Niniejszym powołuję opiekunów studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w osobach nauczycieli akademickich:

 • dr inż. Iva Pavlova-Marciniak – kierunek Elektrotechnika
 • dr inz. Ewa Łada-Tondyra – kierunek Automatyka i Robotyka.

Kierownik Dydaktyczny
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
Dr inż. Andrzej Jąderko

Uwaga !!! Studenci I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków!!!


Obowiązkowe szkolenie BHP wszystkich studentów I roku 2019/2020:

(Będzie sprawdzana lista obecności)

 • Studia stacjonarne:
  Poniedziałek - 07.10.2019 r. godzina 15.00, Aula WE PCz
 • Studia niestacjonarne:
  Sobota – 05.10.2019 r. godzina 18.30, Aula WE PCz

Wykaz osób wpisanych na listę studentów I roku wraz z podziałem na grupy zajęciowe jest dostępny w gablocie przy dziekanacie Wydziału Elektrycznego oraz w gablocie z planem zajęć na korytarzu F

Dofinansowania dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów PCz - zmiany w programie Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Studenci oraz doktoranci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wysokość dofinansowania w roku 2019 wynosi:

 • do 1.000 złstrong> na semestr - dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
 • do 4.000 złstrong> - dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • do wysokości kosztów czesnegostrong> w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Od września br. wniosek o dofinasowanie można złożyć w wersji elektronicznej. W takim przypadku maksymalna kwota dodatku na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększona o 800 zł.

Więcej informacji na temat zmian w programie Aktywny Samorząd – moduł drugi znajdziecie Państwo na stronach:

Szczegółowe informacje o programie Aktywny Samorząd – moduł II można znaleźć pod adresem:http://mops.czestochowa.pl/mops2/formy-pomocy/osoby-niepelnosprawne-2/dofinansowanie-kosztow-nauki-na-poziomie-wyzszym/

W razie pytań dotyczących programu Aktywny Samorząd – moduł II można się kontaktować z mgr inż. Michałem Modławskim – pracownikiem Działu Nauczania

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.