Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
28 maja 2018 roku o godzinie 11.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym
Dr inż. Dariusz Kusiak przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:

„Impedancje własne i wzajemne oraz pole magnetyczne trójfazowych szynoprzewodów prostokątnych”

Połączenia elektryczne pomiędzy głównymi urządzeniami i aparatami stacji elektroenergetycznych, przewodzące prąd o znacznych wartościach, wykonuje się przeważnie za pomocą mocowanych na izolatorach wsporczych gołych przewodów aluminiowych lub miedzianych nazywanych przewodami szynowymi lub szynami.

Prelegent opracował wyznaczanie impedancji własnych i wzajemnych trójfazowych prostokątnych szynoprzewodów oraz pola magnetycznego w ich otoczeniu metodami analitycznymi, analityczno-numerycznymi oraz numerycznymi. Impedancje te uwzględniają zjawiska naskórkowości i zbliżenia. Uzyskano wzory analityczne oraz algorytmy numeryczne określające te wielkości. Ponadto zostały przeprowadzone pomiary sprawdzające na wybranych szynoprzewodach produkowanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i omówiony cykl publikacji powiązanych tematycznie stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna oraz organizacyjna.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.