że liczy się data wpływu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

    Dokumenty, które przesyłasz muszą być kompletne i poprawnie wypełnione!

    Drogą pocztową przyjmujemy kserokopie dokumentów (świadectwo, dyplom, dowód osobisty) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający dany dokument.

  2. Elektronicznie za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydata IRK.

    W przypadku złożenia dokumentów elektronicznie, po przyjęciu na studia, będziesz zobowiązany do okazania oryginałów wymaganych dokumentów zanim odbierzesz indeks i legitymację elektroniczną.

KROK 6

Dokumenty musisz złożyć do 12.09.2019 r.

Brak dostarczenia dokumentów w wyznaczonym terminie skutkuje nieprzyjęciem na studia.

KROK 7

W dniu 15.02.2019 r. zostaną ogłoszone listy osób przyjętych na studia w roku akademickim 2018/2019.

KROK 8

W ciągu 14 dni od ogłoszenia listy osób przyjętych Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wyślą do Ciebie pisemną decyzję dotyczącą przyjęcia na studia.

KROK 9

W systemie IRK wczytaj zdjęcie na potrzeby Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

KROK 10

Po procesie immatrykulacji (w drugiej połowie września) będziesz mógł zalogować się i zapoznać z systemem USOSweb, który jest dostępny pod adresem https://usosweb.pcz.pl - logując się użyj nazwy użytkownika i hasła takiego jak w systemie IRK.

KROK 11

Dokonaj opłaty za legitymację oraz indeks na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

KROK 12

Dokonaj opłaty za czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych) na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 17
42-200 Częstochowa
sala F120 (I piętro)

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 34 32 50 854 (w godzinach funkcjonowania komisji)
tel. +48 579 516 422 - sekretarz WKR (w godzinach funkcjonowania komisji)

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.