Kapituła Nagrody ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.

Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę, spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6 - należy przesłać do siedziby Zarządu Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca czerwca 2018 roku z dopiskiem „Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.

Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym: http://wimii.pcz.czest.pl/pl/badania/stowarzyszenia-naukowe (zakładka: Stowarzyszenia Naukowe/PTMTS)

Załączniki

  1. Skład Kapituły Nagrody im. Profesora Bogdana Skalmierskiego w roku 2017-2018
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Regulamin Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

W dniu 5.06.2018 r o godzinie 12.00 w sali E1 odbędzie się spotkanie dot. działania firmy Asten Group dla studentów oraz pracowników WE PCz.

Serdecznie zapraszamy

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

  1. Składanie wniosków o granty – do dnia 19 czerwca 2018 r. w Biurze Dziekana ds. Nauki WE (pokój B110, p. Ewelina Szymczykiewicz).
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 26 czerwca 2018 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu – 27 czerwca 2018r.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
na Wydziale Elektrycznym PCz
2.
Wzór wniosku o przyznanie grantu wydziałowego dla młodego naukowca lub uczestnika studiów doktoranckich

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.