W nawiązaniu do Uchwały nr 27/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia uprzejmie informuję, że od 1 lipca br. wydawane dyplomy ukończenia studiów podlegają przepisom ustawy o dokumentach publicznych. Zgodnie z ww. Uchwałą wzór dyplomu nie zawiera fotografii absolwenta, tak jak to ma miejsce w przypadku wzorów dyplomów obowiązujących do 30 czerwca br.

W związku z powyższym, informujemy studentów przystępujących do egzaminu końcowego od 1 lipca br. o zmianie warunków otrzymania dyplomu polegającej na braku konieczności dostarczenia do Dziekanatu 4 sztuk aktualnych, jednakowych fotografii.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.