• Elektrotechnika

 • Elektroenergetyka

 • Informatyka

 • Optoelektronika i Systemy Pomiarowe

 • Inżynieria Materiałowa

Elektrotechnika

 • Diagnostyka plazmotronów łukowych.
 • Diagnostyka elektrycznych źródeł spawalniczych.
 • Identyfikacja pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych.
 • Szkolenia w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej.
 • Doradztwo w zakresie wymagań środowiskowych dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej oraz bezpieczeństwa ludzi narażonych na działanie pól i fal elektromagnetycznych.
 • Sprawdzanie aparatury kontrolno-pomiarowej, elektronicznej i elektrycznej wg wymagań ISO.
 • Badanie odpornościowe prototypów na władowania elektrostatyczne zgodnie z ISO.
 • Określanie poziomu zakłóceń przewodzonych i emitowanych przez urządzenia elektryczne.
 • Identyfikacja pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych w środowisku pracy i życia człowieka.
 • Identyfikacja pól elektromagnetycznych niskich i wysokich częstotliwości wokół urządzeń technologicznych.

Elektroenergetyka

 • Ocena strat energii elektrycznej, technicznych i handlowych, dla obszarów dystrybucji i stopni sieci. Obliczenie strat technicznych i handlowych w sieci dystrybucyjnej przy użyciu oprogramowania STRATY, z podziałem na oddziały dystrybucji oraz stopnie sieci, wykonanie analizy strat energii, w tym diagnozy na poziomie eksploatacyjnym, dokonanie oceny typu benchmarking, przeprowadzenie obiektywizacji strat energii. Na podstawie wyników analiz opracowanie rekomendacji w zakresie działań technicznych i organizacyjnych majacych wpływ na zmniejszenie różnicy bilansowej. We wszystkich przypadkach działań inwestycyjnych niezbędna jest analiza rentowności inwestycji, przy uwzględnieniu specyfiki warunków dystrybucji energii elektrycznej obszaru, w którym takie działania będą rozpatrywane. Zastosowanie: energetyka zawodowa.
 • Projektowanie i wykonanie silników indukcyjnych specjalnego wykonania.
 • Pomiary eksploatacyjne prototypów silnika indukcyjnego specjalnego wykonania.
 • Opracowanie modeli matematycznych układów napędowych i metod analizy rzeczywistych obciążeń układów napędowych.
 • Analiza obliczeniowa stanów dynamicznych układów napędowych.
 • Wyznaczanie parametrów układów napędowych.

Informatyka

 • Analiza i eksploracja danych - pozyskiwanie wiedzy z danych, analiza danych pomiarowych, predykcja szeregów czasowych, klasyfikacja i grupowanie danych, modele regresyjne, rozpoznawanie wzorców, diagnostyka techniczna.
 • Modele prognostyczne dla energetyki - prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i moc, prognozowanie generacji wiatrowej i fotowoltaicznej, prognozowanie cen energii elektrycznej. Tworzenie narzędzi do prognozowania i analizy szeregów czasowych zapotrzebowania na energię elektryczną, gaz ziemny i innych. Tworzenie rozwiązań chmurowych z wykorzystaniem systemów bazodanowych.
 • Bezstykowe skanowanie 3D - kompletny systemem służący do bezdotykowej digitalizacji i rekonstrukcji obiektów rzeczywistych. Efektem jest cyfrowa postać modelu, która następnie może być edytowana i przetwarzana w programach do prototypowania, wizualizacji, czy programach CAD/CAM.
 • Frezowanie CNC - Obszar roboczy: 600 x 900 mm, prześwit z=120mm. Frezarka jest wspomagana oprogramowaniem do pełnego modelowanie w 3D, co daje możliwość frezowania powierzchni nieregularnych.
 • Obliczenia niezawodności i optymalizacja złożonych sieci przesyłowych.
 • Projektowanie komputeryzowanych stanowisk pomiarowych z wykorzystaniem środowiska LabView.
 • Opracowanie modelu strat gęstości mocy na powierzchni materiału, opracowanie modelu histerezy 3D.

Optoelektronika i Systemy Pomiarowe

 • Diagnostyka mechanicznych, elektrycznych oraz optycznych parametrów materiałów przy pomocy fotoindukowanej THG oraz piezoelektryki. W wyniku tego zaproponowane są laserowe przełączniki, które są sterowane zewnętrznym promieniowaniem ciągłych laserów 400–1050 nm.
 • Diagnostyka pary wodnej i ozonu przy pomocy lidera podczerwonego na bazie mikrosekundowego lasera CO2 na odległości do 2 km.
 • Monitoring laserowo indukowanych zmian przy pomocy spektrometrów UV-VIS i FTIR o spektralnej rozdzielczości około 1 nm.
 • Szkolenia w zakresie pomiarów termowizyjnych i diagnostyki termowizyjna. Cele szkolenia: zrozumienie zasad działania systemów termowizyjnych, nabycie umiejętności korzystania z oprogramowania systemowego i użytkowego, nabycie umiejętności przeprowadzania diagnostyki termowizyjnej w warunkach przemysłowych.
 • Szkolenia w zakresie programowania przemysłowych sterowników PLC i aplikacji SCADA. Cele szkolenia: zapoznanie się z algorytmami sterowania procesami kombinacyjno-sekwencyjnymi, nabycie podstawowych umiejętności programowania przemysłowych sterowników PLC, zapoznanie się z nowoczesnymi metodami zbierania i opracowywania danych w systemach rozproszonych, nabycie umiejętności programowania prostych aplikacji wizualizacyjnych.
 • Projektowanie i wdrażanie małych systemów cyfrowej automatyki przemysłowej. Projektowanie systemów automatyki cyfrowej opartych na sterownikach PLC, panelach i rozproszonych modułach wejścia-wyjścia (pomiary i sterowanie).
 • Diagnostyka izolatorów porcelanowych - badania defektów sieci krystalicznej oraz struktury porcelanowych izolatorów elektroenergetycznych. Zastosowanie: elektroenergetyka, zakłady porcelany elektrotechnicznej.

Inżynieria Materiałowa

 • Pomiary polarymetryczne materiałów krystalicznych oraz amorficznych w celu charakteryzacji ich własności optycznych lub weryfikacji ich jakości, w tym pomiar dwójłomności oraz aktywności optycznej w materiałach krystalicznych oraz ciekłokrystalicznych.
 • Pomiary dielektryczne materiałów amorficznych oraz krystalicznych w zakresie częstotliwości 0.001 Hz – 20 MHz, w tym pomiar stałej dielektrycznej oraz tangensa kąta strat.
 • Usługi obliczeniowe w tym symulacji kwantowo-chemiczne barwników organicznych w celu oszacowania/przewidywania ich własności optycznych jako pomocnicza metoda w inżynierii materiałowej oraz syntezie chemicznej.
Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.