W dniu 17 listopada 2017r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej odbyła się Konferencja zamykająca projekt „GSE - Gmina Samowystarczalna Energetycznie” dofinansowany ze środków Mechanizmu finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

W konferencji wzięło udział ponad 60 osób, w tym Norweski Partner Norwegian Institute for Air Research w Kjeller (NILU), przedstawiciele Akademii Górniczo- Hutniczej i Centrum Energetyki AGH w Krakowie, Przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Z-ca Prezesa Zarządu Pan Artur Michalski, Władze Politechniki Częstochowskiej oraz Władze Miast i Gmin biorących udział w projekcie. Konferencja miała na celu przedstawienie efektów realizacji projektu, możliwości i zasobów w zakresie dyspozycyjnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz innych potrzeb z zakresu energetyki, wskazanie możliwości innowacyjnych technologii wytwarzania i magazynowania energii optymalnej dla danej lokalizacji. Uczestnicy Konferencji mieli możliwość wysłuchania w pierwszym panelu konferencji referatu wygłoszonego przez Kierownika projektu dr inż. Sylwię Całus pt. Gmina Samowystarczalna Energetycznie w którym został przedstawiony cel projektu i charakterystyka gmin biorących udział w projekcie. Prorektor ds. Nauczania Politechniki Częstochowskiej – prof. dr hab. inż. Tomasz Popławski wygłosił referat pt. Zasobooszczędna i niskoemisyjna gospodarka: działania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W podsumowaniu konferencji przeprowadzono dwie debaty z przedstawicielami Miast / Gmin moderowane przez radcę prawnego Beatę Superson - Polowiec, oraz Dyrektora Centrum Energetyki AGH – prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka na temat stanu obecnego i perspektyw rozwoju polskiej energetyki w Miastach/Gminach oraz wizji przyszłej energetyki. W drugim Panelu przedstawiciel Norwegian Institute for Air Research – dr inż. Evert Bouman przedstawił wyniki analizy środowiskowej, techniki mającej na celu ocenę zagrożeń środowiskowych poprzez ocenę wpływu energetyki na środowisko – Life Cycle Assessement (LCA), która bada wpływ ekosystemów, ludzkiego zdrowia i zużytych zasobów w ich cyklu życia. Podsumowaniem projektu oraz konferencji było uroczyste wręczenie przez Kierownika projektu podziękowań za udział i pracę w projekcie w formie ryngrafów dla przedstawicieli wszystkich siedemnastu Miast/Gmin.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.