Aktualności dla studentów studiów niestacjonarnych

Sobota
14.03.2020
Niedziela
15.03.2020
Sobota
25.04.2020
Niedziela
26.04.2020

Urządzenia elektryczne
8:00 - 11:45 (5h)
(wykład)

Maszyny elektryczne
8:00 - 11:45 (5h)
(wykład)

Metrologia elektryczna
8:00 - 11:45 (5h)
(wykład)

Metrologia elektryczna
8:00 - 11:45 (5h)
(laboratorium)

Metrologia elektryczna
12:00 - 15:45 (5h)
(wykład)

Metrologia elektryczna
12:00 - 15:45 (5h)
(wykład)

Maszyny elektryczne
12:00 - 15:45 (5h)
(wykład)

Maszyny elektryczne
12:00 - 15:45 (5h)
(laboratorium)

Maszyny elektryczne
16:15 - 20:00 (5h)
(wykład)

Urządzenia elektryczne
16:15 - 19:15 (4h)
(wykład)

Urządzenia elektryczne
16:15 - 20:00 (5h)
(laboratorium)

Urządzenia elektryczne
16:15 - 20:00 (5h)
(laboratorium)

Sobota
16.05.2020
Niedziela
17.05.2020
Sobota
30.05.2020
Niedziela
31.05.2020

Metrologia elektryczna
8:00 - 11:45 (5h)
(laboratorium)

Metrologia elektryczna
8:00 - 11:45 (5h)
(laboratorium)

Metrologia elektryczna
8:00 - 13:15
(laboratorium – 3h)
(wykłady – 3h)

Maszyny elektryczne
8:00 - 11:45 (4h)
(projekt)

Maszyny elektryczne
12:00 - 15:45 (5h)
(laboratorium)

Maszyny elektryczne
12:00 - 15:45 (5h)
(laboratorium)

Maszyny elektryczne
13:30 - 18:00
(laboratorium – 3h)
(wykłady – 3h)

Urządzenia elektryczne
11:45 - 14:00 (3h)
(laboratorium)

Urządzenia elektryczne
16:15 - 20:00 (5h)
(laboratorium)

Maszyny elektryczne
16:15 - 20:00 (5h)
(projekt)

Apelujemy o podjęcie kształcenia zdalnego!

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam obowiązek prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie kształcenia zdalnego za pomocą platformy e-learningowej Politechniki Częstochowskiej, w szczególności wykładów, projektów, ćwiczeń, seminariów i laboratoriów, których realizacja jest możliwa za pomocą dostępnych na Uczelni środków komunikacji elektronicznej. Kształcenie odbywa się zgodnie z tygodniowym harmonogramem zajęć.

Podstawowym narzędziem do realizacji kształcenia zdalnego w Politechnice Częstochowskiej jest platforma e-learningowa, która znajduje się na stronie Politechniki Częstochowskiej pod adresem: https://e-learning.pcz.pl

Prosimy studentów o zalogowanie się na platformę e-learningową Politechniki Częstochowskiej. W momencie pojawienia się kursów przypisanych do danego kierunku i roku studiów proszę o podjęcie działań w celu rozpoczęcia edukacji zdalnej. Jest to warunek konieczny do zaliczenia poszczególnych przedmiotów (uwzględniając formy zajęć np. wykład, ćwiczenia, seminarium itp.) przewidziane w programie studiów.

Kontakt z nauczycielami akademickimi prowadzącymi zajęcia odbywać się będzie za pomocą platformy e-learningowej lub poczty elektronicznej. Adresy poczty elektronicznej znajdziecie Państwo na stronach poszczególnych wydziałów Politechniki Częstochowskiej.

Prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol
Rektor Politechniki Częstochowskiej

W związku z Zarządzeniem nr 312/2020 Rektora Politechniki Częstochowskiej z dnia 11.03.2020 roku w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej informujemy, iż Dziekanat dla studentów będzie zamknięty. Załatwianie wszelkich spraw możliwe będzie tylko drogą elektroniczną lub telefoniczną.
Ważność wszystkich legitymacji studenckich zostanie przedłużona do 31 maja dzięki rozporządzeniu Ministra Szkolnictwa Wyższego, Jarosława Gowina.
Wydział Elektryczny podbije legitymację po wznowieniu działalności edukacyjnej.

Rozpoczęła się rekrutacja na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+.
Rekrutacja dotyczy wyjazdów na studia w roku akademickim 2020/21 i wyjazdów na praktyki realizowane do dnia 31.05.2021 r.
Nabór (możliwość złożenia kwestionariuszy u koordynatora wydziałowego) potrwa do 24 marca 2020 r. (wtorek) do godziny 12:00.
Dodatkowe informacje na stronie: http://pcz.pl/erasmus/erasmus-plus-2014/226-erasmus-wyjazdy

Koordynator Wydziałowy
Program Erasmus+
dr inż. Aleksander Zaremba

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.