Aktualności dla studentów studiów doktoranckich

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich (Uchwała nr 54/2016/2017 Senatu PCz z dn. 22.03.2017 r.) informujemy o możliwości składania wniosków o stypendium doktoranckie. Wnioski stypendialne należy złożyć w terminie do dnia 5 października 2021 roku (wtorek) do dziekanatu studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego (pokój B110).

Przy sporządzaniu wniosku należy skorzystać z wytycznych dotyczących oceny osiągnięć doktoranta.

Zgodnie z §9 ust.1. Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 53/2016/2017 Senatu PCz z dn. 22.03.2017 r.) warunkiem zaliczenia danego roku akademickiego jest złożenie przez doktoranta:

  1. wypełnionego indeksu wraz z kartą okresowych osiągnięć doktoranta
  2. sprawozdanie roczne z przebiegu pracy naukowej wraz z odrębną opinią opiekuna naukowego/promotora w zakresie pracy naukowej i przygotowania rozprawy doktorskiej, podpisane przez doktoranta i opiekuna naukowego/promotora.

Dokumenty do zaliczenia roku należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2021 roku (środa) do dziekanatu studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego (pokój B110).

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

serdecznie zaprasza na

Wydziałową Inaugurację
Roku Akademickiego 2021/2022

Uroczystość odbędzie się 5 października 2021 r.
o godzinie 10:00 w auli Wydziału Elektrycznego
przy al. Armii Krajowej 17


Program uroczystości:

  1. Otwarcie uroczystości.
  2. Przemówienie inauguracyjne Dziekana Wydziału Elektrycznego.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Wykład inauguracyjny pt. „Drony. Historia, zastosowania, przyszłość.” wygłosi dr hab. inż. Sebastian Dudzik, prof. PCz.

Wnioski o przedłużenie studiów doktoranckich (z podanym wyraźnym uzasadnieniem oraz przedstawionym planem pracy z zaznaczeniem zrealizowanych punktów) wraz:

  1. z opinią opiekuna naukowego lub promotora w przypadku, o którym mowa w §14 ust.1.III. Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 53/2016/2017 Senatu PCz z dn. 22.03.2017r.) albo
  2. dokument uzasadniający przedłużenie odbywania okresu studiów doktoranckich w przypadkach, o których mowa w ust. 1.I. i 1.II. Regulaminu Studiów Doktoranckich Politechniki Częstochowskiej (Uchwała nr 53/2016/2017 Senatu PCz z dn. 22.03.2017r.)

  3. należy składać w dziekanacie studiów doktoranckich Wydziału Elektrycznego (pokój B110) do dnia 15 września 2021 roku (środa).

Na podaniu powinna być również informacja czy opiekun/ promotor popiera prośbę o przedłużenie wraz z jego podpisem.

Uwaga! Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane.

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się Społeczność Akademicką o powrocie do kształcenia w trybie stacjonarnym od semestru zimowego 2021/2022.

Szczegóły dotyczące nowelizacji rozporządzenia można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.