Dziekan
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

zaprasza

10 grudnia 2019 roku o godz. 12.00
do Auli Wydziału Elektrycznego

na seminarium naukowe, na którym

Pan dr inż. Arkadiusz Tomczyk

z Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej


wygłosi referat nt.

Klasyczne i geometryczne głębokie uczenie oraz aktywne podziały

Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną różne podejścia do zadania semantycznej segmentacji obrazów i detekcji położenia obiektów na zdjęciach. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na problem akwizycji wiedzy eksperckiej, niezbędnej podczas praktycznego zastosowania omawianych technik. Przedstawione zostaną zarówno podejścia klasyczne, jak i oryginalne rozwiązania prelegenta wykorzystujące alternatywne sposoby reprezentacji zawartości obrazu.

Prezentacja rozpocznie się od krótkiego omówienia technik aktywnych konturów oraz, zaproponowanego przez prelegenta, ich rozszerzenia zwanego aktywnymi podziałami. Następnie przedstawione zostanie wprowadzenie do technik głębokiego uczenia wykorzystujących klasyczne splotowe sieci neuronowe operujące na pikselach. Ostatnia część poświęcona zostanie geometrycznemu głębokiemu uczeniu, które próbuje rozszerzyć obszar zastosowań wspomnianych sieci na dziedziny nieeuklidesowe, w tym struktury grafowe. Wszystkie prezentowane podejścia zostaną zilustrowane wynikami uzyskanymi na różnego rodzaju obrazach począwszy od zdjęć z otaczającego nas świata po obrazy medyczne.

Dr hab. inż. Janusz Sowiński, prof. uczelni
Kierownik ds. Rozwoju
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Dr hab. inż. Marek Lis, prof. uczelni
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.