1. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK.
  2. Kandydaci na studia I stopnia - kserokopia świadectwa maturalnego, poświadczona przez Komisję Rekrutacyjną Wydziału Elektrycznego.
  3. Kandydaci na studia II stopnia - kserokopia dyplomu ukończenia studiów wraz z kserokopia suplementu, a w przypadku braku suplementu kserokopia indeksu, poświadczone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną Politechniki Częstochowskiej.
  4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  5. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35 x 45 mm; na odwrocie każdego zdjęcia należy podać nr pesel, nazwisko i imię oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania).
  6. Opłata za wydanie legitymacji w wysokości 17 zł oraz za wydanie indeksu w wysokości 4 zł płatne dwoma oddzielnymi przelewami na podany w systemie USOSweb numer Twojego indywidualnego rachunku bankowego.

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.