Rok 2020

 1. dr hab. inż. Grzegorz Dudek, profesor uczelni - Drzewa klasyfikacyjne. Część 2 - implementacja w Matlabie i aplikacje
 2. dr hab. inż. Grzegorz Dudek, profesor uczelni - Drzewa regresyjne. Budowa, działanie i aplikacje
 3. dr hab. inż. Sebastian Dudzik, profesor uczelni - Kinematyka napędu różnicowego robota mobilnego i algorytm Pure Pursuit
 4. dr inż. Marek Gała - Pomiary i analiza parametrów jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem analizatora Fluke 1760 oraz oprogramowania PQ Analyze
 5. dr inż. Marek Gała - Wymagania prawne związane z jakością dostaw energii elektrycznej w Polsce.
 6. dr inż. Marek Gała - Zastosowanie wieloczujnikowej stacji pogodowej Netatmo w budynku inteligentnym
 7. dr hab. inż. Paweł Jabłoński, profesor uczelni - Prądy wirowe
 8. dr inż. Mirosław Kornatka - Analiza przepływu mocy w systemach energetycznych
 9. dr inż. Mirosław Kornatka - Metody symulacyjne obliczania niezawodności systemów
 10. dr inż. Marek Kurkowski - Bezpieczeństwo fotobiologiczne źródeł, opraw I modułów led
 11. dr inż. Marek Kurkowski - Dyrektywa LVD w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
 12. dr inż. Marek Kurkowski - Klasy ochronności urządzeń elektrycznych
 13. dr inż. Marek Kurkowski - Klimatyzacja wnętrz
 14. dr inż. Marek Kurkowski - Ocena oświetlenia wnętrz
 15. dr inż. Marek Kurkowski - Ochrona przeciwpożarowa
 16. dr inż. Marek Kurkowski - Ochrona przed hałasem,
 17. dr inż. Marek Kurkowski - Stopnie ochrony IP i IK urządzeń i osprzętu elektrycznego
 18. dr inż. Marek Kurkowski - Wentylacja wnętrz
 19. prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina - Rozproszone systemy Pomiarowe
 20. dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, profesor uczelni - Kompozyty magnetyczne- przyszłość w projektowaniu i budowie silników elektrycznych
 21. dr hab. inż. Mariusz Najgebauer, profesor uczelni - Proekologiczne trendy rozwoju materiałów magnetycznych
 22. dr inż. Krzysztof Olesiak - Zbiory rozmyte
 23. prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Podstawy teorii gier i podejmowania decyzji
 24. dr inż. Piotr Szeląg - Wykorzystanie technologii motion capture do śledzenia położenia i sterowania robotem mobilnym
 25. mgr inż. Monika Weżgowiec - Funkcjonowanie Towarowej Giełdy Energii
 26. mgr inż. Monika Weżgowiec - Metody rzutowania w rysunku technicznym, wykorzystanie AUTOCADa
 27. mgr inż. Monika Weżgowiec - Pomiar rezystancji zestyku
 28. mgr inż. Monika Weżgowiec - Pomiary fizykochemiczne wybranych substancji
 29. mgr inż. Monika Weżgowiec - Prognozowanie z wykorzystaniem modelu Holta i Wintersa

Rok 2019

 1. mgr Piotr Chabecki – Formaty zapisu plików 3D, możliwości i ograniczenia
 2. mgr Piotr Chabecki – Zastosowanie skanerów 3D ręcznych i automatycznych
 3. dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz – Blachy o podwyższonej zawartości krzemu
 4. dr hab. inż. Krzysztof Chwastek, prof. PCz – Wpływ operacji technologicznych na właściwości blach elektrotechnicznych
 5. dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz – Drzewa klasyfikacyjne. Część 1 - budowa i działanie
 6. dr inż. Marek Gała – Wybrane systemy sterowania komfortem cieplnym w budynkach inteligentnych
 7. dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz - Rozpoznawanie obrazów na przykładzie drogowej sygnalizacji świetlnej
 8. dr inż. Adam Jakubas – Podstawy programowania mikrokontrolerów na przykładzie Arduino. Hardware
 9. dr inż. Adam Jakubas – Podstawy programowania mikrokontrolerów na przykładzie Arduino. Oprogramowanie
 10. dr inż. Adam Jakubas – Podstawy programowania mikrokontrolerów na przykładzie Arduino. Praktyczne przykłady
 11. dr inż. Marek Kurkowski – Moc bierna w oświetleniu LED
 12. dr inż. Marek Kurkowski – Pomiary w systemach oświetleniowych
 13. dr inż. Marek Kurkowski – Projektowanie komputerowe w technice świetlnej
 14. prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski – Postacie i nośniki energii
 15. mgr inż. Olga Sochacka – Sterowanie układem aktywnego zawieszenia
 16. dr inż. Piotr Szeląg – System PI
 17. dr inż. Piotr Szeląg – PIPoint, sposób przeglądania danych w systemie PI
 18. dr inż. Piotr Szeląg – PI System Explorer
 19. dr inż. Piotr Szeląg – Różnice i podobieństwa między PIPointem a atrybutem
 20. mgr inż. Monika Weżgowiec – Analiza statystyczna i modele ARMA w GRETL
 21. mgr inż. Monika Weżgowiec – Tworzenie dokumentacji rysunku technicznego w Autocadzie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.