Świadczenia dla studentów w roku akademickim 2021/2022

Student może ubiegać się o:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogę,
  4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego i drugiego stopnia, są przyznawane zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania świadczeń dla studentów studiów Politechniki Częstochowskiej - Zarządzenie nr 159/2021 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 02.07.2021 roku.

Wnioski o ww. świadczenia należy złożyć w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania
(wejście przez Dział Nauczania), ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa

Kontakt do Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania:

Dział Nauczania Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Katarzyna Cieślik-Pisula Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 34 325 01 55
Beata Kępska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel. 34 325 02 34
Joanna Szafran Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 34 325 01 88

Godziny przyjęcia interesantów:

poniedziałek 10.00 - 14.00
wtorek nieczynne
środa 10.00 - 14.00
czwartek 10.00 - 14.00
piątek 10.00 - 14.00

W związku z centralizacją stypendiów uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej w zakładce STUDENT -> "Pomoc materialna" pojawiły się zakładki opisujące wszystkie dostępne rodzaje świadczeń.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z warunkami i trybem składania wniosków:

Dotyczy to zarówno studentów i doktorantów:
KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW


W dniu 02.07.2021 r. Rektor wprowadza Zarządzeniem nr 159/2021 nowy Regulamin świadczeń dla studentów Politechniki Częstochowskiej, który będzie znajdował zastosowanie od roku akademickiego 2021/2022.
Wnioski o przyznanie świadczeń znajdują się w linku.

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora należy składać do dnia 30.09.2021 r. natomiast wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych do dnia 15.10.2021 r.

Dodatkowo nadmieniam, iż wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych na rok akademicki 2021/2022 (stypendia rektora, zapomogi, stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych) należy składać do Działu Nauczania Politechniki Częstochowskiej a nie jak do tej pory w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego PCz.

UWAGA !!!

Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości od semestru zimowego 2020/2021 i ich sytuacja materialna nie uległa zmianie zobowiązani są dostarczyć do właściwego Dziekanatu Wydziału oświadczenia o niezmienionej sytuacji materialnej (zgodnie z załącznikiem nr 1.9 do Regulaminu). Oświadczenie należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru. O terminie ważności złożenia oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. Niezłożenie wyżej wymienionego oświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego na semestr letni oraz wstrzymaniem wypłat stypendium.KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia z poprzedniego roku studiów:

STYPENDIUM REKTORA*

Termin składania wniosku do 28.02.2021 r.
Wniosek - Załącznik nr 1.5a, 1.5b, 1.5c lub/i 1.5d do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe, student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta uzyskane za poprzedni rok studiów(semestr letni 2019/2020 i semestr zimowy 2020/2021) Oryginał lub kserokopia dokumentu.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia przez studenta wykazane we wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.
* Wnioski o stypendium rektora mogą ubiegać się studenci, którzy rozpoczęli kształcenie na studiach pierwszego lub drugiego stopnia w semestrze letnim.

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021(semestr letni):

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

Termin składania wniosku - stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 28.02.2021r.
- zapomoga: w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia
Wniosek
STYPENDIUM SOCJALNE

- Załącznik nr 1.3 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr25/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Załącznik nr 1.4 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
ZAPOMOGA

- Załącznik nr 1.6 Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 30.09.2020roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Dokumenty:
- potwierdzające sytuację dochodową studenta - dotyczy stypendium socjalnego;
- orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy stypendium dla osób niepełnosprawnych
Oryginał lub kserokopia dokumentów.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.
UWAGA!

Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości od semestru zimowego 2020/2021 i ich sytuacja materialna nie uległa zmianie zobowiązani są dostarczyć do właściwego Dziekanatu Wydziału oświadczenia o niezmienionej sytuacji materialnej (zgodnie z załącznikiem nr 1.9 do Regulaminu).Oświadczenie należy składać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru. O terminie ważności złożenia oświadczenia decyduje data stempla pocztowego. Niezłożenie wyżej wymienionego oświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości wydania decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego na semestr letni oraz wstrzymaniem wypłat stypendium.KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.:

