W związku z centralizacją procesu wydawania dyplomów uprzejmie informujemy, iż absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy od 01.07.2021 r. mogą odebrać dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 1 do 30 września będzie czynne w następujących godzinach:

 • Poniedziałek: 10:00 – 14:00
 • Wtorek: nieczynne
 • Środa: 8:00 – 13:00
 • Czwartek: 10:00 – 14:00
 • Piątek: 10:00 – 14:00

UWAGA: W dniach 2.09.2021 r., 3.09.2021 r. oraz 17.09.2021 r. Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania będzie nieczynne dla interesantów!

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania od 1 października zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Przed odbiorem wyżej wymienionych dokumentów należy sprawdzić w USOSweb (zakładka "MÓJ USOSWEB") czy dyplom jest gotowy do odbioru.

Osoby, które mają problem z poruszaniem się proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Studentów pod numerem telefonu:

 • 34 32 50 155 - mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
 • 34 32 50 188 - mgr Joanna Szafran
 • 34 32 50 188 – mgr Beata Wolbisz
 • 34 32 50 234 - mgr inż. Beata Kępska

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 30 czerwca 2021 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem na dotychczasowych zasadach w swoim Dziekanacie.

Komunikat dotyczy kształcenia na: studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia, studiach doktoranckich, a także w szkole doktorskiej oraz zajęciach na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia.

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuje się Społeczność Akademicką o powrocie do kształcenia w trybie stacjonarnym od semestru zimowego 2021/2022.

Szczegóły dotyczące nowelizacji rozporządzenia można znaleźć w komunikacie Ministerstwa Edukacji i Nauki

W nawiązaniu do Uchwały nr 27/2020/2021 Senatu Politechniki Częstochowskiej z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia uprzejmie informuję, że od 1 lipca br. wydawane dyplomy ukończenia studiów podlegają przepisom ustawy o dokumentach publicznych. Zgodnie z ww. Uchwałą wzór dyplomu nie zawiera fotografii absolwenta, tak jak to ma miejsce w przypadku wzorów dyplomów obowiązujących do 30 czerwca br.

W związku z powyższym, informujemy studentów przystępujących do egzaminu końcowego od 1 lipca br. o zmianie warunków otrzymania dyplomu polegającej na braku konieczności dostarczenia do Dziekanatu 4 sztuk aktualnych, jednakowych fotografii.

W związku z centralizacją procesu wydawania dyplomów uprzejmie informujemy, iż absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy od 01.07.2021 r. mogą odebrać dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem w Biurze Obsługi Studentów Działu Nauczania znajdującym się w Budynku Głównym Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69 w Częstochowie.

Biuro Obsługi Studentów Działu Nauczania w okresie od 15 lipca do 31 sierpnia będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 13:00.

Godziny pracy Biura Obsługi Studentów Działu Nauczania od 1 września zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

Przed odbiorem wyżej wymienionych dokumentów należy sprawdzić w USOSweb (zakładka "MÓJ USOSWEB") czy dyplom jest gotowy do odbioru.

Osoby, które mają problem z poruszaniem się proszone są o wcześniejszy kontakt z Biurem Obsługi Studentów pod numerem telefonu:

 • 34 32 50 155 - mgr Katarzyna Cieślik-Pisula
 • 34 32 50 188 - mgr Joanna Szafran
 • 34 32 50 234 - mgr inż. Beata Kępska

Absolwenci, którzy złożyli egzamin dyplomowy do 30 czerwca 2021 r. odbierają dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem na dotychczasowych zasadach w swoim Dziekanacie.

Zapraszamy do aplikowania o stypendia w ramach siódmej edycji programu "Nowe technologie dla dziewczyn", prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywyi firmę Intel.Mamy do rozdysponowania dwadzieścia pięć stypendiów na rok akademicki 2021/2022, każde w wysokości 12.000 zł brutto.

Jest to pierwszy i jedyny w Polsce program stypendialny dla młodych kobiet wiążących swoją przyszłość z branżą technologiczną. Inicjatywa ma na celu zachęcenie dziewczyn do zainteresowania nowymi technologiami i wykształceniem, które wiąże się z ich tworzeniem. Chcemy pomóc utalentowanym studentkom w planowaniu i budowaniu kariery zawodowej w branżytechnologicznej, czy też w nauce.

Stypendystki INTEL-PERSPEKTYWY otrzymają różnorodne wsparcie merytoryczne i finansowe. Znajdą się pod opieką Mentora lub Mentorki - doświadczonych pracowników firmy Intel. Otrzymają stypendium w wysokości 12 000 pln (brutto). Zaprosimy je również do wzięcia udziału w programie stażowym, w bardzo ekscytującym miejscu - w Intel Technology Poland sp. z o.o. w Gdańsku, największym centrum R&D Intel w Europie.

Aplikować można do 30 czerwca br.

Więcej informacji: www.stypendiadladziewczyn.pl

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.