W związku z centralizacją procesu wydawania dyplomów uprzejmie informujemy, iż absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy od 01.07.2021 r. mogą odebrać dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania od 1 września zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Przed odbiorem wyżej wymienionych dokumentów należy sprawdzić w USOSweb (zakładka "MÓJ USOSWEB") czy dyplom jest gotowy do odbioru.

Osoby, które mają problem z poruszaniem się proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Studentów pod numerem telefonu:

  • 34 32 50 155 - mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
  • 34 32 50 188 - mgr Joanna Szafran
  • 34 32 50 234 - mgr inż. Beata Kępska

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 30 czerwca 2021 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem na dotychczasowych zasadach w swoim Dziekanacie.

W nawiązaniu do Uchwały nr 27/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia uprzejmie informuję, że od 1 lipca br. wydawane dyplomy ukończenia studiów podlegają przepisom ustawy o dokumentach publicznych. Zgodnie z ww. Uchwałą wzór dyplomu nie zawiera fotografii absolwenta, tak jak to ma miejsce w przypadku wzorów dyplomów obowiązujących do 30 czerwca br.

W związku z powyższym, informujemy studentów przystępujących do egzaminu końcowego od 1 lipca br. o zmianie warunków otrzymania dyplomu polegającej na braku konieczności dostarczenia do Dziekanatu 4 sztuk aktualnych, jednakowych fotografii.

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIII edycji naszego konkursu, którego celem jest promocja autorów najlepszych prac naukowych oraz popularyzacja nowoczesnych metod analizy danych, dostępnych w oprogramowaniu Statistica.

Nagrody:

  1. dla autorów i promotorów prac: łącznie 10 000 zł
  2. dla wydziałów promujących zwycięskie prace: wybrane szkolenie zamknięte StatSoft dla pracowników

UWAGA! Przedłużyliśmy termin przesyłania prac do 30 września 2021.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Zapraszamy do aplikowania o stypendia w ramach siódmej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn", prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywyi firmę Intel.Mamy do rozdysponowania dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2021/2022, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branżytechnologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto). Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Aplikować można do 30 czerwca br.

Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w seminarium online „MATLAB na wyciągnięcie ręki” skierowanym do studentów i pracowników uczelni wyższych.

Podczas seminarium zaprezentowany zostanie ogólny workflow przetwarzania danych w MATLABie z uwzględnieniem dużych zbiorów danych Big Data oraz możliwości tworzenia niezależnych aplikacji. W drugiej części seminarium zostaną pokazane alternatywne drogi dostępu do zasobów MATLABa za pomocą narzędzi MATLAB Online, MATLAB Drive i MATLAB Mobile. Autor prezentacji przedstawi proces akwizycji i przetwarzania sygnałów zarejestrowanych za pomocą aplikacji MATLAB Mobile oraz wbudowanych w urządzenie mobilne wybranych czujników (akcelerometr, czujnik GPS). Dzięki zaprezentowanym przykładom uczestnicy spotkania poznają praktyczne sposoby zastosowania omawianych narzędzi.

Seminarium odbędzie się 2 czerwca 2021 r. (środa), w godz. od 10:00 do 11:30. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Program seminarium:

  • Przetwarzanie danych w MATLABie oraz wsparcie dla Big Data, prelegent Konrad Kolski – inżynier aplikacji ONT
  • MATLAB na wyciągnięcie ręki - alternatywne formy dostępu, prelegent Adam Pietrzyk – inżynier aplikacji ONT
  • Szkolenia online dla edukacji - wprowadzenie, prelegent Maurycy Menke – inżynier ds. wsparcia klientów edukacyjnych ONT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.ont.com.pl/wydarzenia

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.