STYPENDIUM REKTORA

Termin składania wniosku do 30.09.2020 r.
Wniosek - Załącznik nr 1.5a,1.5b,1.5c lub/i 1.5d do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej;
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium rektora za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia naukowe/artystyczne/sportowe, student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia studenta uzyskane w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Oryginał lub kserokopia dokumentu.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia przez studenta wykazane we wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021:

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

Termin składania wniosku - stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 15.10.2020 r.strong>
- zapomoga: w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia
Data złożenia wniosku W przypadku złożenia wniosku w terminie do 30.09.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych: W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1.10.2020 r. do 15.10.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych:
Wniosek
STYPENDIUM SOCJALNE

- Załącznik nr 1.3 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Załącznik nr 1.4 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

ZAPOMOGA

- Załącznik nr 1.6 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej.
- Załącznik nr 1.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021 będzie można składać na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021. Regulamin jest w trakcie procedowania.
Informacja o terminie opublikowania nowego Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Uczelni.
Sposób składania wniosku Student składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami student powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Miejscem składania wniosków będzie Dziekanat właściwego Wydziału.
Dokumenty:
- potwierdzające sytuację dochodową studenta - dotyczy stypendium socjalnego;
- orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy stypendium dla osób niepełnosprawnych
Oryginał lub kserokopia dokumentów.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.
Oryginał lub kserokopia dokumentów.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez pracownika Dziekanatu „za zgodność z oryginałem”.


KOMUNIKAT DLA DOKTORANTÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 za osiągnięcia z okresu od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.:

STYPENDIUM REKTORA

Termin składania wniosku do 5.10.2020 r.
Wniosek - Załącznik nr 2.5 do Zasad przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku);
- Załącznik nr 2.2 do ww. Zasad przyznawania świadczeń (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednej dyscyplinie).
Miejsce składania wniosku Doktorant składa wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia w Dziekanacie właściwego Wydziału.
Dokumenty potwierdzające osiągnięcia doktoranta uzyskane w okresie od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. Oryginał lub kserokopia dokumentu.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez pracownika Dziekanatu „za zgodność z oryginałem”.

Wytyczne w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę w roku akademickim 2020/2021:

STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

Termin składania wniosku - stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 15.10.2020 r.
- zapomoga: w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia
Data złożenia wniosku W przypadku złożenia wniosku w terminie do 30.09.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych: W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1.10.2020 r. do 15.10.2020 r. należy dostarczyć dokumentację według poniższych wytycznych:
Wniosek
STYPENDIUM SOCJALNE

- Załącznik nr 2.3 do Zasad przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku);

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- Załącznik nr 2.4 Zasad przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskieji> (Zarządzenie nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku);
- Załącznik nr 2.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).

ZAPOMOGA

- Załącznik nr 2.6 Zasad przyznawania świadczeń dla doktorantów Politechniki Częstochowskiej, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Częstochowskiej (Zarządzenie nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku);
- Załącznik nr 2.2 do ww. Regulaminu (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku studiów).
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021 będzie można składać na formularzach stanowiących załączniki do Regulaminu obowiązującego od roku akademickiego 2020/2021. Regulamin jest w trakcie procedowania.
Informacja o terminie opublikowania nowego Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Uczelni.
Sposób składania wniosku Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innej instytucji świadczącej usługi kurierskie, za potwierdzeniem odbioru.
O terminie ważności złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami doktorant powinien przesłać na adres właściwego Dziekanatu Wydziału.
Miejscem składania wniosków będzie Dziekanat właściwego Wydziału.
Dokumenty:
- potwierdzające sytuację dochodową doktoranta - dotyczy stypendium socjalnego - orzeczenie o niepełnosprawności - dotyczy stypendium dla osób niepełnosprawnych
Oryginał lub kserokopia dokumentów.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez notariusza „za zgodność z oryginałem”.
Oryginał lub kserokopia dokumentów.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, dokumenty te muszą być poświadczone przez pracownika Dziekanatu „za zgodność z oryginałem”.

Zarządzenie Rektora Politechniki Częstochowskiej Nr 15/2020 z dnia 21.09.2020 w sprawie zmiany zapisów w Załączniku nr 1.1a oraz wprowadzenia Załącznika nr 2.1a do Zarządzenia nr 241/2019 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 20.09.2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania świadczeń dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia Polietchniki Częstochowskiej

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.