Aktualności dla studentów Wydziału Elektrycznego

Informujemy, iż w dniu 29.02-01.03.2020 r. zajęcia z mgr inż. Olgą Sochacką zostały odwołane z powodu jej choroby.

3 marca 2020 r. w pawilonie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki przy Al. Armii Krajowej 21 odbędzie się „I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana”

Szczegóły i informacje:

Przydatne informacje dla osób, które chcą oddać krew: Inne informacje:

UWAGA , Studenci, którzy będą kontynuować pobieranie stypendium socjalnego (semestr letni) 2019/2020 a ich dochód czy stan rodziny nie uległ zmianie winni dostarczyć do Dziekanatu WE PCz Zał. 1.9 do Regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych. W przypadku: zmiany dochodu, śmierci czy urodzenia członka rodziny powinni złożyć wniosek o powtórne przeliczenie dochodu ( Zał. 1.7 do Regulaminu) w terminie do 29.02.2020 r. Wnioski o stypendium Rektora należy składać do 29.02.2020 r.


Informujemy studentów I roku 2019/2020 studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie), którzy będą odbywać zajęcia wyrównawcze ze względu na ukończone studia pierwszego stopnia (inżynierskie) na innych Uczelniach lub kierunkach studiów, iż w dniu 08.12.2019 r. (niedziela) o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Elektrycznego odbędzie się spotkanie z Kierownikiem Dydaktycznym WE PCz w sprawie ustalenia zakresu zajęć.


Obecność obowiązkowa.

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.