Uprzejmie informuję, że w dniu 19.02.2019 roku w Auli Wydziału Zarządzania odbędzie się szkolenie dedykowane promotorom oraz pracownikom administracji (wspierającym pracę promotorów, posiadających uprawnienia w systemie JSA Biuro Zleceń) Politechniki Częstochowskiej z zakresu Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA). Szkolenie odbędzie się w godzinach od 10:00-14:00. Ponadto informuje, że w ww. godzinach JM Rektor ustanowił godziny rektorskie.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami obsługi Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Na szkoleniu uczestnicy poznają:

  • obsługę interfejsu JSA,
  • proces dodawania i badania pracy,
  • manipulacje na tekście wprowadzane przez studentów, pozwalające obejść systemy antyplagiatowe

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ


zawiadamiają o
PUBLICZNEJ OBRONIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra inż. Michała Bereźnickiego

która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 roku o godzinie 12:00
w auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej,
w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 17

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Wpływ zjawiska histerezy magnetycznej na straty wiroprądowe w materiałach magnetycznie miękkich

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Jabłoński, prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Promotor pomocniczy:
dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, prof. PCz – Politechnika Częstochowska

Recenzenci:
dr hab. inż. Dorota Stachowiak – Politechnika Poznańska
dr hab. inż. Andrzej Kapłon, prof. PŚk – Politechnika Świętokrzyska

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w czytelni biblioteki głównej Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 36.

Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej: https://el.pcz.pl/pl/wydzial/stopnie-i-tytuly-naukowe.

W dniu 17.12.2018. na spotkaniu Oddziału Zagłębiowskiego SEP w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbyła się ceremonia wręczenia Dyplomu Złotego Pióra Śląskich nr 12 przyznanego Antoniemu Sawickiemu wyróżniającemu się autorowi cyklu artykułów publikowanych na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych.
Pracownik naszego Wydziału Elektrycznego profesor A. Sawicki jest autorem i współautorem prawie 290 publikacji, w tym aż 12,5% z nich ukazało się w ŚWE. Szczególne zainteresowanie wśród czytelników wywołuje jego najnowszy cykl artykułów zatytułowany „Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie”. Autor poddał w nich analizie wpływ różnych czynników: historycznych, politycznych, ekonomicznych, religijnych, edukacyjnych, technicznych itd. na współczesny wzorzec kulturowy inżyniera.

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
15 stycznia 2019 roku o godzinie 12.15
do auli Wydziału Elektrycznego

na seminarium naukowe, na którym
mgr inż. Artur Cywiński
wygłosi referat prezentujący koncepcję planowanej rozprawy doktorskiej i dotychczasowe osiągnięcia naukowe

„Modelowanie rozkładu prądów
w wielowiązkowych liniach kablowych”

Wzrastające zapotrzebowanie na moc w zakładach przemysłowych wymaga stosowania torów prądowych o znacznej obciążalności ciągłej i prądowej, co może być zrealizowane za pomocą wielowiązkowych linii kablowych. W tego typu systemach zasilających częsta jest sytuacja, w której występuje nierównomierne obciążenie żył na skutek zjawisk zbliżenia i naskórkowości. Analityczny opis zjawisk jest skomplikowany, dlatego w praktyce inżynierskiej często stosuje się modelowanie numeryczne oparte na metodzie elementów skończonych.

W ramach realizowanej rozprawy planowane jest podjęcie badań ukierunkowanych na rozwiązanie dwóch problemów:
- numeryczne modelowanie rozkładu prądów w wielowiązkowych liniach kablowych z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania ANSYS. Efekty od zjawisk zbliżenia i naskórkowości zostaną uwzględnione w analizie poprzez sprzężone obliczenia wielkości elektromagnetycznych i cieplnych;
- opracowanie algorytmu, którego celem będzie optymalizacja przestrzennego ułożenia kabli wielowiązkowych w układzie trójfazowym. W tym celu wykorzystana zostanie wybrana procedura optymalizacyjna wykorzystująca techniki „sztucznej inteligencji” oraz uproszczona metoda wyznaczania strat mocy w układzie trójfazowym, opisana w pracy L. Zhang et al., Determination of total resistive loss in a multiple circuit, three-phase cable system, IEEE Trans. Deliv. 26 (2011) 1939-1945.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej na wniosek Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Politechniki Częstochowskiej ogłasza, że w dniach 3 i 4 stycznia 2019 roku obowiązywać będą godziny rektorskie.

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.