Uprzejmie informuję, iż w związku z Juwenaliami Politechniki Częstochowskiej oraz na prośbę Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Politechniki Częstochowskiej inż. Andrzeja Matuszczyka, a także z polecenia Prorektora ds. Nauczania prof. dr hab. inż. Tomasza Popławskiego, Wydział Elektryczny Politechniki Częstochowskiej z okazji Dni Wiosny Studentów w dniach 17 - 20 maja 2017 r. będzie zamykany o godzinie 16.00 ze względów bezpieczeństwa mienia Politechniki Częstochowskiej oraz uczestników przyszłych Juwenaliów.

Po godzinie 16.00 w w/w dniach na teren Wydziału Elektrycznego nie będą wpuszczani żadni studenci z wyjątkiem osób posiadających identyfikatory.

Proszę o zastosowanie się do powyższego komunikatu i opuszczenie w dniach 17 - 20 maja 2017 r. budynku Wydziału Elektrycznego do godziny 16.00.

Z poważaniem
DZIEKAN
Wydziały Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz

Pobierz oryginał

Pragniemy uprzejmie poinformować, że Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił w kwietniu br. XV edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej. Tegoroczny konkurs został objęty honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina.

Duże zainteresowanie inicjatywą Urzędu Patentowego w latach ubiegłych i poziom merytoryczny zgłaszanych prac świadczą o tym, że tematyka związana z ochroną własności intelektualnej posiada bardzo duży potencjał jako perspektywiczne pole działalności młodej kadry naukowej, dostrzegającej szanse związane z rozwojem badań i dydaktyki w tym zakresie. W dotychczasowych edycjach konkursu nagrodzono łącznie 293 prace, spośród których wiele zostało opublikowanych, stanowiąc tym samym cenne źródło specjalistycznej wiedzy. Z satysfakcją należy również odnotować fakt, że laureaci konkursu uczestniczą w licznych sympozjach i konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wykładowców czy panelistów.

Ogłoszenie o konkursie wraz z regulaminem oraz z formularzem zgłoszeniowym, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl. Prace konkursowe będą przyjmowane do dnia 16 października 2017 r., a uroczystość wręczenia nagród planowana jest na grudzień br.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Urząd Patentowy równolegle organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Świąt pełnych radości
ciepła rodzinnego,
niepowtarzalnej atmosfery
w tych szczególnych dniach
oraz Wesołego Alleluja

życzą Władze Wydziału Elektrycznego

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020. Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.

Spotkanie odbędzie się 9 maja 2017 r. w Auli WE o godz. 10.00. Przewidywany czas - 15-20 min.

Prosimy wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych o udział w tym spotkaniu.

Władze Wydziału Elektrycznego

Ze względu na wybory przedstawiciela do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej i przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów WE PCz Rektor Politechniki Częstochowskiej ogłasza godziny rektorskie w dniu 04.04.2017 w godzinach od 10.00 - 12.00

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.