Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
28 maja 2019 roku o godzinie 12:00
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe Wydziału Elektrycznego, na którym
Dr inż. Tomasz Szczegielniak przedstawi swoje osiągnięcia naukowe, stanowiące podstawę ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w referacie pt.:

„Analiza sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperaturowego w jednobiegunowych torach wielkoprądowych”

Analiza sprzężonych pól elektromagnetycznego i temperaturowego w torach wielkoprądowych ma istotne znaczenie praktyczne gdyż umożliwia poprawne zaprojektowanie mniej lub bardziej złożonych układów szynoprzewodów.

Prelegent opracował analityczną oraz analityczno-numeryczną metodę rozkładu temperatury w rurowych ekranowanych i nieekranowanych torach wielkoprądowych z jednoczesną oceną ilościową wpływu zjawisk naskórkowości i zbliżenia na wartość temperatury dla częstotliwości przemysłowej prądów fazowych. Przykładowe obliczenia temperatury prezentowane przez prelegenta wykonane zostały dla wybranych typów szynoprzewodów produkowany przez firmę Holduct z Mysłowic. Ponadto prelegent dokonał weryfikacji pomiarowej oraz porównał wyniki obliczeń temperatury z wynikami uzyskanymi metodą elementów skończonych z zastosowaniem pakietu COMSOL.

Podczas seminarium zostanie przedstawiony i szczegółowo omówiony cykl publikacji stanowiący osiągnięcie naukowe prelegenta, jak również zostanie scharakteryzowana jego działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i organizacyjna.

Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.