Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
20 marca 2018 roku o godzinie 12.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe, na którym
dr inż. Janusz Baran oraz dr inż. Andrzej Jąderko pracownicy Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej przedstawią referat pt.:

„Sterowanie turbiną wiatrową z odtwarzaniem momentu aerodynamicznego”

W referacie przedstawiono układ sterowania turbiną wiatrową o regulowanej prędkości obrotowej i stałym kącie ustawienia łopat z rozszerzonym estymatorem stanu zastosowanym do odtwarzania momentu aerodynamicznego i prędkości obrotowej turbiny. Estymacja momentu aerodynamicznego umożliwia zadawanie optymalnego momentu generatora i obliczenie efektywnej prędkości wiatru niezbędnej do ustalenia optymalnej prędkości obrotowej generatora. Pokazano wyniki badań symulacyjnych dla skokowego profilu zmienności wiatru, a także dla profilu wiatru ze składową losową. Przeprowadzono również analizę porównawczą sprawności aerodynamicznej turbiny przy zastosowaniu sterowania standardowego i modelu jednomasowego z proponowanym układem regulacji z zastosowaniem rozszerzonego obserwatora stanu i dwumasowym modelem turbiny.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.