PRAKTYKI STUDENCKIE - Studia stacjonarne

Studenci studiów stacjonarnych I stopnia inżynierskich zobowiązani są zgodnie z programem nauczania odbyć praktykę kierunkową po IV semestrze w czasie przerwy wakacyjnej:

Na kierunku: ELEKTROTECHNIKA -6 tygodni (30 dni roboczych - 180 godzin)
Na kierunku: INFORMATYKA - 4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)
Na kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - 4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)
Na kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA -4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)

Student pobiera podanie (u Opiekuna ds. Praktyk lub na stronie internetowej Wydziału) i składa u Opiekuna ds. Praktyk po wypełnieniu i poświadczeniu przez zakład pracy.

Do zaliczenia semestru IV wymagany jest wpis w indeksie o odbyciu praktyki oraz „Dziennik praktyk”.

Podanie wraz z polisą (od nieszczęśliwych wypadków) o wystawienie porozumienia w sprawie organizacji praktyki kierunkowej należy złożyć u Opiekuna ds. Praktyk do 30 czerwca br. co najmniej 3 tygodnie przed terminem praktyki.

Osobą upoważnioną do wpisywania praktyk do indeksu jest Opiekun ds. Praktyk Pan dr TOMASZ KULEJ

UWAGA! Student musi być ubezpieczony od NW (nieszczęśliwych wypadków) na okres praktyki.


PRAKTYKI STUDENCKIE - Studia niestacjonarne

Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia inżynierskich zobowiązani są zgodnie z programem nauczania odbyć praktykę kierunkową po IV semestrze w czasie przerwy wakacyjnej:

Na kierunku: ELEKTROTECHNIKA - 6 tygodni (30 dni roboczych -180 godzin)
Na kierunku: INFORMATYKA - 4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)
Na kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA - 4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)
Na kierunku: AUTOMATYKA i ROBOTYKA - 4 tygodnie (20 dni roboczych -120 godzin)

Student pobiera podanie (u Opiekuna ds. Praktyk lub na stronie internetowej Wydziału) i składa u Opiekuna ds. Praktyk po wypełnieniu i poświadczeniu przez zakład pracy.

Do zaliczenia semestru IV wymagany jest wpis w indeksie o odbyciu praktyki oraz „Dziennik praktyk”.

Podanie wraz z polisą (od nieszczęśliwych wypadków) o wystawienie porozumienia w sprawie organizacji praktyki kierunkowej należy złożyć u Opiekuna ds. Praktyk do 30 czerwca br. co najmniej 3 tygodnie przed terminem praktyki.

Osobą upoważnioną do wpisywania praktyk do indeksu jest Opiekun ds. Praktyk Pan dr inż. Dariusz Kusiak

UWAGA! Student musi być ubezpieczony od NW (nieszczęśliwych wypadków) na okres praktyki.


Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.