Aktualności dla studentów Wydziału Elektrycznego

Kapituła Nagrody ogłasza drugą edycję konkursu o Nagrodę Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego.

Wnioski konkursowe, zawierające wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz pracę, spełniającą wymagania regulaminu zawarte w punktach 1 i 6 - należy przesłać do siedziby Zarządu Oddziału PTMTS (42-201 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 73) lub PTETiS (42-201 Częstochowa, al. Armii Krajowej 17) w Częstochowie do końca czerwca 2018 roku z dopiskiem „Nagroda Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego”.

Regulamin nagrody oraz formularz zgłoszeniowy są umieszczone pod adresem internetowym: http://wimii.pcz.czest.pl/pl/badania/stowarzyszenia-naukowe (zakładka: Stowarzyszenia Naukowe/PTMTS)

Załączniki

  1. Skład Kapituły Nagrody im. Profesora Bogdana Skalmierskiego w roku 2017-2018
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Regulamin Regulamin Nagrody Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego

Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich

Ogólne regulacje dotyczące konkursu podane są w regulaminie konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (załącznik nr 1 do Uchwały nr 42/2016/2017 Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej z dnia 21.03.2017 r.)

Komisja konkursowa dokona oceny złożonych wniosków i przedstawi Dziekanowi listę rankingową.

Określa się następujący harmonogram konkursu:

  1. Składanie wniosków o granty – do dnia 19 czerwca 2018 r. w Biurze Dziekana ds. Nauki WE (pokój B110, p. Ewelina Szymczykiewicz).
  2. Ocena wniosków przez komisję konkursową – do 26 czerwca 2018 r.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu – 27 czerwca 2018r.

Uwaga: W kalkulacjach wniosków należy przewidzieć kwotę kosztów pośrednich w wysokości 19% od wszystkich wydatków z wyjątkiem aparatury badawczej.

Załączniki:
1. Regulamin konkursu na granty wydziałowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich
na Wydziale Elektrycznym PCz
2.
Wzór wniosku o przyznanie grantu wydziałowego dla młodego naukowca lub uczestnika studiów doktoranckich

W dniu 5.06.2018 r o godzinie 12.00 w sali E1 odbędzie się spotkanie dot. działania firmy Asten Group dla studentów oraz pracowników WE PCz.

Serdecznie zapraszamy

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.