Aktualności dla studentów studiów doktoranckich

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej

To już IV edycja konkursu skierowanego do absolwentów studiów I i II stopnia oraz doktorów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej patrona konkursu.
Do konkursu mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące zagadnień takich jak:

 • procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
 • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
 • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
 • metody badania struktury stopów metalicznych,
 • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
 • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
 • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Więcej informacji na stronie konkursu >>

Fundacja Łódź Akademicka wraz z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Spółdzielnią Socjalną „FADO” zaprasza do udziału w projekcie pt. Warsztat lidera.
Warsztat lidera jest to inicjatywa polegająca na rozwoju kompetencji społecznych osób poniżej 30 roku życia poprzez zdobycie wiedzy, umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do kształtowania postaw prospołecznych.
Udział w projekcie dla uczestników jest bezpłatny.
Umiejętności zdobyte w projekcie będą przydatne na etapie wchodzenia na rynek pracy jak i na różnych etapach kariery zawodowej.
Projekt podzielony został na pięć dwudniowych zjazdów trwających po 20 godzin o następującej tematyce:

 1. Osoba lidera
 2. Komunikacja liderska
 3. Lider w zespole
 4. Narzędzia liderskie
 5. Narzędzia projektowe

Projekt realizowany jest w następujących okresach:

 • od marca 2020 r. do września 2020 r.,
 • od września 2020 r. do marca 2021 r.

Terminy zjazdów zostaną ustalone z uczestnikami.
Zjazdy odbywają się w Krakowie, Łodzi oraz w Warszawie. W przypadku zebrania minimalnej grupy liczącej 12 osób, szkolenia mogą zostać zorganizowane również w Częstochowie.
Zapisy na szkolenie trwają do 21.02.2020 r.
Więcej informacji o projekcie: https://warsztatlidera.pl

Projekt pn. Warsztat Lidera (nr projektu: POWR.01.04.00-IP.03-00-001/18) jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.4 Młodzież̇ solidarna w działaniu w ramach.

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.