Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
28 maja 2019 roku o godzinie 12:00
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym
Dr inż. Tomasz Szczegielniak przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:

„Analiza sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperaturowego w jednobiegunowych torach wielkoprądowych”

Analiza sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperaturowego w torach wielkoprądowych ma istotne znaczenie praktyczne gdyż umożliwia poprawne zaprojektowanie mniej lub bardziej złożonych układów szynoprzewodów.

Prelegent opracował analityczną oraz analityczno-numeryczną metodę rozkładu temperatury w rurowych ekranowanych i nieekranowanych torach wielkoprądowych z jednoczesną oceną ilościową wpływu zjawisk naskórkowości i zbliżenia na wartość temperatury dla częstotliwości przemysłowej prądów fazowych. Przykładowe obliczenia temperatury prezentowane przez prelegenta wykonane zostały dla wybranych typów szynoprzewodów produkowany przez firmę Holduct z Mysłowic. Ponadto prelegent dokonał weryfikacji pomiarowej oraz porównał wyniki obliczeń temperatury z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych z zastosowaniem pakietu COMSOL.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
28 maja 2018 roku o godzinie 11.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym
Dr inż. Dariusz Kusiak przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:

„Impedancje własne i wzajemne oraz pole magnetyczne trójfazowych szynoprzewodów prostokątnych”

Połączenia elektryczne pomiędzy głównymi urządzeniami i aparatami stacji elektroenergetycznych, przewodzące prąd o znacznych wartościach, wykonuje się przeważnie za pomocą mocowanych na izolatorach wsporczych gołych przewodów aluminiowych lub miedzianych nazywanych przewodami szynowymi lub szynami.

Prelegent opracował wyznaczanie impedancji własnych i wzajemnych trójfazowych prostokątnych szynoprzewodów oraz pola magnetycznego w ich otoczeniu metodami analitycznymi, analityczno-numerycznymi oraz numerycznymi. Impedancje te uwzględniają zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Uzyskano wzory analityczne oraz algorytmy numeryczne określające te wielkości. Ponadto zostały przeprowadzone pomiary sprawdzające na wybranych szynoprzewodach produkowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i omówiony cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna oraz organizacyjna.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju, z uwagi na Dzień Otwarty Funduszy Europejskich ogłasza, że w dniu 10.05.2019 r. od godziny 9:00 do 14:00 obowiązywać będą godziny rektorskie dla studentów wszystkich wydziałów.

Dziekan
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza
16 maja 2019 roku o godz. 13.30
do Sali Rady Wydziału Elektrycznego

na spotkanie informacyjne, na którym przedstawiciel firmy ELQ S. A.
przedstawi charakterystykę spółki.

ELQ S.A. to GRUPA KAPITAŁOWA,

która od ponad 40 lat produkuje stacje transformatorowe. W zeszłym roku tylko do farm PV wyprodukowała prawie 190 stacji transformatorowych, a w roku 2019 planuje wyprodukować ich ok. 450-500 szt. Firma współpracuje ze wszystkimi rejonami dystrybucyjnymi wszystkich koncernów energetycznych w Polsce, co sprawia że produkowane przez spółkę stacje są w pełni dostosowane do oczekiwań OSD. Dzięki temu czas produkcji jest najkrótszy w Polsce i wynosi 8-9 tygodni. Rozpoczęte przez spółkę działania zmierzają do skrócenia tego czasu do 6 tygodni – co będzie ewenementem na skalę całej Unii Europejskiej. Grupa kapitałowa jest największą firmą wykonawczą w Polsce z możliwościami budowy prawie 300 MW rocznie.

W związku z dynamicznym rozwojem firmy, spółka poszukuje kilku kreatywnych studentów ostatniego roku Wydziału Elektrycznego, którzy chcieliby pracować w dynamicznie rozwijającej się firmie produkcyjno-usługowej sektora OZE.

Poszukiwane są osoby na stanowiska:

  • Project Manager ( nadzór nad budową farm pv, farm wiatrowych, ofertowanie, rozliczanie, controlling)
  • Controlling jakości produkcji, controlling półproduktów i urządzeń gotowych
  • Monter urządzeń elektro-energetycznych w stacjach transformatorowych
  • Serwisant - monter ( praca na miejscu i w terenie )
  • inne stanowiska

Dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz
Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej rady Samorządu Studentów Politechniki Częstochowskiej, w związku ze świętami Wielkanocnymi, ustanawia w dniu 18 kwietnia 2019r. godziny rektorskiej dla wszystkich wydziałów.

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.