Fundacja Akademicka NA PROGU serdecznie zachęca do skorzystania z kursu języka włoskiego.
Nowa grupa osób początkujących - STARTER - rusza już w październiku.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się we wtorek 15 października 2019 roku o godzinie 16:30
w auli Duszpasterstwa Akademickiego Emaus (ul. Kilińskiego 132, Częstochowa).

Koszt:

 • Studenci: 100 zł (za semestr nauki)
 • Pozostałe osoby: 200 zł (za semestr nauki)

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu po 60 minut.
Więcej informacji na plakacie.
Zapraszamy!

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

serdecznie zaprasza na

Wydziałową Inaugurację
Roku Akademickiego 2019/2020

Uroczystość odbędzie się 4 października 2019 r.
o godzinie 10:00 w auli Wydziału Elektrycznego
przy al. Armii Krajowej 17


Program uroczystości:

 1. Otwarcie uroczystości.
 2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Elektrycznego.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Immatrykulacja.
 5. Wykład inauguracyjny pt. „Drony. Historia, zastosowania, przyszłość.” wygłosi dr hab. inż. Sebastian Dudzik, prof. PCz.

Projekt będzie realizowany przez okres 24 miesięcy, na Wydziale Elektrycznym PCz, przez zespół młodych naukowców i doktorantów pod kierownictwem dr inż. Adama Jakubasa.

Budżet projektu wynosi 682 625,00 zł

Tematem projektu są prace badawczo-rozwojowe nad kompozytami metalowo-polimerowymi wykonanymi z rozdrobnionych materiałów recyklingowych i odpadowych. W ramach tych prac skoncentrowano się na dwóch obszarach: kompozytowych materiałach miękkich magnetycznie i kompozytowych materiałach ekranujących pole elektromagnetyczne. Wskazane obszary są rozwinięciem głównego zagadnienia jakim jest zagospodarowanie wysokojakościowych, poprodukcyjnych materiałów odpadowych dostępnych w postaci metalowych pyłów, proszków i wiórów oraz wszelkiego rodzaju odpadów z polimerów termoplastycznych.

Współczesny przemysł poszukuje nowych materiałów funkcjonalnych o takich samych lub lepszych właściwościach użytkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu obciążenia dla środowiska naturalnego. Grupa innowacyjnych materiałów jakimi są kompozyty, stanowiące połączenie komponentów o różnych i uzupełniających się wzajemnie właściwościach oraz odpowiednia technologia ich wytwarzania wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Przeprowadzone już badania wskazują na możliwość zastosowania opracowanego na WE PCz sposobu wytwarzania kompozytu metal/polimer do konstrukcji rdzeni SMC oraz paneli i obudów ekranujących pole elektromagnetyczne. Proponowane prace B+R mają na celu rozwinięcie tej koncepcji oraz doprowadzenie do transferu rezultatów projektu do gospodarki.

Zadania przewidziane w projekcie obejmują wykonane:

 • badań właściwości fizycznych i chemicznych surowców pozyskanych od przedsiębiorstw deklarujących współpracę (w tym segregacje i oczyszczenie);
 • przygotowanie mieszanin metalowo-polimerowych stanowiących bazę do wykonania kompozytów;
 • opracowanie modeli i przeprowadzenie badań symulacyjnych; przygotowanie i dokładne zbadanie właściwości elektrycznych, magnetycznych i mechanicznych próbek kompozytów o dedykowanym zastosowaniu;
 • testy prototypów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych;
 • przygotowanie dokumentacji technologicznej.

Do konkursu zostało zgłoszonych 230 wnioski. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymały 42 projekty, których łączna kwota finansowania wynosi 58 989 226,57 zł.

Zapraszamy do udziału w branżowym wydarzeniu skierowanym dla profesjonalistów!

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października 2019 roku w Sosnowcu, będą miejscem dającym możliwość nawiązania wartościowych kontaktów, wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.